Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1634

Uredba Komisije (ES) št. 1634/2002 z dne 13. septembra 2002 o spremembi — v luči novih koncesij, ki jih Uredba Komisije (ES) št. 1408/2002 predvideva v zvezi z Republiko Madžarsko — uredb (ES) št. 1279/98, (ES) št. 1128/1999 in (ES) št. 1247/1999 glede nekaterih tarifnih kvot za uvoz proizvodov iz govejega in telečjega mesa

OJ L 247, 14.9.2002, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 287 - 289
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 26 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 26 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 107 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1965

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1634/oj

32002R1634Uradni list L 247 , 14/09/2002 str. 0007 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 1634/2002

z dne 13. septembra 2002

o spremembi — v luči novih koncesij, ki jih Uredba Komisije (ES) št. 1408/2002 predvideva v zvezi z Republiko Madžarsko — uredb (ES) št. 1279/98, (ES) št. 1128/1999 in (ES) št. 1247/1999 glede nekaterih tarifnih kvot za uvoz proizvodov iz govejega in telečjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2345/2001 [2], in zlasti člena 32(1)Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1408/2002 z dne 29. julija 2002 o vzpostavitvi koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode in ureditvi prilagajanj kakor avtonomnega in prehodnega ukrepa za nekatere kmetijske koncesije, predvidene v Evropskem Sporazumu z Madžarsko [3], in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1408/2002 predvideva nove koncesije v zvezi z uvozom nekaterih proizvodov iz govejega in telečjega mesa, za katere veljajo tarifne kvote, odprte z Evropskih sporazumom z Madžarsko. Nove koncesije so začele učinkovati 1. julija 2002, razen koncesije, ki zajema odprtje tarifne kvote pod zaporedno številko 09.4774.

(2) Zato je treba spremeniti naslednje izvedbene uredbe Komisije:

- Uredba Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz uredb (ES) št. 1727/2000, (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000, (ES) št. 2435/2000 in (ES) št. 2851/2000 za Madžarsko, Bolgarijo, Češko, Slovaško, Romunijo in Poljsko [4], kakor so bile spremenjene z Uredbo (ES) št. 2857/2000 [5].

- Uredba Komisije (ES) št. 1128/1999 z dne 28. maja 1999 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za kvote za teleta, ki ne tehtajo več kot 80 kilogramov s poreklom v nekaterih tretjih državah [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1096/2001 [7].

- Uredba Komisije (ES) št. 1247/1999 z dne 16 junija 1999 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za živo govedo, ki tehta od 80 do 300 kilogramov s poreklom iz nekaterih tretjih držav [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1096/2001.

(3) Popolno ali delno poplačilo uvozne dajatve, ki izvira iz zmanjšanja dajatve, uveljavljene s 1. julijem 2002, se dodeli v skladu s členom 236 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 [10], in s členi 878 et. seq. Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2787/2000 [12].

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št 1279/98 se spremeni:

1. naslov se nadomesti z:

"Uredba Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz uredb (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000, (ES) št. 2435/2000, (ES) št. 2851/2000 in (ES) št. 1408/2002 za Bolgarijo, Češko, Slovaško, Romunijo in Poljsko in Madžarsko;"

2. prvi odstavek člena 1 se nadomesti z:

"Člen 1

Za uvoz v Skupnost je treba za proizvode iz Priloge I v okviru kvot, predvidenih v uredbah (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000, (ES) št. 2435/2000, (ES) št. 2851/2000 in (ES) št. 1408/2002 predložiti uvozna dovoljenja;"

3. drugi odstavek člena 3(1)(c) se nadomesti z:

""Skupina proizvodov" pomeni proizvode, s poreklom iz samo ene izmed držav, navedenih v Prilogi I; skupina proizvodov pokriva proizvode iz tarifnih oznak KN 0201 in 0202, ali proizvode iz tarifnih oznak KN 02062095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 in 02109990, s poreklom iz Madžarske, ali proizvode iz tarifnih oznak KN 16025031, 16025039 in 16025080, s poreklom iz Romunije, ali proizvode iz tarifnih oznak KN 160250, s poreklom iz Poljske;"

4. Člen 3(2) se nadomesti z:

"2. Ne glede na člen 5 Uredbe (ES) št. 1445/95, okence 16 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja izkazuje eno od skupin tarifnih oznak KN, navedenih v isti alinei spodaj:

- 0201, 0202,

- 02061095, 02062691, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, 02109990,

- 16025031, 16025039, 16025080,

- 160250."

5. Priloga I se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Člen 2(2) Uredbe (ES) št. 1128/1000 se nadomesti z:

"2. Za količine iz odstavka 1, se stopnja carine zniža za:

- 80 % za živali s poreklom iz Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije in Litve,

- 90 % za živali s poreklom iz Poljske in Madžarske."

Člen 3

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1247/1999 se nadomesti z:

"2. Za količine iz odstavku 1, se stopnja carine zniža za:

- 80 % za živali s poreklom iz Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije in Litve,

- 90 % za živali s poreklom iz Poljske in Madžarske."

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Določila te uredbe se uporabljajo od 1. julija 2002. Vendar pa se koncesije pod zaporedno številko 09.4774 uporabljajo od dne, ko ta uredba začne veljati.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. septembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 315, 1.12.2001, str. 29.

[3] UL L 205, 2.8.2002, str. 9.

[4] UL L 176, 20.6.1998, str. 12.

[5] UL L 332, 28.12.2000, str. 55.

[6] UL L 135, 29.5.1999, str. 50.

[7] UL L 150, 6.6.2001, str. 33.

[8] UL L 150, 17.6.1999, str. 18.

[9] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[10] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

[11] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[12] UL L 330, 27.12.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Uvozne koncesije Skupnosti po proizvodu in državi porekla

(MFN = stopnja dajatve MFN)

Država porekla | Zaporedna št. | Tarifna oznaka KN | Opis | Dajatev (% MFN) | Letna količina od 1.7.2003 do 60.6.2003 (tona) | Letna rast od 1.7.2003 (tona) |

Madžarska | 09.4707 | 02010202 | Meso govedi, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno | Izvzeto | 13655 | 1365 |

09.4774 | 02061095 | Užitni klavnični proizvodi govedi, sveži ali ohlajeni, notranja prepona, mišična in tetivna | Izvzeto | 1000 | 100 |

02062991 | Užitni klavnični izdelki govedi, zamrznjeni, notranja prepona, mišična in tetivna |

0210201002102090 | Meso govedi, nasoljeno ali v slanici, sušeno ali dimljeno |

02109951 | Notranja prepona, mišična in tetivna, goveda |

02109959 | Drugi klavnični proizvodi, govedi |

02109990 | Užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov |

Poljska | 09.4824 | 02010202 | Užitni klavnični proizvodi goveda, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | Izvzeto | 19200 | 1600 |

160250 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični proizvodi ali ostanki krvi ali kri goveda |

Češka | 09.4623 | 02010202 | Meso govedi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | 20 | 3500 | 0 |

Slovaška | 09.4624 | 02010202 | Meso goveda, sveže, ohlajeno ali zmrznejo | 20 | 3500 | 0 |

Romunija | 09.4753 | 02010202 | Meso govedi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Izvzeto | 3000 | 250 |

160250311602503916025080 | Pripravljeno ali konzervirano meso goveda |

Bolgarija | 09.4651 | 02010202 | Meso goveda, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | 20 | 250 | 0 |

"

--------------------------------------------------

Top