EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0495

Skupno stališče Sveta z dne 25. junija 2002 o Angoli in o razveljavitvi Skupnega stališča 2000/391/SZVP

OJ L 167, 26.6.2002, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 311 - 313

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; razveljavil 32005E0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/495/oj

32002E0495Uradni list L 167 , 26/06/2002 str. 0009 - 0011


Skupno stališče Sveta

z dne 25. junija 2002

o Angoli in o razveljavitvi Skupnega stališča 2000/391/SZVP

(2002/495/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je sprejel Skupno stališče 2000/391/SZVP [1] o ciljih in prednostnih nalogah Evropske unije o Angoli.

(2) Glede na znatne politične spremembe v Angoli od leta 2000, so nekatere določbe navedenega skupnega stališča postale zastarele in jih je treba posodobiti.

(3) Svet je sprejel Skupno stališče 2001/374/SZVP z dne 14. maja 2001 o preprečevanju, obvladovanju in reševanju konfliktov v Afriki [2] in Skupno stališče 98/350/SZVP 25. maja 1998 o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, vladavini prava in dobrem upravljanju v Afriki [3].

(4) Svet je sprejel skupna stališča 97/759/SZVP [4], 98/425/SZVP [5] in 2000/391/SZVP o Angoli, katerih cilj je spodbuditi "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) k izpolnjevanju obveznosti v mirovnem procesu glede na sklepe Varnostnega sveta Združenih narodov, predvsem resolucij 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) in 1176 (1998).

(5) Kakor predsedstvo v imenu Evropske unije navaja v svojih izjavah 29. maja in 28. avgusta 2001 in v zaključkih Sveta za splošne zadeve 11. in 12. junija 2001, je Evropska unija ponovno potrdila svojo podporo vsem prizadevanjem za doseganje politične rešitve na podlagi Mirovnih sporazumov iz Bicesseja, Lusaškega protokola in zadevnih resolucij Varnostnega sveta ZN.

Po smrti Jonasa Savimbija, 22. februarja 2002, je Unija v izjavah 28. februarja in 4. aprila 2002, in v zaključkih Evropskega sveta v Barceloni 15. do 16. marca, ter v zaključkih Sveta za splošne zadeve 13. in 14. maja, izrazila zadovoljstvo, da je vlada Angole 13. marca 2002 najavila premirje in 4. aprila 2002 z UNITA formalno podpisala Memorandum o soglasju kot dopolnilo k Lusaškemu protokolu glede premirja in drugih nerešenih vojaških vprašanj. V teh navedbah je Unija omenila tudi potrebo po reševanju zaskrbljujočega humanitarnega položaja in izrazila pripravljenost podpreti prizadevanja prebivalstva Angole za trajni mir, stabilnost in trajnostni razvoj države.

(6) Varnostni svet Združenih narodov je sprejel Resolucijo 1268 (1999) o ustanovitvi urada Združenih narodov v Angoli (UNOA) in mu s pismom predsednika Varnostnega sveta, naslovljenim na Generalnega sekretarja OZN, trikrat podaljšal svoj mandat, nazadnje 15. julija 2002.

(7) Varnostni svet Združenih narodov je sprejel Resolucijo 1404 (2002), ki nadzornemu mehanizmu za sankcije proti UNITA podaljšuje mandat za obdobje nadaljnjih šest mesecev do 19. oktobra 2002, in resolucijo 1412 (2002) z dne 16. maja 2002, s katero je ob ponovni potrditvi svojih resolucij 696 (1991), 864 (1993) in vseh nadaljnjih resolucij, še zlasti resolucije 1127 (1997) in ob sklicevanju na izjavo svojega predsednika, z dne 28. marca 2002, ki je izrazila posebno pripravljenost preučiti primerne in posebne izjeme in spremembe v zvezi z ukrepi iz odstavka 4(a) Resolucije 1127 (1997), sprejel odločitev, da se ukrepi, navedeni v odstavkih 4(a) in (b) te resolucije odložijo za obdobje 90 dni.

