EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0814

Uredba sveta (ES) št. 814/2003 z dne 8. maja 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2501/2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004

OJ L 116, 13.5.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 297 - 299

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/814/oj

32003R0814Uradni list L 116 , 13/05/2003 str. 0001 - 0002


Uredba sveta (ES) št. 814/2003

z dne 8. maja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2501/2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 2501/2001 [1] z dne, 1. januarja 2002 je bilo ugotovljeno, da so potrebne nekatere spremembe uredbe.

(2) Zlasti je treba uvesti posebno določbo, ki bi omogočala, da bi bila država upravičenka, ki se nahaja v resni gospodarski in finančni krizi, izvzeta iz gradacije novih sektorjev. Poleg tega je treba, ker se določbe Uredbe (ES) št. 2501/2001 v zvezi s sektorji ne morejo uporabljati za izdelke, za katere ni bil določen noben poseben sektor, Prilogo III k navedeni uredbi spremeniti tako, da se določi sektor za vse izdelke, ki so predmet katerega koli od različnih režimov.

(3) Ker pred 1. januarjem 2003 ni bilo mogoče sprejeti prvega sklepa, predvidenega v členu 12(5) zgoraj navedene uredbe, je primerno določiti, da naj odprava tarifnih preferencialov poteka v dveh stopnjah, in sicer od 1. novembra 2003 in od 1. maja 2004.

(4) Uredbo (ES) št. 2501/2001 je treba zato spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2501/2001 se spremeni, kot sledi:

1. V členu 10 se doda naslednji odstavek:

"3. Tarifni preferenciali iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za izdelke iz sektorjev, v zvezi s katerimi so bili ti tarifni preferenciali odpravljeni za zadevne države porekla v skladu s stolpcem D Priloge I ali sklepom, sprejetim kasneje v skladu s členom 12.";

2. Odstavek 6 člena 12 se nadomesti z naslednjim:

"6. Prvi sklep, sprejet v skladu z odstavkom 5 se uporablja, kot sledi:

- v zvezi z odpravo tarifnih preferencialov v skladu s postopkom, določenim v odstavku 1, se uporablja v obsegu 50 % od 1. novembra 2003 in 100 % od 1. maja 2004 dalje; in

- v zvezi s ponovno uvedbo tarifnih preferencialov v skladu s postopkom, določenim v odstavku 2, se uporablja od 1. januarja 2003.

Kasnejši sklepi, sprejeti v skladu z odstavkom 5, začnejo veljati 1. januarja drugega leta, ki sledi letu, v katerem so bili sprejeti.";

3. V členu 12 se doda naslednji odstavek:

"8. Kadar se v državi upravičenki v zadnjem 12-mesečnem obdobju, za katero so na razpolago podatki, realni bruto domači proizvod, izražen v nacionalni valuti, zniža za najmanj 3 %, se odstavek 1 ne uporablja za sklepe, sprejete v skladu z odstavkom 5.";

4. V Prilogi I se pojasnjevalni del na začetku spremeni, kot sledi:

Pri sklicevanju na "Stolpec D" se besedilo "(člen 7(8))" nadomesti s "(člen 7(8) in člen 10(3))";

5. V Prilogi II se besedilo pod točko 4 (

"Statistični viri"

) nadomesti z naslednjim:

"Statistični vir za dohodek na prebivalca je poročilo Svetovne banke o svetovnem razvoju, za četrtletni bruto domači proizvod mednarodna finančna statistika MDS, za izvoz proizvedenega blaga statistika Comtrade ZN in za uvoz Skupnosti statistika Comext.";

6. V Prilogi III se doda sektor, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2003

Za Svet

Predsednik

M. Chrisochoïdis

[1] UL L 346, 31.12.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

(Sektor, ki se doda v Prilogi III, kot je navedeno v členu 1, točka 6)

"XXXIV | Druge navadne kovine in izdelki iz navadnih kovin | 720219; 720229; 72023000; 72029200; 72071190; 72071290; 72071919; 72071939; 72071990; 72072019; 72072059; 72072079; 72089090; 72099090; 72101190; 72101290; 72102090; 72103090; 72104190; 72104990; 72105090; 72106190; 72106990; 72107090; 72109010; 72109090; 72112391; 72112399; 72112950; 72112990; 72119019; 72119090; 72121093; 72121099; 72122019; 72122090; 72123019; 72123090; 72124095; 72124098; 72125010; 72125058; 72125075; 72125091; 72125093; 72125097; 72125099; 72126019; 72126093; 72126099; 72151000; 721550; 72159090; 721661; 72166900; 721691; 72169990; 72189190; 72189919; 72189991; 72189999; 72199090; 72202031; 72202039; 72202051; 72202059; 72202091; 72202099; 72209019; 72209039; 72209090; 722220; 72223051; 72223091; 72223098; 72224091; 72224093; 72224099; 72249019; 72249091; 72249099; 72252090; 72259190; 72259290; 72259990; 72261190; 72261990; 72262080; 72269290; 72269380; 72269480; 72269980; 72281050; 72281090; 72282060; 722840; 722850; 72286081; 72286089; 72287091; 72287099; 7229; 73012000; 73021010; 73024090; 73029030; 73029090." |

--------------------------------------------------

Top