Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0628

Odločba Komisije z dne 22. avgusta 2003 o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev državam članicam glede na določeno število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v tržnem letu 2003/2004 skladno z Uredbo (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3047)

OJ L 217, 29.8.2003, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 552 - 554

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/628/oj

32003D0628Uradni list L 217 , 29/08/2003 str. 0073 - 0074


Odločba Komisije

z dne 22. avgusta 2003

o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev državam članicam glede na določeno število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v tržnem letu 2003/2004 skladno z Uredbo (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3047)

(2003/628/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2585/2001 [2] in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena v Uredbi (ES) št. 1493/1999 in Uredbi Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1203/2003 [4], zlasti o obsegu vinogradniških površin.

(2) Podrobna pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi Skupnosti pri financiranju ukrepov prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na določeno finančno leto nanašajo na plačila, ki jih dejansko izvedejo države članice med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

(3) Komisija skladno s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 dodeli letna začetna sredstva državam članicam na podlagi objektivnih meril ob upoštevanju določenih situacij in potreb ter prizadevanj glede na cilj programa.

(4) Skladno s členom 14(3) št. 1493/1999 se pri finančni dodelitvi sredstev med države članice upošteva delež vinogradniške površine Skupnosti v zadevni državi članici.

(5) Za uporabo člena 14(4) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se morajo finančna sredstva dodeliti glede na določeno število hektarjev.

(6) Skladno s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se v regijah Cilja 1 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija o splošnih določbah o strukturnih skladih [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1105/2003 [6], dodeli višji prispevek Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve.

(7) Upoštevati se mora nadomestilo za izgubo dohodka vinogradnikov, ki nastane v obdobju, ko vinograd še ni roden.

(8) Kadar so izdatki države članice za določeno proračunsko leto manjši od 75 % začetne dodelitve sredstev, se v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1227/2000 izdatki, ki naj se priznajo v naslednjem proračunskem letu in ustrezna celotna površina, znižajo za tretjino razlike med tem pragom in dejanskimi zneski, nastalimi v zadevnem proračunskem letu. Ta določba se uporabi v Luksemburgu za tržno leto 2003/04.

(9) Začetna dodelitev sredstev se v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 prilagodi na podlagi dejanskih izdatkov in pregledanih napovedi izdatkov, ki jih predložijo države članice ob upoštevanju cilja programa in razpoložljivih sredstev –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirna dodeljena finančna sredstva državam članicam glede na določeno število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 v tržnem letu 2003/2004, so takšna, kot so navedena v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. avgusta 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

[2] UL L 345, 29.12.2001, str. 10.

[3] UL L 143, 16.6.2000, str. 1.

[4] UL L 168, 5.7.2003, str. 9.

[5] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[6] UL L 158, 27.6.2003, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Dodeljena finančna sredstva državam članicam glede na število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v tržnem letu 2003/2004 skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za tržno leto 2003/04

Država članica | Površina (ha) | Dodeljena finančna sredstva (EUR) |

Nemčija | 2116 | 13989772 |

Grčija | 1342 | 10041261 |

Španija | 20940 | 150958937 |

Francija | 12745 | 111219120 |

Italija | 17063 | 120110532 |

Luksemburg | 11 | 86842 |

Avstrija | 1260 | 7815311 |

Portugalska | 3174 | 28978225 |

Skupaj | 58651 | 443200000 |

--------------------------------------------------

Top