EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0743

Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2003 o seznamih programov za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali ter pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz, ki so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3708)

OJ L 268, 18.10.2003, p. 77–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 258 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/743/oj

32003D0743Uradni list L 268 , 18/10/2003 str. 0077 - 0080


Odločba Komisije

z dne 14. oktobra 2003

o seznamih programov za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali ter pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz, ki so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3708)

(2003/743/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o izdatkih na veterinarskem področju [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2], ter zlasti členov 24(5) in 32 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere države članice in države članice pristopnice so Komisiji predložile programe za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali, za katere želijo prejeti finančni prispevek iz Skupnosti.

(2) Po Uredbi Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [3] je treba programe za izkoreninjenje in nadzorovanje bolezni živali financirati v okviru jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Zaradi finančnega nadzora veljata člen 8 in 9 navedene uredbe.

(3) Pri sestavljanju seznama programov za izkoreninjenje in nadzorovanje bolezni živali, ki so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka iz Skupnosti, ter izračunu predlaganega odstotka in višine prispevka za vsak program, se morata upoštevati interes Skupnosti za vsak program kakor tudi obseg razpoložljivih proračunskih sredstev.

(4) Pri sestavljanju seznama programov pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz, ki so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka iz Skupnosti, ter izračunu predlaganega odstotka in višine prispevka za vsak program, se morajo upoštevati interes Skupnosti za vsak program, njegova skladnost s tehničnimi določbami ustrezne veterinarske zakonodaje Skupnosti in obseg razpoložljivih proračunskih sredstev.

(5) Člen 32 Akta o pristopu iz leta 2003 določa, da morajo biti glede izdatkov v okviru veterinarskih skladov nove države članice deležne enake obravnave kakor sedanje države članice.

(6) Vendar pa pred pristopom zadevne države članice pristopnice za noben zadevni program ni dovoljena nikakršna finančna obveznost v okviru proračuna 2004. Poleg tega pa se lahko izkoreninjenje nekaterih bolezni v državah članicah pristopnicah sofinancira v okviru drugih instrumentov Skupnosti.

(7) Komisija je preučila vsak predloženi program z veterinarskega kakor tudi s finančnega vidika in sklenila, da je treba navedene programe vključiti v sezname programov, upravičenih do finančnega prispevka iz Skupnosti v letu 2004.

(8) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno stanje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Programi za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali, našteti v Prilogi I, so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti.

2. Za vsak program iz odstavka 1 znašata predlagani odstotek in znesek finančnega prispevka iz Skupnosti toliko, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 2

1. Programi pregledov, namenjeni preprečevanju zoonoz, našteti v Prilogi II, so v letu 2004 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti.

2. Za vsak program iz odstavka 1 znašata predlagani odstotek in znesek finančnega prispevka iz Skupnosti toliko, kot je določeno v Prilogi II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam programov za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali (člen 1(1))

Predlagani odstotek in znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v evrih) |

Bolezen | Država članica ali država članica pristopnica | Odstotek | Predlagani znesek |

Afriška/Klasična prašičja kuga | Italija (Sardinija) | 50 % | 250000 |

Aujeszkijeva bolezen | Belgija | 50 % | 700000 |

Španija | 50 % | 75000 |

Madžarska | 50 % | 100000 |

Irska | 50 % | 50000 |

Litva | 50 % | 50000 |

Malta | 50 % | 5000 |

Portugalska | 50 % | 50000 |

Slovaška | 50 % | 60000 |

Bolezen modrikastega jezika | Španija | 50 % | 150000 |

Francija | 50 % | 225000 |

Italija | 50 % | 700000 |

Bruceloza pri govedu | Ciper | 50 % | 85000 |

Grčija | 50 % | 300000 |

Španija | 50 % | 4000000 |

Irska | 50 % | 5000000 |

Italija | 50 % | 1500000 |

Litva | 50 % | 50000 |

Poljska | 50 % | 150000 |

Portugalska | 50 % | 1800000 |

Slovenija | 50 % | 110000 |

Združeno kraljestvo (Severna Irska) | 50 % | 2000000 |

Goveja tuberkuloza | Grčija | 50 % | 300000 |

Španija | 50 % | 5000000 |

Irska | 50 % | 4500000 |

Italija | 50 % | 1200000 |

Litva | 50 % | 70000 |

Poljska | 50 % | 150000 |

Portugalska | 50 % | 400000 |

Slovenija | 50 % | 40000 |

Združeno kraljestvo (Severna Irska) | 50 % | 2000000 |

Klasična prašičja kuga | Belgija | 50 % | 175000 |

Češka republika | 50 % | 75000 |

Nemčija | 50 % | 800000 |

Litva | 50 % | 20000 |

Luksemburg | 50 % | 90000 |

Slovenija | 50 % | 30000 |

Slovaška | 50 % | 125000 |

Enzootska goveja levkoza | Italija | 50 % | 100000 |

Litva | 50 % | 100000 |

Portugalska | 50 % | 100000 |

Slovaška | 50 % | 40000 |

Združeno kraljestvo (Severna Irska) | 50 % | 5000 |

Bruceloza pri drobnici (B melitensis) | Ciper | 50 % | 725000 |

Grčija | 50 % | 1000000 |

Španija | 50 % | 6500000 |

Francija | 50 % | 300000 |

Italija | 50 % | 3500000 |

Litva | 50 % | 17000 |

Portugalska | 50 % | 2000000 |

Slovenija | 50 % | 70000 |

Poseidom | Francija | 50 % | 250000 |

Steklina | Avstrija | 50 % | 200000 |

Češka republika | 50 % | 650000 |

Nemčija | 50 % | 800000 |

Finska | 50 % | 70000 |

Latvija | 50 % | 370000 |

Poljska | 50 % | 1800000 |

Slovenija | 50 % | 110000 |

Slovaška | 50 % | 400000 |

Vezikularna bolezen prašičev Klasična prašičja kuga | Italija | 50 % | 400000 |

Skupaj | | | 51892000 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam programov pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz (člen 2(1))

Predlagani odstotek in znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v evrih) |

Zoonoza | Država članica ali država članica pristopnica | Odstotek | Predlagani znesek |

Salmonela | Avstrija | 50 % | 150000 |

Danska | 50 % | 260000 |

Francija | 50 % | 700000 |

Irska | 50 % | 90000 |

Litva | 50 % | 400000 |

Nizozemska | 50 % | 400000 |

Slovaška | 50 % | 400000 |

Skupaj | | | 2400000 |

--------------------------------------------------

Top