EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1554

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1554/2003 z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

OJ L 221, 4.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 71 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

32003R1554Uradni list L 221 , 04/09/2003 str. 0001 - 0001


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1554/2003

z dne 22. julija 2003

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sprožitev vojne proti Iraku marca 2003 in razvoj političnih dogodkov, ki so sledili, pa tudi izbruh sindroma SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) so resno prizadeli dejavnost letalskih prevoznikov v zračnem prometu in povzročili občuten padec potreb v začetku poletnega reda letenja 2003.

(2) Za zagotovitev, da letalski prevozniki zaradi nerabe slotov, ki so jim bili dodeljeni za sezono 2003, ne izgubijo pravice do teh slotov, je treba jasno in nedvoumno poudariti, da sta rede letenja v sezonah 2003 in 2004 resno prizadela vojna in izbruh SARS.

(3) Uredbo (EGS) št. 95/93 [4] je zato treba ustrezno spremeniti -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo Sveta (EGS) št. 95/93 se vstavi člen 10b:

"Člen 10b

Za namene člena 10(3) morajo koordinatorji letalskim prevoznikom priznati pravico do enakih zaporedij slotov v poletni sezoni voznega reda letov 2004, kakor so jim bila dodeljena v času poletne sezone voznega reda letov 2003."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 270, 25.9.2001, str. 131.

[2] UL C 125, 27.5.2002, str. 8.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 15. julija 2003.

[4] UL L 14, 22.1.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 894/2002 (UL L 142, 31.5.2002, str. 3).

--------------------------------------------------

Top