Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0401

Skupno stališče Sveta z dne 27. maja 2002 o Nigeriji in o razveljavitvi Skupnega stališča 2001/373/SZVP

OJ L 139, 29.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 289 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; razveljavil 32005E0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/401/oj

32002E0401Uradni list L 139 , 29/05/2002 str. 0001 - 0003


Skupno stališče Sveta

z dne 27. maja 2002

o Nigeriji in o razveljavitvi Skupnega stališča 2001/373/SZVP

(2002/401/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nigerija ima glede na svoj politični in ekonomski vpliv, prebivalstvo in velikost pomembno mednarodno in regionalno vlogo in ima sedaj odločilno priložnost, da utrdi demokracijo in družbenoekonomski razvoj v svoji državi.

(2) Evropska unija (EU) pripisuje velik pomen svojim odnosom z Nigerijo, ki je kot podpisnica sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 [1], ključna partnerica EU na področju političnega, ekonomskega, trgovinskega in razvojnega sodelovanja.

(3) EU namerava vzdrževati pozitiven, konstruktiven in celovit pristop, da bi Nigeriji nudila podporo v njenih prizadevanjih za utrditev demokracije in pospeševanje družbenoekonomskega razvoja.

(4) EU pozdravlja dosedanje dosežke nigerijskih oblasti v tem pogledu in jih spodbuja, naj ostanejo zavezane napredku na področjih, kjer se še vedno soočajo z velikimi izzivi, še zlasti na področjih varnosti in človekovih pravic, volilnih in ustavnih reform, javnega upravljanja in ekonomske reforme.

(5) EU, zavedajoča se učinka, ki bi ga lahko imeli spopadi in kršenje človekovih pravic na krhek demokratični proces v Nigeriji, z zaskrbljenostjo opaža nedavni porast stopnje političnega, etničnega in verskega nasilja in težave, ki se pojavljajo ob izvajanju ekonomskih reform.

(6) Ukrepanje Skupnosti je potrebno za izvajanje nekaterih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1. Cilj tega skupnega stališča je okrepitev medsebojno koristnih odnosov med EU in Nigerijo na vseh področjih skupnega interesa.

2. EU bo vzdrževala dosleden in celovit pristop do Nigerije, s pokrivanjem usmeritev na političnem, ekonomskem, trgovinskem in razvojnem področju, z namenom podpore in spodbujanja lastnih notranjih procesov Nigerije pri:

(a) utrjevanju demokracije in spoštovanja človekovih pravic;

(b) zmanjševanju revščine in doseganju trajnostne institucionalne reforme, družbenega in ekonomskega razvoja;

(c) izboljševanju njene sposobnosti za prispevanje k regionalni integraciji, miru, varnosti in razvoju.

3. Medtem ko EU priznava, da je napredek teh prizadevanj bistveno odvisen od dejavnosti Zvezne vlade Nigerije, obenem tudi potrjuje vedno bolj pomembno vlogo zveznih držav na razvojnih področjih.

Člen 2

1. Okrepljeni odnosi med EU in Nigerijo temeljijo na enakosti, dialogu in vrednotah, ki si jih delita — spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel, vladavine prava in kakovostnega upravljanja.

2. To je treba doseči s konstruktivnim političnim dialogom in z učinkovitim sodelovanjem na področju razvoja. To sodelovanje se bo uravnavalo po prednostnih nalogah v Nigeriji, usmerjeno bo v zmanjševanje revščine in bo slonelo na medsebojnem usklajevanju med donatorji pod vodstvom Nigerije, sodelovanju na široki ravni, odgovornosti in preglednosti.

Člen 3

Po mnenju EU so ključna področja za prihodnjo podporo s strani EU naslednja:

(a) Razvoj demokratične kulture:

Ta vključuje spoštovanje, zaščito in izpolnjevanje človekovih pravic ter zavzemanje za enakost ne glede na socialni in etnični izvor, spol in vero, v skladu z mednarodnimi obveznostmi Nigerije na področju človekovih pravic. Omenjena demokratična kultura se med drugim vzdržuje:

(i) s širokim sodelovanjem v političnem procesu,

(ii) z ozračjem, naklonjenem svobodnemu in vključujočemu javnemu razpravljanju,

(iii) s podporo civilni družbi,

(iv) s podporo procesom sprave v zvezi s kršenji človekovih pravic,

(v) s spoštovanjem nacionalnih zakonov in mednarodnih norm in konvencij,

(b) Izgradnja institucij:

