EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1922

Uredba Komisije (ES) št. 1922/2002 z dne 28. oktobra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 1454/2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za Kanarske otoke in Uredbe Sveta (ES) št. 21/2002 o vzpostavitvi bilance oskrbe in določitvi pomoči Skupnosti za najbolj oddaljene regije

OJ L 293, 29.10.2002, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 252 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 60 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 60 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2006; implicitno zavrnjeno 32006R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1922/oj

32002R1922Uradni list L 293 , 29/10/2002 str. 0011 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 1922/2002

z dne 28. oktobra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1454/2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za Kanarske otoke in Uredbe Sveta (ES) št. 21/2002 o vzpostavitvi bilance oskrbe in določitvi pomoči Skupnosti za najbolj oddaljene regije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1454/2001 z dne 28. junija 2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za Kanarske otoke in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1601/92 (Poseican [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1195/2002 [2], in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (ES) št. 1454/2001 so bili uvedeni posebni režimi oskrbe za določene kmetijske proizvode, ki so na Kanarskih otokih pomembni za prehrano ljudi, predelavo in kot kmetijske surovine. Med proizvodi, namenjenimi za krmo za živali, so navedeni zdrob in peleti iz lucerne.

(2) Zdrob in peleti iz lucerne predstavljajo pomembno sestavino krme za živino na Kanarskih otokih. Vendar pa ne zadostujejo za izpolnitev vseh zahtev po beljakovinah in vlakninah v hrani prežvekovalcev, še posebej z vidika konkurence, ki si vedno bolj prizadeva pridelovati kakovostno meso in mlečne izdelke.

(3) Zaradi tega je primerno, da se področje uporabe posebnih režimov oskrbe za Kanarske otoke razširi na dolgovlaknato lucerno in da se s tem dopolni prehrana prežvekovalcev na Kanarskih otokih z beljakovinami in vlakninami.

(4) Uredbo (ES) št. 1454/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Zaradi sprememb Uredbe (ES) št. 1454/2001 je treba spremeniti tudi del 1 Priloge III k Uredbi Komisije (ES) št. 21/2002 z dne 28. decembra 2001 o vzpostavitvi bilanc oskrbe in določitvi pomoči Skupnosti za najbolj oddaljene regije v skladu z Uredbami Sveta (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 1454/2001 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1365/2002 [4], da se vključi lucerna v drugi obliki, kot je zdrob ali peleti.

(6) Da bi bolje izpolnili potrebe po oskrbi, je treba sojine pogače, pelete iz lucerne in druge oblike lucerne skupaj zajeti v eni in isti skupini, ne da se spremeni skupna količina.

(7) Uredbo (ES) št. 21/2002 je zato tudi treba ustrezno spremeniti.

(8) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem skupnega zasedanja Upravljalnih odborov za posušeno krmo, hmelj ter olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1454/2001 se za predzadnjo vrstico vstavi naslednja vrstica:

"Druge oblike lucerne | ex12149099" |

.

Člen 2

Priloga III Uredbe (ES) št. 21/2002 se spremeni v skladu s Prilogo te Uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 198, 21.7.2001, str. 45.

[2] UL L 174, 4.7.2002, str. 11.

[3] UL L 8, 11.1.2002, str. 15.

[4] UL L 198, 27.7.2002, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Del 1 Priloge III, Kanarski otoki, k Uredbi (ES) št. 21/2002 se nadomesti z naslednjim:

"Del 1 Žita in žitni proizvodi za prehrano ljudi in krmo za živali; oljna semena, stročnice, posušena krma

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo proizvodov Skupnosti, na koledarsko leto

Poimenovanje | Oznaka KN | Količina (v tonah) | Pomoč (EUR/tono) |

Navadna pšenica | 10019099 | 125000 | 37 |

Ječmen | 10030090 | 20000 | 37 |

Oves | 10040000 | 5000 | 37 |

Koruza | 10059000 | 175000 | 37 |

Zdrob iz trde pšenice | 11031110 | 5500 | 37 |

Koruzna moka | 110313 | 3500 | 37 |

Slad | 1107 | 16500 | 37 |

Glukoza | 170230170240 | 1300 | 37 |

Oljne pogače in drugi trdni odpadki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje | 230400 | | |

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) | 12141000 | 80000 | 25 |

Druge oblike lucerne | ex12149099" | | |

--------------------------------------------------

Top