EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0138

Odločba Komisije z dne 27. februarja 2003 o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 620)Besedilo velja za EGP.

OJ L 53, 28.2.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 228 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 228 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 86 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/138(1)/oj

32003D0138

Odločba Komisije z dne 27. februarja 2003 o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 620)Besedilo velja za EGP.

Uradni list L 053 , 28/02/2003 str. 0058 - 0059
CS.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
ET.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
HU.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
LT.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
LV.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
MT.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
PL.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
SK.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404
SL.ES poglavje 15 zvezek 07 str. 403 - 404


Odločba Komisije

z dne 27. februarja 2003

o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 620)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/138/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih [1] in zlasti člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po Direktivi 2000/53/ES mora Komisija določiti šifrirne standarde sestavnih delov in materialov, ki jih morajo uporabiti proizvajalci materiala in opreme, zlasti za lažjo identifikacijo tistih sestavnih delov in materialov, ki so primerni za ponovno uporabo in predelavo.

(2) Primerno je določiti nadaljnje šifrirne standarde na osnovi praktičnih izkušenj, pridobljenih pri ponovni uporabi in predelavi izrabljenih vozil.

(3) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 11 Direktive 2000/53/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 3(3) Direktive 2000/53/ES države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo proizvajalci vozil po dogovoru s proizvajalci materiala in opreme uporabljali za označevanje in identifikacijo sestavnih delov in materialov vozil nomenklaturo ISO šifrirnih standardov za sestavne dele in material, navedeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba bo dve leti po njenem začetku veljavnosti pregledana na osnovi praktičnih izkušenj, pridobljenih pri ponovni uporabi in predelavi izrabljenih vozil, da bi po potrebi določili šifrirne standarde sestavnih delov in materialov za druge materiale.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2003.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 2003

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Za označevanje in identifikacijo plastičnih sestavnih delov in materialov za vozila z maso nad 100 gramov se uporablja naslednja nomenklatura:

- ISO 1043-1 plastične snovi – simboli in kratice strokovnih izrazov. Del 1: Osnovni polimeri in njihove posebne značilnosti.

- ISO 1043-2 plastične snovi – simboli in kratice strokovnih izrazov. Del 1: Polnila in materiali za ojačitev.

- ISO 11469 plastične snovi - generična identifikacija in označevanje plastičnih proizvodov.

Za označevanje in identifikacijo elastomernih sestavnih delov in materialov za vozila z maso nad 200 gramov se uporablja naslednja nomenklatura:

- ISO 1629 gume in lateksi – nomenklatura. To se ne uporablja za označevanje pnevmatik.

Simboli "<" ali ">", ki se uporabljajo v standardih ISO, se lahko zamenjajo z oklepaji.

--------------------------------------------------

Top