Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1956

Uredba Komisije (ES) št. 1956/2003 z dne 6. novembra 2003 o določitvi količin, ki se dodelijo uvoznikom iz prve tranše količinskih kvot Skupnosti za leto 2004 za določene izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 289, 7.11.2003, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1956/oj

32003R1956Official Journal L 289 , 07/11/2003 P. 0010 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 1956/2003

z dne 6. novembra 2003

o določitvi količin, ki se dodelijo uvoznikom iz prve tranše količinskih kvot Skupnosti za leto 2004 za določene izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 520/94 z dne 7. marca 1994 o določitvi postopka Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2] in zlasti členov 9 in 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1351/2003 z dne 30. julija 2003 o določitvi upravnih postopkov za prvo tranšo količinskih kvot za leto 2004 za določene izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske [3] in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1351/2003 je določila delež vsake od zadevnih kvot, rezerviranih za tradicionalne in druge uvoznike, ter pogoje in načine za udeležbo pri delitvi razpoložljivih količin. Uvozniki so vložili zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj pri pristojnih nacionalnih organih med 31. julijem 2003 in 19. septembrom 2003 ob 15.00 uri po bruseljskem času, skladno s členom 3 Uredbe (ES) št. 1351/2003.

(2) Komisija je skladno s členom 5 Uredbe (ES) št. 1351/2003 od držav članic prejela podatke o številu in skupni količini vloženih zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj ter o celotni količini, ki so jo uvozili tradicionalni uvozniki v referenčnih letih 1998 oz. 1999.

(3) Komisija lahko zdaj na podlagi teh podatkov določi enotna količinska merila, s katerimi lahko pristojni državni organi zadostijo zahtevkom za izdajo dovoljenja, ki so jih uvozniki v državah članicah vložili za prvo tranšo količinskih kvot za leto 2004.

(4) Preučitev številk, ki so jih posredovale države članice, kaže, da skupna količina zahtevkov, ki so jih za izdelke, navedene v Prilogi I k tej uredbi, predložili tradicionalni uvozniki, presega delež njim namenjene kvote. Zato je potrebno tem zahtevkom zadostiti z uporabo enotne stopnje znižanja, prikazane v Prilogi I, pri količini uvoza posameznega uvoznika, izraženi v količini ali vrednosti, v referenčnem obdobju.

(5) Preučitev številk, ki so jih posredovale države članice, kaže, da skupna količina zahtevkov, ki so jih za izdelke, navedene v Prilogi II k tej uredbi, predložili netradicionalni uvozniki, presega delež njim namenjene kvote. Zato je potrebno tem zahtevkom zadostiti z uporabo enotne stopnje znižanja, prikazane v Prilogi II, pri količinah, za katere je vložil zahtevek posamezni uvoznik, kot to omejuje Uredba (ES) št. 1351/2003.

(6) Količine, ki jih netradicionalni uvozniki niso prevzeli, so bile prenesene k tradicionalnim uvoznikom -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ob upoštevanju zahtevkov za izdajo dovoljenja za izdelke, navedene v Prilogi I, ki so jih pravočasno predložili tradicionalni uvozniki, pristojni državni organi vsakemu uvozniku dodelijo količino oz. vrednost, enako njegovemu uvozu v letih 1998 oz. 1999, kot ga je navedel uvoznik, in prilagojeno s stopnjo znižanja, določeno v Prilogi za posamezno kvoto.

Kjer bi uporaba tega količinskega merila pomenila dodelitev količine, večje od zahtevane količine, se dodeljena količina oz. vrednost omejita na tisto, navedeno v zahtevku.

