EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0899

Odločba Komisije z dne 28. novembra 2003 o oprostitvi razširitve na nekatere dele koles, za določene stranke po Uredbi Sveta (ES) št. 71/97, protidampinške dajatve, ki je bila uvedena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 za kolesa s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, in obdržana z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000, in o ukinitvi začasne opustitve plačila protidampinške dajatve za določene dele koles s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, ki je bila odobrena določenim strankam na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 4419)

OJ L 336, 23.12.2003, p. 101–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 156 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 44 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 44 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 21 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/899/oj

32003D0899Uradni list L 336 , 23/12/2003 str. 0101 - 0106


Odločba Komisije

z dne 28. novembra 2003

o oprostitvi razširitve na nekatere dele koles, za določene stranke po Uredbi Sveta (ES) št. 71/97, protidampinške dajatve, ki je bila uvedena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 za kolesa s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, in obdržana z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000, in o ukinitvi začasne opustitve plačila protidampinške dajatve za določene dele koles s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, ki je bila odobrena določenim strankam na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 88/97

(notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 4419)

(2003/899/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1972/2002 [2], (osnovna Uredba),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 z dne 10. januarja 1997 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (EGS) št. 2474/93 za kolesa s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, pri uvozu nekaterih delov koles iz Ljudske Republike Kitajske ter obračunavanju razširjene dajatve pri uvozih, registriranih na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 703/96 [3] in vzdrževane z Uredbo Sveta (ES) št. 1524/2000 [4] (uredba o razširitvi),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) 88/97 z dne 20. januarja 1997 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 (uredba o oprostitvi) in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi [5], vzdrževane z Uredbo (ES) št. 1524/2000, in zlasti člena 7 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po uveljavitvi uredbe o oprostitvi je večje število tovarn, ki sestavljajo kolesa, predložilo zahteve na podlagi člena 3 navedene uredbe za oprostitev protidampinške dajatve, razširjene na uvoz nekaterih delov koles iz Ljudske Republike Kitajske skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 (razširjena protidampinška dajatev). Komisija je v Uradnem listu Evropske unije večkrat objavila sezname vlagateljev [6] za katere je bilo na podlagi člena 5(1) uredbe o oprostitvi začasno preklicano plačilo razširjene protidampinške dajatve pri njihovih uvozih bistvenih delov koles, deklariranih za prosti promet.

(2) Komisija je zahtevala in dobila od strank, navedenih v Tabeli 1 spodaj, vse podatke, potrebne za ugotavljanje upravičenosti njihovih zahtevkov. Dobljeni podatki so bili pregledani in po potrebi preverjeni v obratih zadevnih strank. Na podlagi teh podatkov je Komisija ugotovila, da so zahteve, ki so jih predložile stranke iz Tabele 1 spodaj, upravičene na podlagi člena 4(1) uredbe o oprostitvi.

TABELA 1

Ime | Kraj | Država | Dodatna oznaka TARIC |

Ottobici srl | Z.I. Località Terzerie I-84053 Cicerale (SA) | Italija | A243 |

Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG | Waldstraße 3 D-25746 Wesseln/Heide | Nemčija | A415 |

Sangal — Indústria de Veículos, Lda | Rua do Serrado — Apartado 21 P-3781 – 908 Sangalhos | Portugalska | A407 |

Biciclasse CS SRL | Via Roma, 4 I-84020 Oliveto Citra | Italija | A359 |

GFM Bike di Ingarao Franco | Via Circonvallazione, 32 I-94011 Agira | Italija | A360 |

Jose Alvarez SA | Z.I. de l'Hippodrome F-32020 Auch Cedex 09 | Francija | A374 |

Epple Zweirad GmbH | Mittereschweg 1 D-87700 Memmingen | Nemčija | A376 |

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C. | Via Monte Antelao 11/a I-31030 Bessica di Loria | Italija | A377 |

Toim SL | C/. Jarama — Parcela 138 Polígono industrial E-45007 Toledo | Španija | A384 |

Veronese Luigi Snc di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco) | Via Umberto I 508 I-45023 Costa di Rovigo | Italija | A402 |

Telai Olagnero Srl | Strada Valle Maira I-12020 Roccabruna | Italija | A403 |

Steppenwolf GmbH | Wetterstreinstraße, 18 D-82024 Taufkirchen | Nemčija | A406 |

B — tecnología SA | Ag Panteleimonas — N. Santa GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis | Grčija | A411 |

Atala SpA | Via Lussemburgo 31/33 I-35127 Padova | Italija | A412 |

Norta N.V. | Stradsestraat 17 B-2250 Olen | Belgija | A413 |

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas | Via delle Industrie 2/72 I-30020 Meolo | Italija | A422 |

Carnielli Fitness Spa | Via Menarè 296 I-31029 Vittorio Veneto | Italija | A423 |

(3) Dejstva, kakor jih je dokončno potrdila Komisija, kažejo, da je vrednost delov koles s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, ki jih vsi navedeni vlagatelji uporabljajo pri sestavljanju, manjša od 60 % skupne vrednosti delov, ki se uporabljajo v postopkih sestavljanja, tako da ti vložniki ne spadajo v področje uporabe člena 13(2) osnovne uredbe.

