EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0402

Skupno stališče sveta z dne 27. maja 2002 o omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi in ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SZVP, 1999/727/SZVP, 2001/154/SZVP in 2001/771/SZVP

OJ L 139, 29.5.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 292 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2016; razveljavil 32016D1693 . Latest consolidated version: 16/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/oj

32002E0402Uradni list L 139 , 29/05/2002 str. 0004 - 0005


Skupno stališče sveta

z dne 27. maja 2002

o omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi in ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SZVP, 1999/727/SZVP, 2001/154/SZVP in 2001/771/SZVP

(2002/402/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski svet je 19. oktobra 2001 izjavil, da je odločen boriti se proti terorizmu v vseh njegovih oblikah povsod po svetu in da bo nadaljeval s prizadevanji za krepitev koalicije mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu v vseh njegovih vidikih in oblikah.

(2) Varnostni svet Združenih narodov je 16. januarja 2002 sprejel Resolucijo 1390(2002), v nadaljnjem besedilu "RVS 1390(2002)", ki določa ukrepe, ki se uvedejo proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi.

(3) RVS 1390(2002) prilagaja obseg sankcij glede zamrznitve sredstev, prepovedi izdajanja vizumov in embarga na dobavo, prodajo ali posredovanje orožja kakor tudi tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki jih nalagata RVS 1267(1999) in 1333(2000).

(4) V skladu z odstavkom 3 RVS 1390(2002) zgoraj omenjene ukrepe pregleda Varnostni svet ZN 12 mesecev po sprejetju resolucije in ob koncu navedenega obdobja Varnostni svet sprejme odločitev o nadaljevanju izvajanja teh ukrepov ali o njihovem izboljšanju.

(5) RVS 1390(2002) uvaja prepoved potovanj za Osamo bin Ladna, člane organizacije Al Kaida in talibane ter druge osebe, povezane z njimi.

(6) Sankcije o prepovedi poletov in o embargu na prodajo ocetnega anhidrida, uvedene z RVS 1267(1999) in 1333(2000), v skladu z odstavkom 23 RVS 1333(2000) in odstavkom 1 RVS 1390(2002), niso več veljavne. Poleg tega so vsi omejevalni ukrepi proti Ariana Afghan Airlines prenehali z RVS 1388(2002) z dne 15. januarja 2002.

(7) Zaradi tega je treba omejevalne ukrepe Evropske unije, sprejete v skladu z RVS in RVS 1333(2000), prilagoditi v skladu z RVS 1390(2002).

(8) Z namenom jasnosti in preglednosti je treba tiste omejevalne ukrepe Evropske unije, ki so navedeni v zadevnih skupnih stališčih Sveta na tem področju, združiti v en sam pravni instrument in zato se Skupna stališča 96/746/SZVP [1], 1999/727/SZVP [2], 2001/154/SZVP [3] in 2001/771/SZVP [4] razveljavijo.

(9) Ukrepanje Skupnosti je potrebno za izvajanje nekaterih ukrepov –

JE SPREJEL TO SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

To skupno stališče se uporablja za Osamo bin Ladna, člane organizacije Al Kaida in talibane ter druge osebe, skupine, podjetja in entitete, povezane z njimi, kakor so navedeni v seznamu, sestavljenem glede na RVS 1267(1999) in 1333(2000), ki ga mora odbor, ustanovljen v skladu z RVS 1267(1999), redno posodabljati.

Člen 2

1. Osebam, skupinam, podjetjem in entitetam, navedenim v členu 1, se pod pogoji, določenimi v RVS 1390(2002), prepove neposredno ali posredno pošiljanje, prodaja in posredovanje orožja in pripadajočega materiala vseh vrst, vključno z orožji in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, z ozemelj držav članic ali z uporabo ladij pod njihovo zastavo ali letal ali s strani državljanov držav članic izven njihovih ozemelj.

2. Brez poseganja v pristojnosti držav članic pri izvajanju javne oblasti, Evropska skupnost v okviru meja pristojnosti, ki jih na njo prenaša Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, posameznikom, skupinam, podjetjem in entitetam, navedenim v členu 1, preprečuje neposredno ali posredno pošiljanje, prodajo in posredovanje tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi z ozemelj držav članic, z uporabo ladij pod njihovo zastavo ali letal ali s strani državljanov držav članic izven njihovih ozemelj, pod pogoji, določenimi v RVS 1390(2002).

Člen 3

Evropska skupnost v okviru meja pristojnosti, ki jih na njo prenaša Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti:

- ukaže zamrznitev sredstev in drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov oseb, skupin, podjetij in entitet, navedenih v členu 1,

- zagotovi, da sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri ne bodo na voljo, neposredno ali posredno, njim samim ali v korist oseb, skupin, podjetij in entitet, navedenih v členu 1.

Člen 4

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na ali prehod preko njihovih ozemelj vsem osebam, navedenim v členu 1, pod pogoji, določenimi v odstavku 2(b) RVS 1390(2002).

Člen 5

Skupna stališča 96/746/SZVP, 1999/727/SZVP, 2001/154/SZVP in 2001/771/SZVP se razveljavijo.

Člen 6

To skupno stališče začne veljati z datumom sprejetja.

To skupno stališče je predmet stalnega pregleda.

Člen 7

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 27. maja 2002

Za Svet

Predsednik

M. Arias Cañete

[1] UL L 342, 31.12.1996, str. 1.

[2] UL L 294, 16.11.1999, str. 1.

[3] UL L 57, 27.2.2001, str. 1.

[4] UL L 289, 6.11.2001, str. 36.

--------------------------------------------------

Top