EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1216

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2002 z dne 5. julija 2002 o spremembah Uredbe (ES) št. 2300/97 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 o splošnih pravilih za uporabo ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu

OJ L 177, 6.7.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1216/oj

32002R1216Uradni list L 177 , 06/07/2002 str. 0004 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 1216/2002

z dne 5. julija 2002

o spremembah Uredbe (ES) št. 2300/97 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 o splošnih pravilih za uporabo ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 z dne 25. junija 1997 o splošnih pravilih za uporabo ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2070/98 [2], in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2300/97 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1336/2001 [4], predpisuje določbe za uporabo ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu.

(2) Prišlo je do sprememb v številu panjev v sporočilih držav članic za posodobitev strukturnih podatkov o položaju v sektorju, kot je določeno v členu 1 (a) Uredbe (ES) št. 2300/97. Zato je treba spremeniti Prilogo I omenjene uredbe.

(3) Člen 2(2) Uredbe (ES) št. 2300/97 določa končni datum za uporabo ukrepov v skladu z letnimi programi. Zato se novo Prilogo I prvič uporabi za letne programe, ki pokrivajo tržno leto 2002/03.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2300/97 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Prvič se uporabi za letne programe, ki pokrivajo tržno leto 2002/03.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 173, 1.7.1997, str. 1.

[2] UL L 265, 30.9.1998, str. 1.

[3] UL L 319, 21.11.1997, str. 4.

[4] UL L 180, 3.7.2001, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Država članica | Št. panjev |

B | 100000 |

DK | 155000 |

D | 900000 |

GR | 1380000 |

E | 2314494 |

F | 1297000 |

IRL | 20000 |

I | 1100000 |

L | 10213 |

NL | 80000 |

A | 343906 |

P | 632500 |

FIN | 42000 |

S | 145000 |

UK | 273750 |

15 EUR | 8793863 |

"

--------------------------------------------------

Top