(4) Zaradi zgornjih razlogov in skladno s členom 7(1) uredbe o oprostitvi, so stranke, naštete v zgornji tabeli oproščene razširjene protidampinške dajatve.

(5) V skladu s členom 7(2) uredbe o oprostitvi velja oprostitev strank, navedenih v Tabeli 1, od razširjene protidampinške dajatve od datuma prejema njihovih zahtevkov. Poleg tega se njihov carinski dolg glede na razširjeno protidampinško dajatev šteje za ničnega od datuma prejema njihovih zahtevkov.

(6) Stranke, navedene v Tabeli 2 spodaj so prav tako predložile zahteve za oprostitev razširjene protidampinške dajatve.

TABELA 2

Ime | Kraj | Država | Dodatna oznaka TARIC |

A.J. Maias, Lda | Ajmaia P — Apartado 27 P-3781-908 Sangallhos | Portugalska | A401 |

Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL | Via Nicosia 6 I-93017 San Cataldo | Italija | A358 |

Reece Cycles Plc | 106-114 Emily Street Birmingham— B12 0SL United Kingdom | Združeno kraljestvo | A385 |

Bikedirect Europa Ltd | Unit 8 Parc Hafren — Business Park Llanidloes,Powys, SY18 6RB United Kingdom | Združeno kraljestvo | A399 |

Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia | Piazza Borromeo 10 I-20123 Milano | Italija | A414 |

V zvezi s temi zahtevami je treba ugotoviti naslednje:

(a) dve izmed teh strank nista predložili potrebnih podatkov, ki jih zahteva Komisija;

(b) ena stranka je umaknila zahtevo za oprostitev;

(c) ena stranka ni bila na naslovu, navedenem v zahtevku;

(d) zadnjega vlagatelja so uradniki Komisije preverili na kraju samem, in so ugotovili, da so v obdobju preiskave (poslovno leto 2002) deli koles, ki jih je kupoval ta vlagatelj, bili prodani naprej tretjim strankam, nato pa sestavljeni skupaj z ostalimi vlagateljevimi deli kolesa v imenu novega lastnika vseh delov kolesa. Zato ni bilo mogoče ugotoviti, da je vrednost delov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske, ki so bili uporabljeni pri sestavljanju, bila nižja od 60 % skupne vrednosti uporabljenih delov in bilo je sklenjeno, da vlagatelj spada v območje uporabe člena 13(2).

(7) Ker stranke, navedene v Tabeli 2, ne izpolnjujejo meril za oprostitev po členu 4 Uredbe o oprostitvi, mora Komisija zavrniti njihove zahteve za oprostitev po členu 7(3) navedene Uredbe. Glede na to je treba odpraviti opustitev plačila razširjene protidampinške dajatve iz člena 5 uredbe o oprostitvi in razširjeno antidampinško dajatev je treba zaračunati od datuma prejema zahtev, ki so jih predložile te stranke.

(8) Po sprejetju te odločbe je treba dopolnjen seznam strank, oproščenih na podlagi člena 7 uredbe o oprostitvi in strank, katerih zahtevki se preverjajo na podlagi člena 3 navedene uredbe, objaviti v Uradnem listu Evropske unije, serija "C", skladno s členom 16(2) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Stranke, navedene spodaj v Tabeli 1, so oproščene razširitve po Uredbi (ES) št. 71/97 dokončne protidampinške dajatve pri uvozih nekaterih delov koles iz Ljudske Republike Kitajske, uvedene za kolesa s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske z Uredbo (EGS) št. 2474/93, ki se vzdržuje z Uredbo (ES) št. 1524/2000.

Oprostitev posameznih strank velja od datuma, navedenega v stolpcu "Datum veljavnosti".

