Help Print this page 

Document 32002R1893

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1893/2002 z dne 23. oktobra 2002 o šesti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001
  • In force
OJ L 286, 24.10.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 15 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 219 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 219 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 34 - 35

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1893/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/10/2002
  • Date of effect: 24/10/2002; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32002R1893Uradni list L 286 , 24/10/2002 str. 0019 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 1893/2002

z dne 23. oktobra 2002

o šesti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1823/2002 [2], in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I Uredbe (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in entitete, ki so po tej uredbi zajete v zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(2) Sankcijski odbor je dne 22. oktobra 2002 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in entitet, za katere se uporablja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, zato je treba ustrezno spremeniti tudi Prilogo I.

(3) Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, določenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni skladno s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 2002

Za Komisijo

Christopher Patten

Član Komisije

[1] UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

[2] UL L 276, 12.10.2002, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Na seznam pod naslov "Pravne osebe, skupine in entitete" se dodajo naslednje osebe, skupine ali entitete:

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial "World Relief", (tudi GRF ali FSM); identifikacijska številka delodajalca v ZDA: 36–3804626; davčna številka: BE 454419759; znani naslovi in uradi:

- 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA

- PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA

- 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Francija

- Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgija

- Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruselj, Belgija

- PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruselj, Belgija

- Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

- Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

- Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, ZR Jugoslavija

- Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, ZR Jugoslavija

- Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija

- House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan

- Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turčija.

--------------------------------------------------

Top