(i) proces preverjanja ustave,

(ii) volilni sistem v perspektivi prihajajočih volitev,

(iii) kakovostno javno upravljanje in izboljšano ter skrbno upravljanje z nigerijskimi lastnimi viri,

(iv) vodenje proračuna,

(v) reforma izobraževalnega sistema in poklicno usposabljanje,

(vi) varnost in dostop do sodišča za vse, z reformo policijskega, sodnega in kazenskega sistema,

(vii) vrnitev vojske na profesionalno raven in razpustitev paravojaških skupin,

(viii) podpora sposobnosti Nigerije, da analizira, predvidi in sprejema preventivne ukrepe v zvezi z notranjimi nasprotji in da bolje obvladuje konfliktne in postkonfliktne položaje;

(c) Strateški dokument za zmanjševanje revščine (PRSP) in razvojno sodelovanje z vsesplošnim ciljem zmanjšanja revščine:

EU bo spodbujala nigerijske oblasti in z njimi sodelovala, da bi jim pomagala pri oblikovanju koherentnega in celovitega PRSP prek procesa, ki vključuje civilno družbo. PRSP in izvajanje, ki mu bo sledilo, je pomemben okvir za trajnostne dosežke pri zmanjševanju revščine.

(d) Ekonomska rast in razvoj:

EU bo še naprej spodbujala nigerijske oblasti, da izvajajo celovite in temeljite ekonomske in upravne reformne ukrepe in širitev programa gospodarstva ter da ukrepajo v boju proti korupciji, ki je na široko razraščen problem, z namenom ustvariti okolje, prijazno poslovanju in naložbam. EU priznava svojo odgovornost ter vlogo, ki jo zasebni sektor lahko igra na tem področju, ob upoštevanju ustreznih instrumentov EU kakor tudi Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah.

(e) Krepitev sposobnosti Nigerije, da prispeva k regionalni integraciji, vodenju preprečevanja spopadov in iskanju rešitev v Zahodni Afriki:

EU razvija dialog in izmenjavo izkušenj z Nigerijo v zvezi z regionalnimi vprašanji splošnega interesa (med drugim krize ter politična in ekonomska integracija). EU bo v okviru svoje politike preprečevanja spopadov, vodenja in iskanja rešitev v Afriki podpirala in spodbujala krepitev zmogljivosti Nigerije za ohranjanje miru.

Člen 4

EU poudarja pomembnost spodbujanja:

(a) široke udeležbe javnih organov in civilne družbe v partnerstvu med EU in Nigerijo; in

(b) izgradnje omrežij civilne družbe z nevladnimi akterji, ki so zavezani procesom demokracije in razvoja v Nigeriji, tako znotraj EU in Nigerije ter med EU in Nigerijo.

Člen 5

1. EU vzdržuje tesen in reden politični dialog z Nigerijo. Dialog poteka prvenstveno z zvezno vlado, po potrebi se mu lahko pridružijo tudi civilna družba in, v soglasju z zvezno vlado, vlade zveznih dežel. Dialog obsega vse zadeve skupnega interesa.

2. Za zagotovitev nadaljevanja dialoga nosijo v imenu EU poglavitno odgovornost za vodenje dialoga vodje EU misij v Nigeriji. Stiki na visoki ravni potekajo na redni podlagi.

Člen 6

Svet sprejema v vednost, da ima Komisija namen usmeriti svojo dejavnost v doseganje ciljev in prednostnih nalog tega skupnega stališča, s primernimi ukrepi Skupnosti glede na potrebe.

Člen 7

Pri izvajanju tega skupnega stališča bo EU tesno sodelovala z Združenimi narodi, Organizacijo afriške enotnosti, Ekonomsko skupnostjo zahodnoafriških držav, mednarodnimi finančnimi institucijami in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Člen 8

To skupno stališče se revidira letno.

Člen 9

Skupno stališče Sveta 2001/373/SZVP s 14. maja 2001 o Nigeriji [2] se razveljavi.

Člen 10

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 11

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 27. maja 2002

Za Svet

Predsednik

M. Arias Cañete

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[2] UL L 132, 15.5.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top