EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0841

Odločba Komisije z dne 24. oktobra 2002 o spremembi Odločbe 93/197/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskih spričevalih za uvoz registriranih kopitarjev ter kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4006)Besedilo velja za EGP

OJ L 287, 25.10.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 227 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 238 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 238 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 133 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; implicitno zavrnjeno 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/841(2)/oj

32002D0841Uradni list L 287 , 25/10/2002 str. 0042 - 0043


Odločba Komisije

z dne 24. oktobra 2002

o spremembi Odločbe 93/197/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskih spričevalih za uvoz registriranih kopitarjev ter kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4006)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/841/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev [1] iz tretjih držav, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2002/160/ES [2], in zlasti členov 15(a) in 16 te direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z odločbo Komisije 93/197/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/635/ES [4], se uvede seznam tretjih držav, iz katerih morajo države članice uvoz registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo odobriti.

(2) Iz tega seznama je bil z Odločbo 2002/635/ES nenamerno izpuščen Kirgizistan. Zato ga je treba ponovno uvrstiti na seznam.

(3) Za pridobitev veterinarskega spričevala E iz Odločbe 93/197/EGS je treba izvesti nekatere preglede vzorcev glede zdravstvenega varstva živali, ki jih je treba odvzeti v 10 dneh po uvozu. Upoštevanje tega roka se je izkazalo kot težavno zlasti tedaj, ko je treba vzorce preučiti v laboratorijih, ki jih določijo namembne države članice. Zato je treba ta rok podaljšati.

(4) Zato je treba Odločbo 93/197/EGS ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge k Direktivi 93/197/EGS se spremenijo v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

[2] UL L 53, 23.2.2000, str. 37.

[3] UL L 86, 6.4.1993, str. 16.

[4] UL L 206, 3.8.2002, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Prilogi I in II se spremenita:

1. V prilogi I se seznam tretjih držav v Skupini B nadomesti z naslednjim besedilom:

"Avstralija (AU), Bolgarija (BG), Belorusija (BY), Ciper (CY), Češka republika (CZ), Estonija (EE), Hrvaška (HR), Madžarska (HU), Kirgizistan (1) (2) (KG), Litva (LT), Latvija (LV), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3) (MK), Nova Zelandija (NZ), Poljska (PL), Romunija (RO), Rusija (1) (RU), Slovaška republika (SK), Slovenija (SL), Ukrajina (UA), Zvezna republika Jugoslavija (YU)."

2. V Prilogi II, točka (j)v Oddelku III "Podatki o zdravstvenem stanju" se veterinarsko spričevalo E spremeni, kot sledi:

(a) v drugi alinei se besedi "10 dni" nadomestita z besedama "21 dni";

(b) v tretji alinei se besedi "10 dni" nadomestita z besedama "21 dni".

--------------------------------------------------

Top