TABELA 1

Seznam strank, ki so oproščene dajatev

Ime | Kraj | Država | Oprostitev na podlagi Uredbe (ES) št. 88/97 | Datum veljavnosti | Dodatna oznaka TARIC |

Ottobici srl | Z.I. Località Terzerie I-84053 Cicerale (SA) | Italija | člen 7 | 5.1.2001 | A243 |

Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG | Waldstraße 3 D-25746 Wesseln/Heide | Nemčija | člen 7 | 7.3.2001 | A415 |

Sangal — Indústria de Veículos, Lda | Rua do Serrado — Apartado 21 P-3781-908 Sangalhos | Portugalska | člen 7 | 15.10.2001 | A407 |

Biciclasse CS SRL | Via Roma 4 I-84020 Oliveto Citra | Italija | člen 7 | 1.3.2002 | A359 |

GFM Bike di Ingarao Franco | Via Circonvallazione 32 I-94011 Agira | Italija | člen 7 | 18.3.2002 | A360 |

Jose Alvarez SA | Z.I. de l'Hippodrome F-32020 Auch Cedex 09 | Francija | člen 7 | 26.3.2002 | A374 |

Epple Zweirad GmbH | Mittereschweg 1 D-87700 Memmingen | Nemčija | člen 7 | 15.4.2002 | A376 |

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C. | Via Monte Antelao 11/a I-31030 Bessica di Loria | Italija | člen 7 | 23.4.2002 | A377 |

Toim SL | C/. Jarama — Parcela 138 Polígono industrial E-45007 Toledo | Španija | člen 7 | 7.5.2002 | A384 |

Veronese Luigi s.n.c. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco | Via Umberto I 508 I-45023 Costa di Rovigo | Italija | člen 7 | 12.6.2002 | A402 |

Telai Olagnero Srl | Strada Valle Maira I-12020 Roccabruna | Italija | člen 7 | 18.7.2002 | A403 |

Steppenwolf GmbH | Wetterstreinstraße, 18 D-82024 Taufkirchen | Nemčija | člen 7 | 24.7.2002 | A406 |

B — tecnología SA | Ag Panteleimonas — N. Santa GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis | Grčija | člen 7 | 6.9.2002 | A411 |

Atala SpA | Via Lussemburgo 31/33 I-35127 Padova | Italija | člen 7 | 23.9.2002 | A412 |

Norta NV | Stradsestraat 17 B-2250 Olen | Belgija | člen 7 | 24.9.2002 | A413 |

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas | Via delle Industrie 2/72 I-30020 Meolo | Italija | člen 7 | 22.11.2002 | A422 |

Carnielli Fitness Spa | Via Motta 296 I-31029 Vittorio Veneto | Italija | člen 7 | 16.12.2002 | A423 |

Člen 2

Zahtevki strank, navedenih v Tabeli 2 spodaj, za oprostitev razširjene protidampinške dajatve na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 88/97 se zavrnejo.

Začasna odložitev plačila razširjene protidampinške dajatve na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 88/97 se za zadevne stranke razveljavi z datumom, navedenim v stolpcu "Datum veljavnosti".

TABELA 2

Seznam strank, za katere se začasna opustitev razveljavi

Ime | Kraj | Država | Ustavitev po Uredbi (ES) št. 88/97 | Datum veljavnosti | Dodatna oznaka TARIC |

A.J. Maias, Lda | Ajmaia P — Apartado 27 P-3781-908 Sangalhos | Portugalska | člen 5 | 12.12.2001 | A401 |

Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL | Via Nicosia 6 I-93017 San Cataldo | Italija | člen 5 | 13.3.2002 | A358 |

Reece Cycles Plc | 106-114 Emily Street Birmingham— B12 0SL United Kingdom | Združeno kraljestvo | člen 5 | 7.5.2002 | A385 |

Bikedirect Europa Ltd | Unit 8 Parc Hafren — Business Park Llanidloes,Powys, SY18 6RB United Kingdom | Združeno kraljestvo | člen 5 | 24.6.2002 | A399 |

Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia | Piazza Borromeo 10 I-20123 Milano | Italija | člen 5 | 11.9.2002 | A414 |

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice in na stranke, navedene v členih 1 in 2.

V Bruslju, 28. novembra 2003

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

[2] UL L 305, 7.11.2002, str. 1.

[3] UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

[4] UL L 175, 14.7.2000, str. 39.

[5] UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

[6] UL C 45, 13.2.1997, str. 3, UL C 112, 10.4.1997, str. 9, UL C 378, 13.12.1997, str. 2, UL C 217, 11.7.1998, str. 9, UL C 37, 11.2.1999, str. 3, UL C 186, 2.7.1999, str. 6, UL C 216, 28.7.2000, str. 8, UL C 170, 14.6.2001, str. 5, UL C 103, 30.4.2002, str. 2, UL C 43, 22.2.2003, str. 5.

--------------------------------------------------

Top