(8) 22. novembra 1996 je Svet sprejel Resolucijo o pomoči pri odstranjevanju min, ki priporoča, naj se sredstva za posege odstranjevanja min, z izjemo človekoljubne pomoči, dodelijo državam, katerih oblasti prenehajo z nadaljnjo uporabo protipehotnih min; 28. novembra 1997 je sprejel tudi Skupne ukrepe 97/817/SZVP o protipehotnih minah [6].

(9) Ukrepanje Skupnosti je potrebno za izvajanje nekaterih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

A. V zvezi z Angolo bo Evropska unija zasledovala naslednje cilje:

(a) podpora mirovnemu procesu, nacionalni spravi in demokraciji v Angoli z zavzemanjem za kakovostno upravljanje in kulturo strpnosti med vsemi političnimi stranmi in vso civilno družbo;

(b) podpora trajnostni politični rešitvi v Angoli na podlagi Lusaškega protokola in resolucij Varnostnega sveta ZN preko političnega dialoga ob udeležbi Združenih narodov;

(c) spodbujanje Vlade in UNITA, da nadaljujeta s celovitim izvajanjem vseh določb Memoranduma o soglasju, podpisanega 4. aprila 2002, kot dopolnilo k Lusaškemu protokolu, s poudarjanjem pomena takojšnje in učinkovite nastanitve v vojašnice, razorožitve, demobilizacije in družbene reintegracije vojaških sil UNITA preko primerno financiranih družbenih programov;

(d) spodbujanje prizadevanj UNITA, da se reorganizira kot politična stranka, da dokaže svojo voljo po spoštovanju zakonov in da spodbuja vlado, da omogoči lažji potek tega procesa, kakor se je za to zavezala v svoji izjavi 13. marca 2002;

(e) podpora nameri Varnostnega sveta Združenih narodov, da redno pregleduje sankcije, uvedene proti UNITA, v zvezi z izvajanjem Memoranduma o soglasju kot dopolnila k Lusaškemu protokolu;

(f) spodbujanje vlade Angole, da izpelje svobodne in poštene volitve kakor hitro je to mogoče, da v celoti spoštuje vladavino prava in pravičnost na vsem angolskem ozemlju, da pospešuje in ščiti človekove pravice in da razvija vlogo civilne družbe prek prispevanja k nacionalni spravi in izgradnji demokracije v državi;

(g) spodbujanje vlade Angole, da okrepi svoja prizadevanja za izboljšanje zelo zaskrbljujočega humanitarnega položaja in za ukrepe v korist odstranjevanja min, družbene reintegracije in ponovne naselitve vseh notranje razseljenih oseb in beguncev v okviru izvajanja ciljev, navedenih v izjavi Vlade, z dne 13. marca 2002, in za ustvaritev pogojev, ki bodo v tem pogledu omogočili pomoč mednarodne skupnosti;

(h) nenehno spodbujanje Vlade, da zagotovi pregledno upravljanje z javnimi viri in polno odgovornost glede operacij na naftnem področju, s posebnim poudarkom na računih, v korist vseh prebivalcev Angole. Podpora izvajanju zdravih makroekonomskih politik glede revščine, da bi tako zagotovila boljše obete za zmanjšanje revščine, gospodarsko rast in trajnostni razvoj države;

(i) spodbujanje sodelovanja in razumevanja med državami v regiji s ciljem izboljšati regionalno varnost in ekonomski razvoj.

