Help Print this page 

Document 32003D0269

Title and reference
Sklep Sveta z dne 8. aprila 2003 o sklenitvi Sporazuma med Vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov energetskega označevanja pisarniške opreme v imenu Skupnosti
  • In force
OJ L 99, 17.4.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 187 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 169 - 170

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/269/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PT html SK html SL html FI html SV
PDF pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/04/2003
  • Date of effect: 08/04/2003; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Additional information: CNS 1999/0135
Text

32003D0269Uradni list L 099 , 17/04/2003 str. 0047 - 0048


Sklep Sveta

z dne 8. aprila 2003

o sklenitvi Sporazuma med Vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov energetskega označevanja pisarniške opreme v imenu Skupnosti

(2003/269/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 v zvezi s členom 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sprejeti je treba notranje postopke Skupnosti za zagotavljanje pravilnega delovanja Sporazuma med Vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov energetskega označevanja pisarniške opreme, podpisanega v Washingtonu dne 19. decembra 2000 [2]. Treba je pooblastiti Komisijo, da lahko ob pomoči posebnega odbora, imenovanega s strani Sveta, oblikuje tehnične spremembe Sporazuma in sprejema sklepe o njegovem izvajanju. V vseh drugih primerih se sklep sprejema po normalnem postopku.

(2) Spremljanje izvajanja je poverjeno tehnični komisiji, ustanovljeni v skladu s Sporazumom.

(3) Vsaka pogodbenica je imenovala upravni organ. Skupnost je za svoj upravni organ imenovala Komisijo. Pogodbenici lahko sporazumno spremenita Sporazum in priloge ter dodata nove priloge.

(4) Evropsko sodišče [3] je razveljavilo Sklep Sveta 2001/469/ES z dne 14. maja 2001 o sklenitvi Sporazuma med Vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov energetskega označevanja pisarniške opreme v imenu Skupnosti [4], ki ga je torej treba nadomestiti.

(5) Ta sporazum je treba potrditi –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov energetskega označevanja pisarniške opreme, vključno s prilogami, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma in njegovih prilog je priloga k temu sklepu [5].

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti da uradno obvestilo, kot je predvideno v členu XII(1) Sporazuma.

Člen 3

1. V tehnični komisiji, ki jo določa člen VI Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, ob pomoči posebnega odbora, ki ga določi Svet. Komisija po posvetovanju s posebnim odborom izvaja komuniciranje, sodelovanje, spremljanje izvajanja in obveščanje iz členov V(5), VI(1) in (2) ter VIII(4) Sporazuma.

2. Pri pripravi stališč Skupnosti glede sprememb specifikacij in seznama pisarniške opreme v Prilogi C Sporazuma, Komisija upošteva mnenja Odbora za energetsko zvezdo Evropske skupnosti (European Community Energy Star Board, ECESB) iz členov 8 in 11 Uredbe (ES) št. 2422/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme [6].

3. Stališča Skupnosti glede odločitev, ki jih sprejemata upravna organa, oblikuje, kar zadeva spremembe tehničnih specifikacij za pisarniško opremo, naštetih v Prilogi C k Sporazumu, Komisija po posvetu s posebnim odborom iz odstavka 1.

4. V vseh drugih primerih stališča Skupnosti glede odločitev, ki jih sprejemata upravna organa ali pogodbenici, oblikuje Svet po predlogu Komisije v skladu s členom 300 Pogodbe.

V Luxembourgu, 8. aprila 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 274 E, 28.9.1999, str. 16.

[2] UL L 172, 26.6.2001, str. 3.

[3] Sodba z dne 12. decembra 2002 v primeru C-281/01, Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske unije (UL C 31, 8.2.2003, str. 3).

[4] UL L 172, 26.6.2001, str. 3.

[5] UL L 172, 26.6.2001, str. 3.

[6] UL L 332, 15.12.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top