EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2314

Uredba Komisije (ES) št. 2314/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju stalnega razpisa za nadaljnjo prodajo rži iz zalog nemške intervencijske agencije na trgu Skupnosti

OJ L 342, 30.12.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 593 - 594

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2314/oj

32003R2314Uradni list L 342 , 30/12/2003 str. 0032 - 0033


Uredba Komisije (ES) št. 2314/2003

z dne 29. decembra 2003

o odprtju stalnega razpisa za nadaljnjo prodajo rži iz zalog nemške intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1] in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žita iz intervencijskih agencij [2] predvideva zlasti, da se žita iz zalog intervencijskih agencij proda preko razpisnega postopka po cenah, ki preprečujejo motnje na trgu.

(2) Nemčija ima še vedno intervencijske zaloge rži.

(3) Zaradi težkih vremenskih pogojev v večjem delu Skupnosti, je bila v tržnem letu 2003/04 proizvodnja žita znatno zmanjšana. Te razmere so povzročile visoke cene na lokalni ravni, kar je povzročalo težave zlasti živinorejskim gospodarstvom in industriji krmil, ki imajo težave pri nabavi blaga po konkurenčnih cenah.

(4) Zato je primerno, da se zaloge rži, ki jih hrani nemška intervencijska agencija, da na razpolago na notranji trg. Ker se je obdobje za predložitev ponudb za zadnji delni razpis v skladu z Uredbo (ES) št 1510/2003 [3] izteklo 18. decembra 2003, je primerno, da se odpre nov stalni razpis.

(5) Da bi se upoštevale razmere na trgu Skupnosti, je treba ukreniti vse potrebno za Komisijo, da upravlja ta razpis. Poleg tega je treba pripraviti vse potrebno za dodelitev koeficienta ponudbam, ki ponujajo najnižjo prodajno ceno.

(6) V uradnem obvestilu nemške intervencijske agencije Komisiji bi morali ponudniki ostati anonimni.

(7) Zaradi modernizacije uprave bi bilo treba podatke, ki jih zahteva Komisija, poslati po elektronski pošti.

(8) Upravljalni odbor za žita ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nemška intervencijska agencija odpre stalni razpis za prodajo 1139000 ton rži iz njenih zalog na trgu Skupnosti.

Člen 2

Prodaja, predvidena v členu 1, se opravi v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Vendar se ne glede na navedeno uredbo:

(a) ponudbe pripravijo na podlagi dejanske kakovosti serije, na katero se nanašajo;

(b) najnižja prodajna cena določi na ravni, ki ne povzroča motenj na trgu z žiti.

Člen 3

Ne glede na člen 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je pri razpisu določena varščina 10 EUR na tono.

Člen 4

1. Rok za oddajo ponudb za prvi delni razpis je 8. januar 2004 do 9.00 ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne razpise je vsak četrtek do 9.00 ure (po bruseljskem času), razen 8. aprila in 20. maja 2004.

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis je 27. maj 2004 do 9.00 ure (po bruseljskem času).

2. Ponudbe je treba predložiti nemški intervencijski agenciji:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322

Frankfurt am Main

Faks: (49-691) 56 49 62

Člen 5

V dveh urah po izteku roka za predložitev ponudb nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah. Poslane morajo biti po elektronski pošti, v skladu z obliko, določeno v Prilogi.

Člen 6

V skladu s postopkom, določenim v členu 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92, Komisija določi najnižjo prodajno ceno ali se odloči, da ponudb ne sprejme. Kadar se ponudbe oddajo za isto serijo in za skupno količino, večjo od razpoložljive količine, se lahko določi najnižjo prodajno ceno za vsako serijo posebej.

Kadar je v ponudbah navedena najnižja prodajna cena, lahko Komisija določi koeficient dodelitve za ponujene količine, hkrati z določitvijo najnižje prodajne cene.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 1).

[2] UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1630/2000 (UL L 187, 26.7.2000, str. 24).

[3] UL L 217, 29.8.2003, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2110/2003 (UL L 317, 2.12.2003, str. 3).

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top