EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0505

Uredba Komisije (ES) št. 505/2002 z dne 21. marca 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/95 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

OJ L 79, 22.3.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 322 - 323

No longer in force, Date of end of validity: 04/09/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/505/oj

32002R0505Uradni list L 079 , 22/03/2002 str. 0009 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 505/2002

z dne 21. marca 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/95 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1365/2000 [2], in zlasti členov 8(2) in 13(12) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1370/95 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2898/2000 [4], določa podrobna pravila za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa.

(2) Tarifne oznake proizvoda, določene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1370/95, je treba prilagoditi nedavnim spremembam Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 z dne 17. decembra 1987 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 488/2002 [6].

(3) Upravljalni odbor za svinjsko meso ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1370/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za izvozna dovoljenja, zahtevana od 8. aprila 2002 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. marca 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 156, 29.6.2000, str. 5.

[3] UL L 133, 17.6.1995, str. 9.

[4] UL L 336, 30.12.2000, str. 32.

[5] UL L 366, 24.12.1987, str. 1.

[6] UL L 76, 19.3.2002, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Tarifna oznaka proizvoda nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila | Kategorija | Stopnja varščine (EUR/100 kg) Neto masa |

020311109000020321109000 | 1 | 5 |

020312119100020312199100020319119100020319139100020319559100020322119100020322199100020329119100020329139100020329559100 | 2 | 5 |

020319159100020319559100020329159100 | 3 | 4 |

021011319110021011319910 | 4 | 15 |

021012199100 | 5 | 5 |

021019819100 | 6 | 20 |

021019819300 | 7 | 15 |

160100919120 | 8 | 5 |

160100999110 | 9 | 5 |

160241109110 | 10 | 10 |

160242109110 | 11 | 10 |

160241109130 | 12 | 5 |

160242109130 |

160249199130 |

"

--------------------------------------------------

Top