Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0424

Odločba komisije z dne 6. junija 2003 o spremembi Odločbe 96/603/ES o uvedbi seznama proizvodov, ki sodijo v razrede A Ne vplivajo na požar, predvidene v Odločbi 94/611/ES o izvajanju člena 20 Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1673)Besedilo velja za EGP.

OJ L 144, 12.6.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 199 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 72 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/424/oj

32003D0424Uradni list L 144 , 12/06/2003 str. 0009 - 0009


Odločba Komisije

z dne 6. junija 2003

o spremembi Odločbe 96/603/ES o uvedbi seznama proizvodov, ki sodijo v razrede A "Ne vplivajo na požar", predvidene v Odločbi 94/611/ES o izvajanju člena 20 Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1673)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/424/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2],

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov [3], in zlasti člena 1(1) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 96/603/ES [4], kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/605/ES [5], je določila seznam proizvodov, ki sodijo v razrede A "Ne vplivajo na požar" iz tabel 1 in 2 Priloge k Odločbi Komisije 94/611/ES [6], ki opisuje evropski sistem klasifikacije gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti gradbenih proizvodov.

(2) Odločba 94/611/ES je bila nadomeščena z Odločbo 2000/147/ES.

(3) Opombe za "Malta z anorganskimi vezivnimi sredstvi" v tabeli iz Priloge k Odločbi 96/603/ES naj se prilagodijo tehničnemu napredku.

(4) Odločbo 96/603/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V tabeli iz Priloge k Odločbi 96/603/ES se za "Malta z anorganskimi vezivnimi sredstvi" opombe "Malta za omete/štukature in malte za zgladitev tal na osnovi enega ali več anorganskih vezivnih sredstev, npr. cement, apno, zidarski cement in mavec" nadomestijo z "Malta za omete/štukature, malta za zgladitev tal in zidarska malta na osnovi enega ali več anorganskih vezivnih sredstev, npr. cement, apno, zidarski cement in mavec".

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. junija 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

[3] UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

[4] UL L 267, 19.10.1996, str. 23.

[5] UL L 258, 12.10.2000, str. 36.

[6] UL L 241, 19.9.1994, str. 25.

--------------------------------------------------

Top