Help Print this page 

Document 32002R2224

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2224/2002 z dne 13. decembra 2002 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 338, 14.12.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 485 - 485

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2224/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/12/2002
  • Date of effect: 14/12/2002; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32002R2224Uradni list L 338 , 14/12/2002 str. 0014 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 2224/2002

z dne 13. decembra 2002

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2585/2001 [2], in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1795/2002 [4], in zlasti člen 93(6) Uredbe določata, da se mora ves alkohol, ki se prodaja kot bioetanol v sektorju za gorivo, odstraniti iz skladišča najpozneje v šestih mesecih po dnevu, ko je Komisija poslala uradno obvestilo o sklepu odobritve za prodajo.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 774/2002 z dne 8. maja 2002 o objavi javne prodaje vinskega alkohola, namenjenega uporabi kot bioetanol v Evropski skupnosti [5], je objavila javno prodajo 300000 hektolitrov vinskega alkohola, namenjenega uporabi kot bioetanol v Evropski skupnosti, pooblaščenemu podjetju Ecocarburantes Españoles SA. Dne 18. junija 2002 je Komisija uradno obvestila pristojne organe v Španiji in Ecocarburantes Espańoles SA o svoji odločitvi, da dodeli lot št. 12/2002 temu podjetju.

(3) V pismu z dne 21. oktobra 2002 je špansko Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano obvestilo Komisijo, da je zaradi tehničnih težav in velikosti lota št. 12/2002 rok, ki je določen za odstranitev alkohola, prekratek.

(4) Da bi podjetju omogočili dokončanje postopka, je treba rok za odstranitev alkohola podaljšati za dva meseca.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ne glede na člen 93(6) Uredbe (ES) št. 1623/2000 se mora odstranitev iz skladišča lota št. 12/2002 iz Uredbe (ES) št. 774/2002, ki je bil dodeljen 18. junija 2002, končati do 18. februarja 2003.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

[2] UL L 345, 29.12.2001, str. 10.

[3] UL L 194, 31.7.2000, str. 45.

[4] UL L 272, 10.10.2002, str. 15.

[5] UL L 123, 9.5.2002, str. 17.

--------------------------------------------------

Top