Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0565

Odločba Komisije z dne 25. julija 2003 o podaljšanju roka, predvidenega v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 2692)Besedilo velja za EGP

OJ L 192, 31.7.2003, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 372 - 375
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 153 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 153 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 188 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/565/oj

32003D0565Uradni list L 192 , 31/07/2003 str. 0040 - 0043


Odločba Komisije

z dne 25. julija 2003

o podaljšanju roka, predvidenega v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 2692)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/565/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/68/ES [2], in zlasti tretjega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS predvideva, da lahko država članica v roku 12 let po notifikaciji navedene direktive, dovoli dajanje v promet fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi, in so že v prometu dve leti po dnevu notifikacije, pri tem pa se v okviru delovnega programa navedene snovi postopoma pregledujejo.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1112/2002 [3] določa podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS. Ta program je v teku in torej še ni bilo mogoče zaključiti postopka odločanja o številnih aktivnih snoveh.

(3) Komisija je svoje poročilo o poteku predstavila 26. julija 2001 [4]. Ugotovila je, da napredek ni bil tak, kot je bilo pričakovati v začetku, ter da bi bilo torej treba podaljšati rok za tiste aktivne snovi, za katere se je industrija uradno zavezala, da bo v okviru rokov pripravila potrebno nadaljnjo dokumentacijo.

(4) Za navedene aktivne snovi je treba rok, predviden v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS, podaljšati, da se omogoči predložitev dokumentacije in njena ocena.

(5) To podaljšanje roka ne posega v možnost vključitve ali nevključitve posameznih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, kakor je predvideno v členu 8(2), četrti pododstavek, navedene direktive.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Rok 12 let, predviden v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS, se podaljša do 31. decembra 2008 za aktivne snovi, navedene v prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 177, 16.7.2003, str. 12.

[3] UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

[4] KOM(2001) 444 final.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM AKTIVNIH SNOVI IZ ČLENA 1

A. Kemične aktivne snovi

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-il acetat

(3E,13Z)-Oktadekadien-1-il acetat

(3Z,13Z)-Oktadekadien-1-il acetat

(7E,9E)-Dodekadienil acetat

(7E,9Z)-Dodekadienil acetat

(7Z,11E)-Heksadekadien-1-il acetat

(7Z,11Z)-Heksadekadien-1-il acetat

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-il acetat

(E)-11-Tetradekanil acetat

(E)-8-Dodecenil acetat

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

(E/Z)-8-Dodecenil acetat

(E/Z)-9-Dodecen-1-ol

(E/Z)-9-Dodecenil acetat

(Z)-11-Heksadecen-1-ol

(Z)-11-Heksadecen-1-il acetat

(Z)-11-Heksadecenal

(Z)-11-Tetradecen-1-il acetat

(Z)-13-Heksadecen-11-inil acetat

(Z)-13-Oktadecenal

(Z)-7-Tetradecenal

(Z)-8-Dodecenol

(Z)-8-Dodecenil acetat

(Z)-9-Dodecenil acetat

(Z)-9-Heksadecenal

(Z)-9-Tetradecenil acetat

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-il izobutirat

1,4-Diaminobutan (putrescin)

1,7-Dioksaspiro-5,5-undekan

1-Dekanol

1-Naftilacetamid

1-Naftilocetna kislina

1-Naftilocetna kislina etilester

1-Tetradekanol

2,6,6-Trimetilbiciklo(3.1.1)hept-2-en-4-ol

2-Naftiloksiacetamid

2-Naftiloksiocetna kislina

2-Fenilfenol (vključno z natrijevo soljo)

3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol (Nerolidol)

3,7-Dimetil-2,6-oktadien-1-ol (Geraniol)

5-Decen-1-ol

5-Decen-1-il acetat

6-Benziladenin

Ocetna kislina

Aluminijev amonijev sulfat

Aluminijev fosfid

Aluminijev sulfat

V kategoriji aminokislin, naslednji:

Gama-amino-butirična kislina

L-glutamična kislina

L-triptofan

Amonijev acetat

Amonijev octan

Amonijev karbonat

Antrakinon

Azadirahtin

Kostno olje

Brodifakum

Bromadiolon

Kalcijev karbid

Kalcijev klorid

Ogljikov dioksid

Hitosan

Kloraloza

Klorofacinon

cis-Zeatin

Citronelol

Izvleček citrusa

Cistein

Denatonijev benzoat

Didecil-dimetilamonijev klorid

Difenakum

Dodekan-1-il-acetat

Dodecil alkohol

EDTA in njene soli

Etanol

Etoksikvin

Etilen

Farnesol/(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodekatrien-1-ol

V kategoriji maščobnih kislin, naslednji:

Dekanojska kislina

Metilester maščobne kisline

Maščobna kislina kalijeve soli

Heptanojska kislina

Oktanojska kislina

Oleinska kislina

Pelargonska kislina

Maščobni alkoholi

Folna kislina

Formaldehid

Mravljična kislina

Izvleček česna

Želatina

Giberelinska kislina

Giberelin

Glutaraldehid

Izvleček grenivkinega semena

Vodikov peroksid

Hidrolizirane beljakovine

Indolilocetna kislina

Indolilbutrična kislina

Železov sulfat

Kaolin

Kieselgur (diatomejska zemlja)

Lecitin

Žvepleno apno

Magnezijev fosfid

Maltodekstrin

Izvleček ognjiča

Metil nonil keton

Izvleček mimoze (Mimosa Tenuiflora)

Nikotin

Parafinsko olje

Poper

Perocetna kislina

Naftna olja

Foksim

V kategoriji rastlinskih olj, naslednji:

Olje popkov črnega ribeza

Olje citronele

Olje nageljnovih žbic

Olje volčina

Eterično olje (Eugenol)

Eterična olja

Evkaliptovo olje

Olje gvajakovega lesa

Česnovo olje

Olje limonske trave

Olje majarona

Oljčno olje

Pomarančno olje

Borovo olje

Olje oljne ogrščice

Sojino olje

Metino olje

Sončnično olje

Timijanovo olje

Ilang-ilang olje

Kalijev vodikov karbonat

Kalijev permanganat

Piretrini

Kremenov pesek

Kvasija

V kategoriji repelentov (po vonju) živalskega ali rastlinskega izvora, naslednji:

Krvna moka

Esencialna olja

Maščobne kisline, ribje olje

Ribje olje

Ovčja maščoba

Talovo olje

Surovo talovo olje

Rotenon

Izvleček morskih alg

Morska trava

Natrijev aluminijev silikat

Natrijev vodikov karbonat

Natrijev hipoklorit

Natrijev lauril sulfat

Natrijev metabisulfit

Natrijev p-toluensulfon-kloramid

Žveplo in žveplov dioksid

Žveplova kislina

Trikalcijev fosfat

Trimetilamin hidroklorid

Sečnina

Pšenični gluten

Cinkov fosfid

B. Mikroorganizmi

Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis, ssp. aizawai

Bacillus thuringiensis, ssp. israelensis

Bacillus thuringiensis, ssp. kurstaki

Bacillus thuringiensis, ssp. tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii (sin. B. tenella)

Granulozni virus Cydia pomonella

Metarhizium anisopliae

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

Trichoderma viride

Verticillium dahliae

Verticillium lecanii

--------------------------------------------------

Top