EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0249

Odločba Komisije z dne 27. marca 2002 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z nekaterimi ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi in uvoženih iz Mjanmarja (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 1302)Besedilo velja za EGP

OJ L 84, 28.3.2002, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 345 - 346
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 169 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 169 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 26 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/249/oj

32002D0249Uradni list L 084 , 28/03/2002 str. 0073 - 0074


Odločba Komisije

z dne 27. marca 2002

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z nekaterimi ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi in uvoženih iz Mjanmarja

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 1302)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/249/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane [1], in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 načelih za organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki prihajajo v Skupnost iz tretjih držav [2], in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kar zadeva živila, člen 53(1)(b)(iii) Uredbe (ES) št. 17/2002 omogoča sprejem začasnih ukrepov, če je očitno, da bi živila, uvožena iz tretje države, lahko predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje.

(2) Skladno z Direktivo 97/78/ES je treba sprejeti potrebne ukrepe glede uvoza nekaterih izdelkov iz tretjih držav, kjer se pojavi ali razvije kar koli, kar bi lahko predstavljalo resno nevarnost za zdravje ljudi ali živali.

(3) V kozicah, ki so bile uvožene iz Mjanmarja in namenjene za prehrano ljudi, so ugotovili prisotnost kloramfenikola.

(4) Ker prisotnost te snovi predstavlja potencialno tveganje za zdravje ljudi, je treba vse pošiljke kozic, uvoženih iz Mjanmarja vzorčiti in analizirati, da bi tako dokazali njihovo neoporečnost.

(5) Uredba (ES) št. 178/2002 je vzpostavila sistem hitrega opozarjanja na nevarnost živil in sklicevanje nanjo je primerno za izvajanje skupnih informacijskih zahtev, ki jih določa Direktiva 97/78/ES.

(6) Ta odločba bo ponovno preučena v luči jamstev, ki jih bodo dali pristojni organi oblasti Mjanmarja in na temelju rezultatov preskusov, opravljenih v državah članicah.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se nanaša na kozice, uvožene iz Mjanmarja.

Člen 2

1. Države članice, z uporabo ustreznih načrtov vzorčenja in metod ugotavljanja, pri vsaki pošiljki kozic, uvoženih iz Mjanmarja, opravijo kemijske preiskave, da tako zagotovijo, da so omenjeni proizvodi za zdravje ljudi nenevarni. Ta preiskava mora biti še zlasti opravljena z namenom, da se ugotovi prisotnost kloramfenikola.

2. Države članice Komisijo takoj obvestijo o rezultatih preiskav iz odstavka 1, pri čemer se poslužujejo sistema hitrega opozarjanja na nevarnost živil, uvedenega z Uredbo (ES) št. 178/2002.

Člen 3

Države članice na svoje ozemlje ne dovolijo uvoza izdelkov, ki so navedeni v členu 1, ali njihovega pošiljanja v druge države članice, če rezultati v členu 2 navedenih preskusov niso ugodni.

Člen 4

Vsi stroški, nastali pri uporabi te odločbe, se zaračunajo dobavitelju, prejemniku ali njunim zastopnikom.

Člen 5

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo pri uvozu, da bi jih tako uskladile s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Ta odločba se ponovno preuči na temelju jamstev, ki jih dajo pristojni organi oblasti Mjanmarja in na temelju rezultatov preiskav, ki so navedeni v členu 2.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

--------------------------------------------------

Top