EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0637

Odločba Komisije z dne 31. julija 2002 o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost v zvezi s Kanado (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 2888)Besedilo velja za EGP

OJ L 206, 3.8.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 428 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 274 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; implicitno zavrnjeno 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/637/oj

32002D0637Uradni list L 206 , 03/08/2002 str. 0029 - 0030


Odločba Komisije

z dne 31. julija 2002

o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost v zvezi s Kanado

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 2888)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/637/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 94/113/ES [2], in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pristojne veterinarske službe Kanade so posredovale zahtevo za dopolnitev seznama, uvedenega z Odločbo Komisije 92/452/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/456/ES [4], uradno odobrenih skupin na svojih ozemljih, za izvoz zarodkov domačega goveda v Skupnost.

(2) Zagotovila v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz člena 8 Direktive 89/556/EGS so Komisiji predložile pristojne veterinarske službe zadevne države in zadevna uradno odobrena skupina za zbiranje je bila odobrena za izvoz v Skupnost.

(3) Odločbo 92/452/EGS je torej treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 92/452/EGS se vrstica za kanadsko skupino E 549 nadomesti z:

"CA | | E 549 | E 549 (IVF) | Abbotsford Veterinary ClinicPO Box 524Unit 200-33648 McDougall AvenueAbbotsfordBritish ColumbiaV2S 5Z5 | Dr. R. Vanderval Dr. Martin Darrow" |

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. julija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1989, str. 1.

[2] UL L 53, 24.2.1994, str. 23.

[3] UL L 250, 29.8.1992, str. 40.

[4] UL L 155, 14.6.2002, str. 60.

--------------------------------------------------

Top