EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0527

Sklep Sveta z dne 15. julija 2003 o spremembi člena 23 Protokola o statutu Sodišča

OJ L 188, 26.7.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 428 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/527/oj

32003D0527Uradni list L 188 , 26/07/2003 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta

z dne 15. julija 2003

o spremembi člena 23 Protokola o statutu Sodišča

(2003/527/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 245(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 160(2) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča z dne 12. februarja 2003,

ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 17. junija 2003,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta z dne 3. junija 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 20 Protokola o statutu Sodišča Evropskih skupnosti, kot ga spreminja Sklep Sveta 2002/653/ES [1], dovoljuje tretjim državam sodelovanje v postopku predhodnega odločanja pred Sodiščem, če sporazum glede določenega področja, ki ga Svet sklene z eno ali več tretjimi državami, predvideva tako udeležbo, kadar sodišče države članice Sodišču v predhodno odločanje predloži vprašanje, ki zadeva področje uporabe sporazuma.

(2) Člen 7 Pogodbe iz Nice, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere akte s tem v zvezi [2], ki je bila podpisana v Nici 26. februarja 2001, razveljavlja Protokol o statutu Sodišča Evropskih skupnosti in ga nadomešča s Protokolom o statutu Sodišča, ki je priloga k Pogodbi o Evropski uniji, k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(3) Člen 23 Protokola o statutu Sodišča vsebuje enake določbe kot člen 20 Protokola o statutu Sodišča Evropskih skupnosti, pri čemer ni mogla biti upoštevana sprememba, sprejeta s Sklepom 2002/653/ES in je zato treba spremeniti člen 23 Protokola o statutu Sodišča –

SKLENIL:

Člen 1

V členu 23 Protokola o statutu Sodišča se doda naslednji odstavek:

"Če sporazum, ki ga Svet sklene z eno ali več tretjimi državami glede določenega področja, določa, da lahko te države predložijo navedbe o zadevi ali pisne izjave, kadar sodišče katere od držav članic Sodišču v predhodno odločanje predloži vprašanje, ki zadeva področje uporabe tega sporazuma, se odločitev nacionalnega sodišča, ki vsebuje to vprašanje, uradno sporoči tudi zadevnim tretjim državam. V dveh mesecih od takega uradnega obvestila navedene države lahko Sodišču predložijo zaznamke ali pisne izjave."

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. julija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Tremonti

[1] UL L 218, 13.8.2002, str. 1.

[2] UL C 80, 10.3.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top