Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0246

Sklep Komisije z dne 26. marca 2003 o spremembi njenega poslovnika (notificiran pod dokumentarno številko K(2003) 972)

OJ L 92, 9.4.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 297 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 121 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 121 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 63 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/246/oj

32003D0246Uradni list L 092 , 09/04/2003 str. 0014 - 0016


Sklep Komisije

z dne 26. marca 2003

o spremembi njenega poslovnika

(notificiran pod dokumentarno številko K(2003) 972)

(2003/246/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 218(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 131 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28(1) in člena 41(1) Pogodbe –

SKLENILA:

Člen 1

Poslovniku Komisije se kot priloga dodajo določbe Komisije o operativnih postopkih za obvladovanje kriznih razmer, katerih besedilo je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep nadomesti sklep z istim naslovom, ki je bil sprejet 5. marca 2003.

Člen 3

Ta sklep začne veljati in se uporablja od 26. marca 2003.

V Bruslju, 26. marca 2003

Za Komisijo

Neil Kinnock

Podpredsednik

--------------------------------------------------

PRILOGA

določbe Komisije o operativnih postopkih za krizno upravljanje

Ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ker je ustrezno, da Komisija določi postopke, ki omogočajo obvladovanje kriznih razmer in zlasti da zagotovi čim bolj učinkovito in hitro sprejetje vseh potrebnih odločitev, pri čemer zagotavlja, da ostajajo pod političnim nadzorom.

(2) Zato Komisija mora vzpostaviti operativno strukturo za krizno upravljanje.

(3) Določbe Komisije o varnosti [1], izdelane kot Priloga k internemu poslovniku Komisije, predvidevajo člana Komisije, ki je odgovoren za varnostne zadeve in za izvajanje varnostne politike Komisije.

(4) Splošna načela, določena v oddelku 2 Priloge k Določbam o varnosti, določajo splošna načela spoštovanja predpisov, preglednosti, odgovornosti in subsidiarnosti (sorazmernosti), ki se enako uporabljajo za krizno upravljanje.

Člen 1

Urad za varnost je vključen v Generalni direktorat za kadrovske in administrativne zadeve in deluje pod nadzorom direktorja Urada Komisije za varnost, ki je odgovoren članu Komisije, odgovornemu za varnostne zadeve.

Člen 2

1. Krizni sistem sestavljajo skupina za upravljanje, operativna skupina in skupina za spremljanje.

2. Skupina za upravljanje se sestane pod predsedstvom namestnika generalnega sekretarja. Sestavljajo jo član kabineta predsednika in član komisije, odgovoren za varnostne zadeve, direktor Urada Komisije za varnost, generalni direktorji Pravne službe, kadrovskih in administrativnih zadev ter tiska in druge osebe, za katere namestnik generalnega sekretarja meni, da so v danih okoliščinah primerne.

Odgovorna je za svetovanje Komisiji in zlasti članu Komisije, ki je odgovoren za varnostne zadeve, o ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zaščito osebja in premoženja Komisije in da se v primeru krize zagotovi njena operativna učinkovitost.

3. Predsednik skupine za upravljanje o razvoju dogodkov v krizi obvešča predsednika, člana Komisije, ki je odgovoren za varnostne zadeve, in vsakega člana Komisije, ki je vpleten v krizo.

4. Stalna prisotnost najmanj dveh uradnikov omogoča 24-urno pripravljenost sedem dni na teden, tako da Urad za varnost lahko opravlja svoje dolžnosti.

Člen 3

1. Član Komisije, odgovoren za varnostne zadeve, lahko kadar koli da navodila direktorju Urada Komisije za varnost, da se uvede sistem kriznega upravljanja.

2. Direktor Urada Komisije za varnost lahko na lastno pobudo na podlagi informacij, ki jih ima, odloči, da je primerno uvesti sistem kriznega upravljanja.

Člen 4

Da se zagotovi, da se odločitve sprejmejo dovolj hitro, da se zagotovi zaščita osebja, informacij, stavb in drugega premoženja Komisije pred grožnjami in da se zagotovi njena obratovalna zmogljivost v razmerah, ko zaradi nujnosti ni mogoče uporabljati običajnih postopkov sprejemanja odločitev:

1. član Komisije, odgovoren za varnostne zadeve, lahko sprejme katero koli odločitev, za katero meni, da je potrebna za zaščito osebja in premoženja Komisije pred tako grožnjo;

2. v izredno nujnih primerih lahko direktor Urada Komisije za varnost sprejme odločitve, podobne odločitvam, ki so predvidene v odstavku 1, če je možno po posvetovanju s skupino za upravljanje. O vsaki uporabi teh pooblastil je treba takoj poročati članu Komisije, ki je odgovoren za varnost, da jih pregleda in kjer je to primerno, potrdi, spremeni ali prekliče;

3. v izredno nujnih primerih lahko vodja misije ali delegacije Komisije ali predstavništva ali regionalnega predstavništva v državah članicah sprejme odločitve, podobne odločitvam, ki so predvidene v odstavku 1. O vsaki uporabi teh pooblastil je treba takoj poročati članu Komisije, ki je odgovoren za varnost, da jih pregleda in kjer je to primerno, potrdi, spremeni ali prekliče;

4. vsako odločitev, sprejeto na podlagi odstavkov 1 do 3 se predloži naslednjemu zasedanju kolegija, da jo pregleda in kjer je to primerno, potrdi, spremeni ali prekliče.

Člen 5

Člen 5 Sklepa Komisije C(94) 2129 se razveljavi.

[1] UL L 317, 3.12.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top