EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1582

Uredba Komisije (ES) št. 1582/2003 z dne 10. septembra 2003 o popravku Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

OJ L 227, 11.9.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 17 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1582/oj

32003R1582Uradni list L 227 , 11/09/2003 str. 0003 - 0003


Uredba Komisije (ES) št. 1582/2003

z dne 10. septembra 2003

o popravku Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 [2], in zlasti člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 28(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1433/2003 [3] o prehodnih določbah določa skrajni rok za zahteve organizacij proizvajalcev za potrebne spremembe operativnih programov, potrjenih pred začetkom veljavnosti navedene uredbe, ki se še naprej uporabljajo v letu 2004.

(2) Preverjanje je pokazalo, da se ta datum ne ujema z ukrepom, o katerem bo Upravljalni Odbor podal svoje mnenje, zato je treba ta datum popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 28 Uredbe (ES) št. 1433/2003 se datum "15. september 2003" zamenja s "15. oktober 2003".

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. septembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[2] UL L 7, 11.1.2003, str. 64.

[3] UL L 203, 12.8.2003, str. 25.

--------------------------------------------------

Top