Člen 2

Da bi pospeševala zgoraj navedene cilje, bo Evropska unija:

(a) vodila reden politični dialog z angolskimi oblastmi, kakor je predvideno v Sporazumu iz Cotonouja;

(b) v okviru svoje Skupne zunanje in varnostne politike podpirala spodbude, ki prispevajo k trajnostni politični rešitvi v Angoli, v skladu s ciljem, navedenim v členu 1(a), in po posvetovanju z Generalnim sekretarjem ZN, trojko držav opazovalk, državami članicami ZN in regionalnimi ter subregionalnimi afriškimi organizacijami;

(c) ukrepala v skladu s sklepom, ki ga je Varnostni svet ZN sprejel v Resoluciji 1412 (2002), da se začasno ukine prepoved potovanj visokim uradnikom UNITA za obdobje 90 dni;

(d) glede na učinkovito izvajanje Memoranduma o soglasju v celoti in brez odlašanja odpravila vse sankcije, ki jih je Varnostni svet sprejel v zvezi z UNITA;

(e) ponudila pomoč prizadevanjem vlade Angole za krepitev demokratičnih institucij in postopkov, da bi omogočila izvedbo svobodnih in poštenih zakonodajnih in predsedniških volitev in da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic, vladavino prava ter neodvisno civilno družbo;

(f) ponudila pomoč prizadevanjem vlade pri preoblikovanju angolskega gospodarstva preko sodelovanja z MDS ob usklajevanju z mednarodno skupnostjo, da bi vladi pomagala v njenem boju proti korupciji in revščini; spodbujala vlado Angole, da ustvari pogoje za primerno upravljanje, da bi v bližnji prihodnosti z MDS podpisala sporazum o zmanjšanju revščine in o rasti;

(g) ponovno potrdila svojo solidarnost in zavezanost angolskemu prebivalstvu z nadaljnjim prispevanjem v prid prizadevanjem za izboljšanje humanitarnega položaja in za olajšanje trpljenja angolskega prebivalstva, ki ga je prizadela vojna, zlasti begunce in notranje razseljene osebe, med drugim z izrazom dobrodošlice nameri Komisije Evropskih skupnosti, da sprejme vse ukrepe za hitro vključitev vseh razpoložljivih sredstev v podporo mirovnemu procesu.

Unija bo ponudila pomoč vladi Angole pri reševanju humanitarnega položaja in v različnih fazah mirovnega procesa, ki vključuje nastanitev vojaških sil UNITA v vojašnice, z izrazom polne podpore programom demobilizacije in reintegracije, ki so potrebni za temeljito obnovo države, ob hkratnih pozivih vladi, naj čim prej opravi natančno oceno najbolj nujnih potreb;

(h) ponudila pomoč vladi Angole pri ponovni izgradnji in obnovi države s spodbujanjem njene namere naj skliče mednarodno donatorsko srečanje ob primernem upoštevanju pravil preglednosti in odgovornosti v demokratičnem okolju ter ob hkratnem pozivanju vlade, naj nameni in dodeli sredstva, potrebna za izvajanje ekonomske in socialne politike, ki bosta izboljšali življenje prebivalstva Angole;

(i) pripravljena sodelovati v operacijah odstranjevanja min v skladu z Resolucijo Sveta, z 22. novembra 1996, ob spodbujanju vlade Angole naj ratificira Ottawsko konvencijo o odstranjevanju min;

(j) ponudila pomoč Združenim narodom v Angoli ob izteku mandata, ki jim ga je določil Varnostni svet ZN.

Člen 3

Svet upošteva, da ima Komisija namen svoje ukrepe usmeriti v doseganje ciljev in prednostnih nalog tega skupnega stališča po potrebi s primernimi ukrepi Skupnosti.

Člen 4

To skupno stališče se pregleda vsakih dvanajst mesecev po dnevu njegovega sprejetja.

Člen 5

Skupno stališče 2000/391/SZVP se razveljavi.

Člen 6

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 7

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 25. junija 2002

Za Svet

Predsednik

J. Matas I Palou

[1] UL L 146, 21.6.2000, str. 1.

[2] UL L 132, 15.5.2001, str. 1.

[3] UL L 158, 2.6.1998, str. 1.

[4] UL L 309, 12.11.1997, str. 8.

[5] UL L 190, 4.7.1998, str. 1.

[6] UL L 338, 9.12.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top