Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0812

Odločba Komisije z dne 17. novembra 2003 o sestavi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih izdelkov za prehrano ljudi ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS (notificirano pod dokumentarno številko K(2003)4181)Besedilo velja za EGP

OJ L 305, 22.11.2003, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 24 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 24 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2016; razveljavil 32016R0759

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/812/oj

32003D0812Uradni list L 305 , 22/11/2003 str. 0017 - 0021


Odločba Komisije

z dne 17. novembra 2003

o sestavi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih izdelkov za prehrano ljudi ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003)4181)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/812/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za proizvode, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(1) k Direktivi 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/721/ES [2], in zlasti člena 10(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 92/118/EGS določa pravila Skupnosti glede zahtev zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke živalskega izvora.

(2) Odločba Komisije 94/278/ES z dne 18. marca 1994 o sestavi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/235/ES [4], določa sezname tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju Direktive 92/118/ES, vključno proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(3) Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 808/2003 [6], določa pravila Skupnosti za živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Datum, predviden v Uredbi (ES) št. 1774/2002, s katerim se vzorčna zdravstvena spričevala začnejo uporabljati, je 1. januar 2004.

(4) Direktiva 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2002 o spremembi Direktiv Sveta 90/425/EGS in 92/118/ES glede zahtev zdravstvenega varstva za živalske stranske proizvode [7] je znatno spremenila Direktivo 92/118/EGS zaradi omejitve področja uporabe za proizvode, namenjene prehrani ljudi.

(5) Treba je upoštevati, da se s 1. majem 2004 načrtuje pridružitev pristopnih držav.

(6) Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo 94/278/ES preklicati in nadomestiti s to odločbo.

(7) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz nekaterih živalskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi ob upoštevanju Direktive 92/118/EGS, iz tretjih držav ali delov tretjih držav ali ozemelj, ki so na seznamih v prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 94/278/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2004.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. novembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[2] UL L 260, 11.10.2003, str. 21.

[3] UL L 120, 11.5.1994, str. 44.

[4] UL L 87, 4.4.2003, str. 10.

[5] UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

[6] UL L 117, 13.5.2003, str. 1.

[7] UL L 315, 19.11.2002, str. 14.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Naslednji seznami so načelni seznami in vsak uvoz mora izpolnjevati ustrezne zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva

Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih živalskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi

DEL I Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesa in mesnih izdelkov zajcev in kuncev

Tretje države in deli tretjih držav iz seznama v stolpcu "Domači kunci in gojeni zajci in kunci" v tabeli iz Dela II Priloge k Odločbi Komisije 97/222/ES [1] in v stolpcu "Leporidi (kunci in zajci)" v tabeli iz Priloge II k Odločbi Komisije 2000/585/ES [2].

DEL II Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov gojene dlakaste divjadi

Tretje države ali deli tretjih držav na seznamu v ustreznem stolpcu "2. Parkljasta gojena divjad (razen prašičev)" ali "Parkljasta divjad (razen prašičev)" iz tabele v Delu II Priloge k Odločbi 97/222/ES.

DEL III Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov gojenih divjih ptic

Tretje države ali deli tretjih držav na seznamu v ustreznem stolpcu "2. Gojene divje ptice" ali "Divje ptice" iz tabele v Delu II Priloge k Odločbi 97/222/ES.

DEL IV Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajc, namenjenih za prehrano ljudi

Tretje države ali deli tretjih držav iz seznama v Prilogi k Odločbi Komisije 94/85/ES [3].

DEL V Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi

Tretje države ali deli tretjih držav iz seznama v Prilogi k Odločbi 94/85/ES in naslednje države:

Oznaka ISO | Država |

AL | Albanija |

EE | Estonija |

GL | Grenlandija |

HK | Hong Kong |

IN | Indija |

MK | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija |

MX | Mehika |

NC | Nova Kaledonija |

RU | Rusija |

CS | Srbija in Črna gora |

SG | Singapur |

Oznaka ISO | Država |

BA | Bosna in Hercegovina |

MD | Moldavija |

MK | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija |

SK | Slovaška |

SY | Sirija |

UA | Ukrajina |

Oznaka ISO | Država |

BA | Bosna in Hercegovina |

EG | Egipt |

MK | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija |

Oznaka ISO | Država |

KR | Republika Koreja |

MY | Malezija |

PK | Pakistan |

TW | Tajvan |

DEL IX Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz medu ali matičnega mlečka, namenjenega za prehrano ljudi

Tretje države ali deli tretjih držav iz seznama v Prilogi k Odločbi Komisije 2000/159/ES [11], ki so označene z "X" v stolpcu "Med".

[1] UL L 89, 4.4.1997, str. 39.

[2] UL L 251, 6.10.2000, str. 1.

[3] UL L 44, 17.2.1994, str. 31.

[11] UL L 51, 24.2.2000, str. 30.

--------------------------------------------------

Top