EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0008

Odločba Komisije z dne 28. decembra 2001 o določitvi metod za preverjanje porekla čistopasemskega plemenskega goveda in o spremembi odločb 88/124/EGS in 96/80/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 4709)Besedilo velja za EGP

OJ L 3, 5.1.2002, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 442 - 443
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 173 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 173 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/8(1)/oj

32002D0008Uradni list L 003 , 05/01/2002 str. 0053 - 0054


Odločba Komisije

z dne 28. decembra 2001

o določitvi metod za preverjanje porekla čistopasemskega plemenskega goveda in o spremembi odločb 88/124/EGS in 96/80/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 4709)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/8/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [2], in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 87/328/EGS z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme [3], in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 77/504/EGS Komisiji dovoljuje, da določi podatke, ki jih je treba navesti v zootehniških spričevalih.

(2) Direktiva 87/328/EGS Komisiji dovoljuje, da poleg analize krvne skupine sprejme še druge ustrezne metode za preverjanje porekla čistopasemskih moških živali vrste govedo, sprejetih za pleme.

(3) Odločba Komisije 88/124/EGS z dne 21. januarja 1988 o določitvi vzorca zootehniških spričeval za seme in zarodke čistopasemskega plemenskega goveda in podatkov, ki se v ta spričevala vpišejo [4], zahteva za izdajo spričeval za seme govedi in zarodke čistopasemskega plemenskega goveda podatke o krvnih skupinah krave dajalke in bika oplojevalca.

(4) Odločba Komisije 96/80/ES z dne 12. januarja 1996 o določitvi vzorca zootehniških spričeval za jajčne celice plemenskega goveda in podatkov, ki se v ta spričevala vpišejo [5], zahteva za izdajo spričevala za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda podatke o krvni skupini krave dajalke.

(5) Analiza krvnih skupin ni več prednostna metoda za preverjanje porekla živali, na splošno se uporabljajo z genomom povezane metode, zlasti analiza DNK.

(6) Zato je treba sprejeti določbe, ki za izdajanje zootehniških spričeval za čistopasemsko plemensko govedo za pleme, dovoljujejo uporabo metod za preverjanje porekla, ki zagotavljajo znanstveno primerljive rezultate, enakovredne analizi krvne skupine.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Poleg analize krvne skupine se za identifikacijo čistopasemskega plemenskega goveda za pleme prizna vse druge teste na podlagi analize genoma, ki dajejo primerljive rezultate in so dovolj natančna, da preverijo poreklo živali z najmanj 99,0 % zanesljivostjo.

Člen 2

Odločba 88/124/EGS se spremeni:

1. V členu 1 se prva alinea nadomesti z:

"— tekoči podatki, kakor so navedeni v členu 1 Odločbe 86/404/EGS glede bika, kateremu je bilo seme odvzeto, kakor tudi o njegovi krvni skupini ali rezultati testa, ki dajejo primerljive znanstvene rezultate za preveritev njegovega porekla,".

2. V členu 2(1) se prva alinea nadomesti z:

"— tekoči podatki, kakor so navedeni v členu 1 Odločbe 86/404/EGS o kravi dajalki in biku oplojevalcu kakor tudi o njunih krvnih skupinah ali rezultati testa za preveritev njunega porekla, ki so znanstveno primerljivi,".

3. V poglavju I vzorca zootehniškega spričevala se v Prilogi I besedi "Krvna skupina:…" nadomestita s "Krvna skupina ali enakovreden priznan test, odobren v skladu z zakonodajo Skupnosti:… (navedite test in rezultate)".

4. V delu A in B poglavja I vzorca zootehniškega spričevala se v Prilogi II besedi "Krvna skupina:…" nadomestita s "Krvna skupina ali enakovreden priznan test, odobren v skladu z zakonodajo Skupnosti:… (navedite test in rezultate)".

Člen 3

Prva alinea člena 1 Odločbe 96/80/ES se nadomesti z:

"— tekoči podatki, kakor so navedeni v členu 1 Odločbe 86/404/EGS o kravi dajalki kakor tudi o njeni krvni skupini ali rezultati testa za preveritev njenega porekla, ki dajejo primerljive znanstvene rezultate za preveritev njenega porekla,"

.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. decembra 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 206, 12.8.1977, str. 8.

[2] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.

[3] UL L 167, 26.6.1987, str. 54.

[4] UL L 62, 8.3.1988, str. 32.

[5] UL L 19, 25.1.1996, str. 50.

--------------------------------------------------

Top