Help Print this page 

Document 32002D0926

Title and reference
Odločba Komisije z dne 25. novembra 2002 o spremembi Odločbe 2001/556/ES v zvezi s Kanado za želatino, namenjeno za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4540)Besedilo velja za EGP
OJ L 322, 27.11.2002, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 414 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 186 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 186 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 139 - 140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/926/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/11/2002
  • Date of effect: 30/11/2002; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 21/03/2014; implicitno zavrnjeno 32014D0160
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32002D0926Uradni list L 322 , 27/11/2002 str. 0049 - 0050


Odločba Komisije

z dne 25. novembra 2002

o spremembi Odločbe 2001/556/ES v zvezi s Kanado za želatino, namenjeno za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4540)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/926/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta št. 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za pripravo seznamov obratov v tretjih državah iz katerih države članice dovolijo uvoz določenih proizvodov živalskega porekla, ribiških proizvodov ali živih školjk, za vmesno obdobje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/4/ES [2], in zlasti člena 2(4) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Začasni seznami obratov v tretjih državah, ki proizvajajo želatino, namenjeno za prehrano ljudi, so se pripravili z Odločbo Komisije 2001/556/ES z dne 11. julija 2001 o pripravi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, od koder države članice dovoljujejo uvoz želatine, namenjene za prehrano ljudi [3].

(2) Kanada je zagotovila ime podjetja, ki proizvaja želatino za prehrano ljudi, za katero pristojni organi potrjujejo, da je skladno s predpisi Skupnosti.

(3) Začasni seznam tega podjetja se tako za Kanado lahko pripravi. Odločba 2001/556/ES bi se morala zato spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 2001/556/ES se doda naslednja vrstica:

"País: CANADÁLand: CANADALand: KANADAΧώρα: ΚΑΝΑΔΑΣCountry: CANADAPays: CANADAPaese: CANADALand: CANADAPaís: CANADÁMaa: KANADALand: KANADA

1 | 2 | 3 | 4 |

3738 | Kenney & Ross Limited | Port Saxon | Nova Scotia" |

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. novembra 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17.

[2] UL L 2, 5.1.2001, str. 21.

[3] UL L 200, 25.7.2001 str. 23.

--------------------------------------------------

Top