EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2342R(02)

Popravek Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti ( UL L 357, 31.12.2002 )

OJ L 345, 28.12.2005, p. 35–36 (ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, PL, PT, SK, SL, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2342/corrigendum/2005-12-28/1/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

28.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/35


Popravek Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

( Uradni list Evropskih skupnosti L 357 z dne 31. decembra 2002 )

Na strani 33, prvi stavek člena 122(3):

namesto:

„V postopku s pogajanji se naročnik lahko posvetuje s ponudniki po svoji izbiri, ki izpolnjujejo merila izbire, določena v členu 135, in se z enim ali več od njih pogaja o pogojih naročila.“

beri:

„V postopku s pogajanji se naročnik lahko posvetuje s kandidati po svoji izbiri, ki izpolnjujejo merila izbire, določena v členu 135, in se z enim ali več od njih pogaja o pogojih naročila.“

Na strani 62, člen 241(1)(a):

namesto:

„za naročila, katerih vrednost presega 200 000 evrov: mednarodni omejeni razpis v smislu točke (b) člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);“

beri:

„za naročila, katerih vrednost presega 200 000 eurov: mednarodni omejeni razpis v smislu drugega pododstavka člena 122(2) in točke (a) člena 240(2);“.

Na strani 62, drugi pododstavek člena 241(3):

namesto:

„Ponudbe odpre in oceni izbirna komisija, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani izbirne komisije morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

beri:

„Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

Na strani 62, zadnji pododstavek člena 241(4):

namesto:

„Če so bili v razpisni dokumentaciji predvideni pogovori, ima lahko izbirna komisija pogovore z glavnimi člani skupine strokovnjakov, predlaganih v formalno sprejemljivih ponudbah, ko pisno potrdi začasne ugotovitve in pred dokončno oceno tehničnih ponudb. V takih primerih pogovore s strokovnjaki opravi izbirna komisija, po možnosti kolektivno, če sestavljajo skupino, in v časovnih presledkih, ki so dovolj kratki, da omogočajo primerjavo. Pogovori se vodijo po standardnem postopku, za katerega se vnaprej dogovori izbirna komisija in ki se uporablja za vse strokovnjake ali skupine, ki so povabljene na razgovor. Datum in čas razgovora je treba ponudnikom sporočiti najmanj deset koledarskih dni pred razgovorom. Če se zaradi višje sile ponudnik ne more udeležiti razgovora, se ponudniku pošlje nov datum in čas.“

beri:

„Če so bili v razpisni dokumentaciji predvideni pogovori, ima lahko komisija za ocenjevanje pogovore z glavnimi člani skupine strokovnjakov, predlaganih v formalno sprejemljivih ponudbah, ko pisno potrdi začasne ugotovitve in pred dokončno oceno tehničnih ponudb. V takih primerih pogovore s strokovnjaki opravi komisija za ocenjevanje, po možnosti kolektivno, če sestavljajo skupino, in v časovnih presledkih, ki so dovolj kratki, da omogočajo primerjavo. Pogovori se vodijo po standardnem postopku, za katerega se vnaprej dogovori komisija za ocenjevanje in ki se uporablja za vse strokovnjake ali skupine, ki so povabljene na razgovor. Datum in čas razgovora je treba ponudnikom sporočiti najmanj deset koledarskih dni pred razgovorom. Če se zaradi višje sile ponudnik ne more udeležiti razgovora, se ponudniku pošlje nov datum in čas.“

Na strani 63, člen 242(2):

namesto:

„(b)

dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnje naročilo storitve, če je bil za opravljanje prve storitve objavljen javni razpis in če je bila v tem prvem razpisu jasno navedena možnost uporabe postopka s pogajanji za nove storitve za projekt in predvideni stroški.

Pogodba se lahko razširi oziroma podaljša samo enkrat za vrednost in za rok veljavnosti, ki sta največ enaka vrednosti in roku veljavnosti prvotne pogodbe.“

beri:

„(b)

dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnje naročilo storitve, če je bil za opravljanje prve storitve objavljen javni razpis in če je bila v tem prvem razpisu jasno navedena možnost uporabe postopka s pogajanji za nove storitve za projekt in predvideni stroški. Pogodba se lahko razširi oziroma podaljša samo enkrat za vrednost in za rok veljavnosti, ki sta največ enaka vrednosti in roku veljavnosti prvotne pogodbe.“

Na strani 63, drugi pododstavek člena 243(2):

namesto:

„Ponudbe odpre in oceni izbirna komisija, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani izbirne komisije morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

beri:

„Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

Na strani 64, drugi pododstavek člena 245(2):

namesto:

„Ponudbe odpre in oceni izbirna komisija, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani izbirne komisije morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

beri:

„Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje. Člani komisije za ocenjevanje morajo podpisati izjavo o nepristranskosti.“

Na strani 66, člen 249(3)(h)(ii):

namesto:

„plačilo predujmov“

beri:

„plačilo vnaprejšnjega financiranja“.


Top