EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2302

Uredba Komisije (ES) št. 2302/2002 z dne 20. decembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

OJ L 348, 21.12.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; implicitno zavrnjeno 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2302/oj

32002R2302Uradni list L 348 , 21/12/2002 str. 0078 - 0079


Uredba Komisije (ES) št. 2302/2002

z dne 20. decembra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o določanju trgovinske ureditve, ki se uporablja za določene vrste blaga, ki so rezultat predelave kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 [2], in zlasti člena 6(2) in člena 7(2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 509/2002 [4], in zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa 2002/309/ES, Euratom Sveta in Komisije z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo [5], in zlasti člena 5(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s Prilogo 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, podpisanem v Luksemburgu dne 21. junija 1999 in odobrenim s Sklepom 2002/309/ES, Euratom, kvota 09.4155 zajema vse vrste jogurta, vključno z aromatiziranim jogurtom. Poimenovanje blaga, zajetega z navedeno kvoto, je zato treba spremeniti, da bo to odražalo.

(2) Sir Halloumi se lahko razporedi tako v kvoto številka 2 kot kvoto številka 3 v Prilogi III(C) k Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1667/2002 [7]. Za preprečitev zmede se prilagodi poimenovanje v navedeni prilogi.

(3) Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem skupnega srečanja Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode ter Upravljalnega odbora za horizontalne zadeve v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki jih ne zajema Priloga 1 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se s tem spremeni:

1. Prilogo I.F nadomesti besedilo v Prilogi I k tej uredbi.

2. Prilogo III.C nadomesti besedilo v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Točka 1 člena 1 se uporablja od 1. januarja 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 298, 25.11.2000, str. 5.

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

[4] UL L 79, 22.3.2002, str. 15.

[5] UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

[6] UL L 341, 22.12.2001, str. 29.

[7] UL L 252, 20.9.2002, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"Št. kvote | Oznaka KN | Poimenovanje | Carina | Količina (tone) |

Določena kvota |

2002 od 1. julija 2002 do 30. junija 2003 | 2003 in naslednja leta od 1. julija do 30. junija |

09.4155 | ex040130 | Smetana z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. % | oprostitev | 2167 (2000 + 167) | 2000 |

040310 | Jogurt" |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"III.C UREDITEV PREFERENCIALNEGA UVOZA – DRUGO

Št. naročila | Oznaka KN | Poimenovanje | Država porekla | Uvozna dajatev (EUR/100 kg neto mase brez nadaljnje indikacije) | Pravila ali izpolnjevanje potrdil IMA 1 |

1 | ex04069029 | Kashkaval, narejen izključno iz ovčjega mleka, ki je zorel vsaj dva meseca, z minimalno vsebnostjo maščobe v suhi snovi 45 mas. % in minimalno vsebnostjo suhe snovi 58 mas. %, katerega celi siri ne presegajo 10 kg, v plastičnem ovitku ali brez njega | Ciper | 67,19 | Glej Prilogo XI(E) |

2 | ex04069031ex04069050 | Sir, razen Halloumi, narejen izključno iz ovčjega ali bivoljega mleka, v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože | Ciper | 67,19 | Glej Prilogo XI(F) |

3 | ex04069050ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi | Ciper | 27,63 | Glej Prilogo XI(F)" |

--------------------------------------------------

Top