Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0111

Direktiva Komisije 2003/111/ES z dne 26. novembra 2003 o spremembi Priloge II k Direktivi 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala sadik sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadjaBesedilo velja za EGP

OJ L 311, 27.11.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 191 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 138 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 138 - 139

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; implicitno zavrnjeno 32008L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/111/oj

32003L0111Uradni list L 311 , 27/11/2003 str. 0012 - 0013


Direktiva Komisije 2003/111/ES

z dne 26. novembra 2003

o spremembi Priloge II k Direktivi 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala sadik sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadik sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, namenjenih za proizvodnjo sadja [1], in zlasti člena 1(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 92/34/EGS o določbah Skupnosti za trženje razmnoževalnega materiala sadik sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, namenjenih za proizvodnjo sadja v Skupnosti. Uporablja se za rodove in vrste, naštete v Prilogi II k navedeni direktivi.

(2) Gospodarski pomen nekaterih sadnih rodov in vrst, ki trenutno niso vključeni v Prilogo II k Direktivi 92/34/EGS, se je povečal. Zato je primerno, da se jih vključi med rodove in vrste, naštete v Prilogi II k navedeni direktivi. Treba je vključiti naslednje rodove in vrste: Castanea sativa Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in Vaccinium L. Poleg tega je treba Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. limon (L) Burm. f., C. reticulata Blanco, C. paradisi Macf., C. aurantifolia (Christm.) Swing, Fragaria x ananassa Duch. (vrtni jagodnjak), Pyrus communis L., Ribes (ribez) in Rubus (robida) nadomestiti z vsemi vrstami Citrus, Fragaria, Pyrus, Ribes in Rubus, in Cydonia Mill. je treba zamenjati s Cydonia oblonga Mill.

(3) Zaradi jasnosti je treba seznam v Prilogi II k Direktivi 92/34/EGS zamenjati z novim seznamom, ki vključuje vse rodove in vrste, po abecednem vrstnem redu, z njihovimi botaničnimi imeni.

(4) Zato se Direktiva 92/34/EGS temu primerno spremeni.

(5) Ukrepi, določeni v tej direktivi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 92/34/EGS se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. oktobra 2004. Besedilo predpisov ter tabelo usklajevanja med temi predpisi in to direktivo nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 23).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

„PRILOGA II

SEZNAM RODOV IN VRST, ZA KATERE SE UPORABLJA TA DIREKTIVA

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.“

"

--------------------------------------------------

Top