EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0550

Odločba Komisije z dne 22. julija 2003 o spremembi Odločbe 2002/79/ES o postavljanju posebnih pogojev za uvoz zemeljskih oreškov in nekaterih proizvodov iz njih s poreklom iz Kitajske ali od tam poslanih (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 2602)Besedilo velja za EGP.

OJ L 187, 26.7.2003, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 245 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/550/oj

32003D0550Uradni list L 187 , 26/07/2003 str. 0039 - 0042


Odločba Komisije

z dne 22. julija 2003

o spremembi Odločbe 2002/79/ES o postavljanju posebnih pogojev za uvoz zemeljskih oreškov in nekaterih proizvodov iz njih s poreklom iz Kitajske ali od tam poslanih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 2602)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/550/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil [1] in zlasti člena 10(1) Direktive,

po posvetovanju z državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2002/79/ES z dne 4. februarja 2002 o postavljanju posebnih pogojev za uvoz zemeljskih oreškov in nekaterih proizvodov iz njih s poreklom ali poslanih iz Kitajske [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/678/ES [3], predvideva pregled navedene odločbe do 31. decembra 2002.

(2) Rezultati naključnega vzorčenja in analiz pošiljk zemeljskih oreškov s poreklom ali poslanih iz Kitajske dokazujejo, da za zagotavljanje zadostne ravni varstva javnega zdravja v Skupnosti še vedno obstaja potreba po posebnih pogojih, določenih v Odločbi 2002/79/ES.

(3) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o splošnih načelih in zahtevah zakona o živilih, o ustanovitvi Evropskega urada za varnost živil in prehrane in o postopkih za varnost živil [4] predvideva vzpostavitev Sistema hitrega opozarjanja na nevarnosti hrane in krme (RASFF).

(4) V interesu javnega zdravja bi države članice morale Komisiji zagotoviti redna poročila o analitičnih rezultatih uradnih kontrol, ki se opravijo na pošiljkah zemeljskih oreškov in proizvodih iz zemeljskih oreškov s poreklom ali poslanih iz Kitajske. Takšna poročila bi morala biti poleg obveznosti obveščanja v okviru Sistema hitrega opozarjanja na nevarnosti hrane in krme.

(5) Na zahtevo nekaterih držav članic je primerno posodobiti seznam vstopnih mest, preko katerih se v Skupnost lahko uvažajo proizvodi, zajeti v Odločbi 2002/79/ES. Zaradi jasnosti je treba seznam nadomestiti.

(6) Zato je treba ustrezno spremeniti Odločbo 2002/79/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/79/ES se spremeni:

1. člen 1 se spremeni:

(a) člen 1(5) se nadomesti z naslednjim:

"5. Pristojni organi v vsaki državi članici opravijo za analizo glede aflatoksina B1 in celotnega aflatoksina naključno vzorčenje pošiljk zemeljskih oreškov in nekaterih proizvodov iz zemeljskih oreškov s poreklom iz Kitajske ali od tam poslanih.

Države članice predložijo Komisiji vsake tri mesece poročilo o analitičnih rezultatih uradnih nadzorov pošiljk zemeljskih oreškov in nekaterih proizvodov iz zemeljskih oreškov s poreklom ali poslanih iz Kitajske. To poročilo se predloži v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju [5].";

(b) člen 1(6) se spremeni:

na koncu drugega stavka se besede "za največ 10 delovnih dni" nadomestijo z "za največ 15 delovnih dni";

(c) doda se naslednji odstavek 7:

"7. V primeru deljenih pošiljk spremljajo vsak del deljene pošiljke kopije zdravstvenega spričevala in spremnih dokumentov, ki so navedeni v odstavkih 1 in 6 in ki jih potrdi pristojni organ države članice, na ozemlju katere je prišlo do delitve.";

2. člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Ta odločba se pregleduje ob upoštevanju informacij in jamstev, ki jih posredujejo pristojni organi Kitajske, in na podlagi rezultatov preskusov, ki jih opravijo države članice, da ocenijo, ali posebni pogoji iz člena 1 zagotavljajo zadostno raven varstva javnega zdravja v Skupnosti. Pri pregledu se tudi oceni, če še obstaja potreba po posebnih pogojih.";

3. Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 175, 19.7.1993, str. 1.

[2] UL L 34, 5.2.2002, str. 21.

[3] UL L 229, 27.8.2002, str. 33.

[4] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[5] Aprila, julija, oktobra, januarja

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA II

Seznam vstopnih mest, preko katerih se pošiljke zemeljskih oreškov in nekaterih izdelkov iz zemeljskih oreškov s poreklom ali poslanih iz Kitajske lahko uvažajo v Skupnost

Država članica | Vstopno mesto |

Belgija | Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |

Danska | Vsa danska pristanišča in letališča |

Nemčija | HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord |

Grčija | Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |

Španija | Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |

Francija | Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion |

Irska | Dublin — pristanišče in letališče, Cork — pristanišče in letališče, Shannon — letališče |

Italija | Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |

Luksemburg | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luksemburg |

Nizozemska | Vsa pristanišča in letališča ter vsi mejni prehodi |

Avstrija | HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |

Portugalska | Lisboa, Leixões |

Finska | Vsi finski carinski uradi |

Švedska | Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda |

Združeno kraljestvo | Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (vključno z Tilbury, Thamesport in Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (vključno z Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport |

"

--------------------------------------------------

Top