EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Direktiva Komisije 2003/47/ES z dne 4. junija 2003 o spremembi prilog II, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047Uradni list L 138 , 05/06/2003 str. 0047 - 0048


Direktiva Komisije 2003/47/ES

z dne 4. junija 2003

o spremembi prilog II, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/22/ES [2] in zlasti točke (c) drugega odstavka člena 14,

ob upoštevanju sporazuma zadevnih držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Glede na informacije, ki jih je zbrala Portugalska, ki temeljijo na posodobljenih poročilih, se zdi, da je treba varovano območje za škodljivi organizem Gonipterus scutellatus Gyll. spremeniti in omejiti samo na Azore.

(2) Zaradi pisne napake v pripravi Direktive Komisije 2002/36/ES [3] o spremembah določenih prilog k Direktivi 2000/29/ES so bili nepravilno sprejeti novi predpisi glede zemlje in rastnega substrata, dodanega rastlinam ali povezanega z njimi, ki so po poreklu s Cipra in Malte.

(3) Zaradi pisne napake v pripravi Direktive 2002/36/ES, je bilo besedilo v 2. točki pod naslovom I dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES nadomeščeno brez omembe zadevnih ustreznih rastlinskih izdelkov.

(4) Ustrezne Priloge k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 15. junija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise začnejo uporabljati od 16. junija 2003.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. junija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 78, 25.3.2003, str. 10.

[3] UL L 116, 3.5.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloge k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo kot sledi:

1. v delu B Priloge II, pod naslovom (a), v točki (5), se navedba v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"EL, P (Azori)"

;

2. v Prilogi IV:

(a) v Oddelku I dela A, v točki (34), v levem stolpcu, se črtajo besede "Ciper, Malta,";

(b) v delu B, v točki (19), se navedba v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"EL, P (Azori)"

;

3. v delu B priloge V pod naslovom I:

(a) v točki (2) se besedilo nadomesti z naslednjim:

"Deli rastlin, razen sadja in semen:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. in rezanega cvetja Orchidaceae,

- iglavcev (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., ki je po poreklu iz držav Severne Amerike,

- Prunus L., ki je po poreklu iz neevropskih držav,

- rezanega cvetja Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. in Trachelium L., ki so po poreklu iz neeevropskih držav,

- listnate zelenjave Apium graveolens L. in Ocimum L.";

(b) v točki (7)(b) se zbrišejo besede "Ciper, Malta."

--------------------------------------------------

Top