Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0673

Odločba Komisije z dne 25. septembra 2003 o odstopanju od Sklepa Sveta 2001/822/ES glede pravil o poreklu jastogov v kosih s Saint Pierreja in Miquelona (notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 3335)

OJ L 243, 27.9.2003, p. 106–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 239 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 239 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013D0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/673/oj

32003D0673Uradni list L 243 , 27/09/2003 str. 0106 - 0108


Odločba Komisije

z dne 25. septembra 2003

o odstopanju od Sklepa Sveta 2001/822/ES glede pravil o poreklu jastogov v kosih s Saint Pierreja in Miquelona

(notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 3335)

(2003/673/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti [1], in zlasti člena 37 Priloge III k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) 19. junija 2003 sta Saint Pierre in Miquelon zahtevala petletno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge III k Sklepu 2001/822/ES glede letne količine 105 ton kuhanih in zamrznjenih repov, nog in klešč jastoga, izvoženih s Saint Pierreja in Miquelona.

(2) Zahteva Saint Pierrea in Miquelona temelji na podlagi izginotja surovin, izvornega snežnega pajka, katerega populacija se je izselila iz njunih teritorialnih voda. Predelava živih jastogov brez porekla v kuhane in zamrznjene repe, noge in klešče bo nadomestila proizvodno verigo snežnih pajkov, ki jih zadevna družba ne more priskrbeti.

(3) Zahtevano odstopanje je upravičeno na podlagi Priloge III k Sklepu 2001/822/ES in izrecno na podlagi člena 37(1) Sklepa, še posebej glede na razvoj obstoječe industrije na Saint Pierreju in Miquelonu. Odstopanje je pomembno za ohranitev delovanja zadevnega obrata, ki zaposluje precejšnje število ljudi. Ob upoštevanju skladnosti z nekaterimi pogoji glede količin, nadzora in trajanja, odstopanje ne bi povzročalo večje škode uveljavljeni industriji Skupnosti ali eni ali več držav članic.

(4) Zato bi se moralo odobriti odstopanje za določene količine kuhanih in zamrznjenih repov, nog in klešč jastogov, predelanih na Saint Pierreju in Miquelonu in uvoženih v Skupnost.

(5) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o predpisih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o ustanovitvi Carinskega zakonika Skupnosti [2], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1335/2003 [3], določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Omenjena pravila bi se morala uporabljati smiselno pri upravljanju s količinami, v zvezi s katerimi se odobri zadevno odstopanje.

(6) Saint Pierre in Miquelon sta zahtevala, da odstopanje začne veljati 1. septembra 2003. Vendar se glede na datum vloge zahtevka Saint Pierreja in Miquelona in glede na trajanje postopka odločanja odstopanje ne more sprejeti pred 1. septembrom. Zato bo začelo veljati 1. oktobra 2003.

(7) Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SKLENILA:

Člen 1

Z odstopanjem od določb Priloge III k Sklepu 2001/822/ES se za kuhane in zamrznjene repe, noge in klešče jastoga z oznako KN ex03061290, predelane na Saint Pierreju in Miquelonu, šteje, da imajo poreklo s Saint Pierreja in Miquelona, kjer se jih v skladu s pogoji tega sklepa pridobi iz jastogov brez porekla.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za količine iz Priloge, ki se v obdobju od 1. oktobra 2003 do 30. septembra 2008 uvozijo v Skupnost s Saint Pierreja in Miquelona.

Člen 3

Členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93 v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot se smiselno uporabljajo za upravljanje količin iz Priloge.

Člen 4

1. Carinski organi Saint Pierreja in Miquelona sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov pri izvozu proizvodov iz člena 1. Zato vsi certifikati, ki jih izdajo na podlagi te odločbe, vsebujejo navedbo nanj.

2. Pristojni organi Saint Pierreja in Miquelona vsake tri mesece pošljejo Komisiji poročilo o količinah, za katere so v skladu s to odločbo izdali potrdila o gibanju blaga EUR 1, in serijske številke omenjenih certifikatov.

Člen 5

Polje 7 potrdil EUR 1, izdanih na podlagi te odločbe, vsebuje eno od naslednjih oznak:

- Excepción – Decisión …

- Undtagelse – Beslutning …

- Ausnahme – Entscheidung …

- Παρέκκλιση – Απόφαση …

- Derogation – Decision …

- Dérogation – Décision …

- Deroga – Decisione …

- Afwijking – Beschikking …

- Derrogação – Decisão …

- Poikkeus – päätös …

- Undantag – beslut …

Člen 6

Ta sklep velja od 1. oktobra 2003 do 30. septembra 2008.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. septembra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

[2] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[3] UL L 187, 26.7.2003, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Količine, uvožene s Saint Pierreja in Miquelona

(v tonah) |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Opis blaga | Obdobje | Količine |

09.1660 | ex03061290 | Zamrznjeni repi, noge in klešče jastoga (Homarus spp.) | od 1.10.2003 do 30.9.2004 | 105 |

od 1.10.2004 do 30.9.2005 | 105 |

od 1.10.2005 do 30.9.2006 | 105 |

od 1.10.2006 do 30.9.2007 | 105 |

1.10.2007 do 30.9.2008 | 105 |

ČASOVNI RAZPORED

1. Priporočeni datum

Predlog bi se moral čimprej sprejeti.

2. Podlaga za priporočilo

V skladu s členom 37(8) Priloge III k Sklepu Sveta 2001/822/ES je treba sprejeti odločitev v 75 delovnih dneh od prejetja zahtevka za odstopanje. V nasprotnem primeru se šteje, da je zahtevek v celoti sprejet.

Skrajni rok za sprejetje te odločitve je 2. oktober 2003.

--------------------------------------------------

Top