Help Print this page 

Document 32003R2132

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2132/2003 z dne 4. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu
  • No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2004; implicitno zavrnjeno 32004R1079
OJ L 320, 5.12.2003, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 271 - 271

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2132/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 04/12/2003
  • Date of effect: 05/12/2003; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 07/06/2004; implicitno zavrnjeno 32004R1079
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32003R2132Uradni list L 320 , 05/12/2003 str. 0004 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 2132/2003

z dne 4. decembra 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1] in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 [2] so intervencijske agencije organizirale stalen javni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pred 1. majem 2002.

(2) Ob upoštevanju količine, ki je ostala na razpolago, in razmer na trgu je treba navedeni datum spremeniti na 1. junij 2002.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 26(2) Uredbe (ES) št. 2799/1999 se "1. maj 2002" nadomesti s "1. junij 2002".

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1787/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 121).

[2] UL 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2238/2002 (UL L 341, 17.12.2002, str. 11).

--------------------------------------------------

Top