EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0071

Odločba Komisije z dne 29. januarja 2003 o nekaterih ukrepih zaščite glede infekciozne anemije lososov na Ferskih otokih (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 363)Besedilo velja za EGP

OJ L 26, 31.1.2003, p. 80–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 183 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 109 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 23/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/71(1)/oj

32003D0071Uradni list L 026 , 31/01/2003 str. 0080 - 0083


Odločba Komisije

z dne 29. januarja 2003

o nekaterih ukrepih zaščite glede infekciozne anemije lososov na Ferskih otokih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 363)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/71/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES [2], in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [3], in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi pojava infekciozne anemije lososov (ISA) na Ferskih otokih je bila sprejeta Odločba Komisije 2000/574/ES z dne 14. septembra 2000 o nekaterih ukrepih zaščite glede infekciozne anemije lososov (ISA) pri salmonidih na Ferskih otokih [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/110/ES [5]. Ukrepi vključujejo prepoved uvoza živih lososov v Skupnost in stroge pogoje za uvoz nekaterih proizvodov za prehrano ljudi. Ti ukrepi se uporabljajo do 1. februarja 2003.

(2) Kljub ukrepom, ki so jih sprejeli Ferski otoki, je ta država v letu 2002 poročala o nadaljnjih izbruhih ISA, zato ni mogoče predvidevati hitrega izkoreninjenja te bolezni.

(3) Mednarodni urad za kužne bolezni (OIE) je podal mnenje, da ni dokazov za vertikalni prenos virusa ISA.

(4) Na podlagi mnenja OIE ter izkušenj in prakse držav članic in tretjih držav, prizadetih z ISA, ni bilo dokazano, da je treba nadaljevati z ukrepi zaščite, predvidenimi z Odločbo 2000/574/ES za ikre in gamete iz družine Salmonidae, ki prihajajo iz ribogojnice na Ferskih otokih, za katero ne veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali zaradi suma ali izbruha infekciozne anemije lososov, zato je primerno te ukrepe nadomestiti z ukrepi iz te odločbe ter razveljaviti Odločbo 2000/574/ES.

(5) Glede na stanje bolezni na Ferskih otokih bi se morali ukrepi zaščite iz te odločbe uporabljati do februarja 2004.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Žive ribe, ikre in gamete iz družine Salmonidae

1. Države članice prepovejo uvoz živih rib iz družine Salmonidae s poreklom s Ferskih otokov.

2. Države članice prepovejo uvoz živih iker rib iz družine Salmonidae s poreklom s Ferskih otokov, razen če so bile dvakrat razkužene, v fazi takoj po smukanju in v fazi oči, in pod pogojem da pošiljke spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej odločbi.

3. Države članice dovolijo uvoz živih gamet rib iz družine Salmonidae s poreklom s Ferskih otokov.

Člen 2

Pogoji za uvoz nepredelanih zaklanih rib iz družine Salmonidae za prehrano ljudi

Države članice dovolijo uvoz zaklanega atlantskega lososa (Salmo salar), morske postrvi (Salmo trutta) in šarenke (Oncorhynchus mykiss) s poreklom s Ferskih otokov, pod pogojem da so eviscerirani ali, kadar niso eviscerirani, pod pogojem da pošiljke spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 3

Odstopanje za znanstvene namene

Z odstopanjem države članice lahko dovolijo uvoz vzorcev živali in proizvodov, zajetih s to odločbo, na svoje ozemlje za znanstvene namene.

Člen 4

Odločba 2000/574/ES se razveljavi.

Člen 5

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe tako, da jih uskladijo s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 3. februarja 2003 do 1. februarja 2004.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. januarja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[2] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[3] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[4] UL L 240, 23.9.2000, str. 26.

[5] UL L 40, 12.2.2002, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top