Člen 2

Ob upoštevanju zahtevkov za izdajo dovoljenja za izdelke, navedene v Prilogi II, ki so jih pravočasno predložili netradicionalni uvozniki, pristojni državni organi vsakemu uvozniku dodelijo količino oz. vrednost, enako zahtevani količini, v mejah, določenih z Uredbo (ES) št. 1351/2003, in prilagojeno s stopnjo znižanja, določeno v Prilogi za posamezno kvoto.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2003

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

PRILOGA I

Stopnja znižanja (-), ki velja za uvoz v letih 1998 oz. 1999

(tradicionalni uvozniki)

Poimenovanje izdelka Oznaka HS/KN Stopnja znižanja

Obutev, ki se uvršča v HS/KN oznako ex 6402 99 1 - 63,77 %

6403 51 6403 59 - 43,90 %

ex 6403 91 1 ex 6403 99 1 - 66,42 %

ex 6404 11 2 - 63,09 %

6404 19 10 - 35,39 %

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvršča v HS/KN oznako 6911 10 - 58,07 %

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvrščajo v HS/KN oznako 6912 00 - 52,88 %

1 Razen obutev s posebno tehnologijo: čevlji s ceno cif 9 EUR ali več za uporabo pri športnih aktivnostih, z enoplastnim ali večplastnim vlitim podplatom, nebrizganim, proizvedenim iz sintetičnih materialov, oblikovanih za absorbcijo udarcev vertikalnih gibov ali gibov v stranskih smereh in s tehničnimi značilnostmi, kot so hermetične blazinice s plinom ali tekočino, mehanske komponente, ki absorbirajo ali nevtralizirajo udarec ali materiali, kot je polimer nizke gostote. 2 Razen: (a) obutev za uporabo pri športnih aktivnostih, ki ima ali je možno nanjo pritrditi trne, čepe, žeblje, kaveljčke, zaponke ali podobne izdelke; (b) obutev s posebno tehnologijo: čevlji s ceno cif 9 EUR ali več za uporabo pri športnih aktivnostih, z enoplastnim ali večplastnim vlitim podplatom, nebrizganim, proizvedenim iz sintetičnih materialov, oblikovanih za absorbcijo udarcev vertikalnih gibov ali gibov v stranskih smereh in s tehničnimi značilnostmi, kot so hermetične blazinice s plinom ali tekočino, mehanske komponente, ki absorbirajo ali nevtralizirajo udarec ali materiali, kot je polimer nizke gostote.

PRILOGA II

Stopnja znižanja (-), ki velja za zahtevano količino v mejah maksimalnih količin, določenih z Uredbo (ES) št. 1351/2003

(netradicionalni uvozniki)

Poimenovanje izdelka Oznaka HS/KN Stopnja znižanja

Obutev, ki se uvršča v HS/KN oznako ex 6402 99 1 - 82,04 %

6403 51 6403 59 - 97,09 %

ex 6403 91 1 ex 6403 99 1 - 94,40 %

ex 6404 11 2 - 91,15 %

6404 19 10 - 83,49 %

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvršča v HS/KN oznako 6911 10 - 71,85 %

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvrščajo v HS/KN oznako 6912 00 - 78,15 %

1 Razen obutev s posebno tehnologijo: čevlji s ceno cif 9 EUR ali več za uporabo pri športnih aktivnostih, z enoplastnim ali večplastnim vlitim podplatom, nebrizganim, proizvedenim iz sintetičnih materialov, oblikovanih za absorbcijo udarcev vertikalnih gibov ali gibov v stranskih smereh in s tehničnimi značilnostmi, kot so hermetične blazinice s plinom ali tekočino, mehanske komponente, ki absorbirajo ali nevtralizirajo udarec ali materiali, kot je polimer nizke gostote. 2 Razen: (a) obutev za uporabo pri športnih aktivnostih, ki ima ali je možno nanjo pritrditi trne, čepe, žeblje, kaveljčke, zaponke ali podobne izdelke; (b) obutev s posebno tehnologijo: čevlji s ceno cif 9 EUR ali več za uporabo pri športnih aktivnostih, z enoplastnim ali večplastnim vlitim podplatom, nebrizganim, proizvedenim iz sintetičnih materialov, oblikovanih za absorbcijo udarcev vertikalnih gibov ali gibov v stranskih smereh in s tehničnimi značilnostmi, kot so hermetične blazinice s plinom ali tekočino, mehanske komponente, ki absorbirajo ali nevtralizirajo udarec ali materiali, kot je polimer nizke gostote.

[1] UL L 66, 10.03.1994, str. 1.

[2] UL L 122, 16.05.2003, str. 1.

[3] UL L 192, 31.07.2003, str. 8.

Top