EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

Odločba Komisije z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4359)Besedilo velja za EGP

UL L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; razveljavil 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

32003D0803Uradni list L 312 , 27/11/2003 str. 0001 - 0013


Odločba Komisije

z dne 26. novembra 2003

o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4359)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/803/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS [1] in zlasti drugega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 5(1)(b) Uredbe (ES) št 998/2003 določa, da mora pse, mačke in bele dihurje pri premikih med državami članicami spremljati potni list. Navedena uredba tudi predpisuje, da je treba za premike teh živali določiti vzorec potnega lista. Uredba (ES) št. 998/2003 se uporablja od 3. julija 2004. Direktiva 92/65/EGS je bila spremenjena z namenom izvajanja enakih predpisov za premike zadevnih živali, kadar se z njimi trguje.

(2) Zato je primerno določiti vzorec potnega lista, ki se ga lahko uporablja za premike psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami. Vzorec potnega lista mora vključevati podrobne podatke zahtev za certificiranje glede cepljenj proti steklini, kakor tudi druge zahteve Uredbe (ES) št. 998/2003 v zvezi z zdravstvenim stanjem teh živali. Biti mora takega formata, da ga pristojni organi zlahka preverijo.

(3) Vzorec potnega lista mora predvideti, da so v potni list vključena tudi certificiranja drugih cepljenj, ki jih Uredba (ES) št. 998/2003 za premike psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami ne zahteva, tako da potni list nudi vse potrebne informacije glede zdravstvenega stanja posamezne živali.

(4) Poleg tega mora vzorec potnega lista vključevati tudi rubriko o klinični preiskavi in overitvi, tako da se potni list lahko uporabi tudi za premike teh živali zunaj Skupnosti.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba določa vzorec potnega lista za premike hišnih živali vrst psi, mačke in beli dihurji med državami članicami, kakor je predvideno v členu 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 998/2003 (vzorec potnega lista).

Člen 2

Vzorec potnega lista je določen v Prilogi I.

Člen 3

Vzorec potnega lista mora biti v skladu z dodatnimi zahtevami, določenimi v Prilogi II.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 3. julija 2004.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Vzorec potnega lista za premike hišnih živali vrst psi, mačke in beli dihurji med državami članicami, kakor je predvideno v členu 2.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DODATNE ZAHTEVE V ZVEZI Z VZORCEM POTNEGA LISTA, KAKOR JE PREDVIDEN V ČLENU 3

A. Format vzorca potnega lista

1. Format vzorca potnega lista mora biti enoten.

2. Dimenzije vzorca potnega lista morajo biti 100 × 152 mm.

B. Prva stran vzorca potnega lista

1. Barva: modra (PANTONE REFLEX BLUE) z rumenimi zvezdicami (PANTONE YELLOW) v zgornji četrtini, ki ustreza specifikaciji evropskega emblema.

2. Podatki na prvi strani vzorca potnega lista morajo biti v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a) Potni list je izdan v uradnem jeziku (uradnih jezikih) države članice izdajateljice;

(b) Besede "Evropska unija" in ime države članice izdajateljice sta natiskani v podobnem tisku;

(c) Številka vzorca potnega lista, ISO koda države članice izdajateljice, ki ji sledi individualna številka, mora biti natisnjena na prvi strani vzorca potnega lista.

C. Zaporedja naslovov, oštevilčenje strani in jeziki

1. Zaporedja naslovov (z rimskimi številkami) vzorca potnega lista, določena v Prilogi I, je treba strogo upoštevati.

2. Strani vzorca potnega lista morajo biti oštevilčene na dnu vsake strani. Na strani 1 je treba navesti število strani predloženega dokumenta (1 od [vpisati skupno število strani]).

3. Podatki morajo biti navedeni v uradnem jeziku (uradnih jezikih) države članice izdajateljice in v angleščini.

4. Velikost in oblika "okenc" v vzorcu potnega lista, določenega v Prilogi I, so indikativna in niso obvezujoča.

--------------------------------------------------

Top