Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2270

Uredba Komisije (ES) št. 2270/2003 z dne 22. decembra 2003 o odprtju tarifne kvote za leto 2004 za uvoz v Evropsko skupnost nekaterih vrst blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe (ES) št. 3448/93

OJ L 336, 23.12.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2270/oj

32003R2270Uradni list L 336 , 23/12/2003 str. 0027 - 0028


Uredba Komisije (ES) št. 2270/2003

z dne 22. decembra 2003

o odprtju tarifne kvote za leto 2004 za uvoz v Evropsko skupnost nekaterih vrst blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe (ES) št. 3448/93

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 [2] in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 96/753/ES z dne 6. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško [3] na drugi strani o Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi strani o Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, sprejet s Sklepom 96/753/ES, predvideva letne tarifne kvote za uvoz čokolade in drugih živil, ki vsebujejo kakav in so po poreklu iz Norveške. To kvoto je treba odpreti za leto 2004.

(2) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1335/2003 [5], določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifne kvote, odprte s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(3) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja do 31. decembra 2004 za blago po poreklu iz Norveške, navedeno v Prilogi, veljajo dajatve, določene v navedeni prilogi v okviru tam določenih letnih kvot.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 298, 25.11.2000, str. 5.

[3] UL L 345, 31.12.1996, str. 78.

[4] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[5] UL L 187, 26.7.2003, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Zaporedna številka | Oznaka KN | Poimenovanje | Kvota | Stopnja dajatve |

09.0764 | ex1806180620180631180632180690 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, z izjemo kakava v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki sodi pod tarifno oznako KN 180610 | 5500 ton | 35,15 EUR/100 kg |

--------------------------------------------------

Top