Help Print this page 

Document 32002R0453

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 453/2002 z dne 13. marca 2002 o prilagoditvi Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in uredb Komisije (ES) št. 1799/2001, (ES) št. 2125/95 in (ES) št. 3223/94 v zvezi z oznakami kombinirane nomenklature za nekatero sadje in zelenjavo
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008R1221
OJ L 72, 14.3.2002, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 135 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 135 - 138

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/453/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/03/2002
  • Date of effect: 01/01/2002; uporaba glej člen 5
  • Date of effect: 21/03/2002; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 5
  • Date of end of validity: 30/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008R1221
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32002R0453Uradni list L 072 , 14/03/2002 str. 0009 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 453/2002

z dne 13. marca 2002

o prilagoditvi Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in uredb Komisije (ES) št. 1799/2001, (ES) št. 2125/95 in (ES) št. 3223/94 v zvezi z oznakami kombinirane nomenklature za nekatero sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2031/2001 z dne 6. avgusta 2001 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi [3] je spremenila kombinirano nomenklaturo za nekatero sadje in zelenjavo in za predelano sadje in zelenjavo.

(2) Zato bi bilo treba prilagoditi naslednje:

- tabelo iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2001 [4];

- člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1799/2001 z dne 12. septembra 2001 o določitvi standarda trženja za agrume [5];

- člen 1(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 2125/95 z dne 6. septembra 1995 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za konzervirane gobe, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2541/2001 [6];

- tabelo v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2000 [8].

(3) Zgornje prilagoditve začnejo veljati istočasno kot Uredba (ES) št. 2031/2001.

(4) Ukrepi, ki jih predpisuje ta uredba, so v skladu z mnenjem skupnega zasedanja Upravljalnih odborov za sveže sadje in zelenjavo in za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tabeli v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 se:

"ex0812 | Sadje in oreki, začasno konzervirani (na primer z veplovim dioksidom, v slanici, v veplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v taknem stanju neustrezni za takojnjo prehrano, razen začasno konzerviranih banan pod podtevilko ex08129095" |

se nadomesti z:

"ex2009 | Sadni sokovi (razen grozdnega soka in grozdnega mošta pod podštevilkama 200961 in 200969 ter bananinega soka pod podštevilko 200980) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih" |

in besedilo:

"ex2009 | Sadni sokovi (razen grozdnega soka in grozdnega mošta iz podštevilke 200960 ter bananinega soka iz podštevilke 200980) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih" |

nadomesti z:

"ex0812 | Sadje in plodovi, začasno konzervirani (na primer z veplovim dioksidom, v slanici, v veplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v taknem stanju neustrezni za takojnjo prehrano, razen začasno konzerviranih banan pod podtevilko ex08129095" |

Člen 2

V členu 1 Uredbe (ES) št. 1799/2001 se:

"— limone pod oznako KN 08053010"

nadomesti z:

"— limone (Citrus limon, Citrus limonum) pod oznako KN 08055010"

Člen 3

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2125/95 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

1. Tarifne kvote za konzervirane gobe rodu Agaricus pod oznakami KN 07115100, 20031020 in 20031030, prikazanimi v Prilogi, se odprejo na podlagi pogojev iz te uredbe.

2. Stopnja dajatve, ki se uporablja, je 12 % ad valorem za proizvode pod oznako KN 07115100 (serijska številka 09.4062) in 23 % za proizvode pod oznakama KN 20031020 in 20031030 (serijska številka 09.4063). Za zgornje proizvode s poreklom iz Bolgarije (serijska številka 09.4725) ali Romunije (serijska številka 09.4726) pa se uporablja enotna stopnja 8,4 %."

Člen 4

Priloga k Uredbi (ES) št. 3223/94 se nadomesti z naslednjim:

"

PRILOGA

Brez poseganja v pravila za interpretacijo kombinirane nomenklature je treba jemati poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Področje uporabe režimov, ki jih predpisuje ta uredba, je za namene te priloge določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo v času sprejetja zadnje spremembe te uredbe. Kadar se pred oznako KN pojavi "ex", je področje uporabe dodatnih dajatev določeno s področjem uporabe oznake KN in poimenovanjem proizvodov ter ustreznim obdobjem uporabe.

DEL A

Oznake KN | Poimenovanje | Obdobje uporabe |

ex07020000 | Paradižniki | od 1. januarja do 31. decembra |

ex07070005 | Kumarice | od 1. januarja do 31. decembra |

ex07091000 | Artičoke | od 1. novembra do 30. julija |

07099070 | Bučke | od 1. januarja do 31. decembra |

ex08051010ex08051030ex08051050 | Sladke pomaranče, sveže | od 1. decembra do 31. maja |

ex08052010 | Klementine | od 1. novembra do konca februarja |

ex08052030ex08052050ex08052070ex08052090 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); wilking mandarine in podobni hibridi agrumov | od 1. novembra do konca februarja |

ex08055010 | Limone (Citrus limon, Citrus limonum) | od 1. junija do 31. maja |

ex08061010 | Namizno grozdje | od 21. julija do 20. novembra |

ex08081020ex08081050ex08081090 | Jabolka | od 1. julija do 30. aprila |

ex08082050 | Hruške | od 1. julija do 30. aprila |

ex08091000 | Marelice | od 1. junija do 31. julija |

ex08092095 | Češnje, razen višenj | od 21. maja do 10. avgusta |

ex08093010ex08093090 | Breskve, vključno z nektarinami | od 11. junija do 30. septembra |

ex08094005 | Slive | od 11. junija do 30. septembra |

Oznake KN | Poimenovanje | Obdobje uporabe |

ex07070005 | Kumare za predelavo | od 1. maja do 31. oktobra Obdobje uporabe |

ex08092005 | Višnje (Prunus cerasus) | od 21. maja do 10. avgusta |

"

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 34, 9.2.1979, str. 2.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 279, 23.10.2001, str. 1.

[4] UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

[5] UL L 171, 26.6.2001, str. 1.

[6] UL L 244, 14.9.2001, str. 12.

[7] UL L 212, 7.9.1995, str. 16.

[8] UL L 341, 22.12.2001, str. 80.

--------------------------------------------------

Top