EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2495

Uredba Komisije (ES) št. 2495/2001 z dne 19. decembra 2001 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2406/96, ki določa skupne tržne standarde za določene ribiške proizvode

OJ L 337, 20.12.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2495/oj

32001R2495Uradni list L 337 , 20/12/2001 str. 0023 - 0024


Uredba Komisije (ES) št. 2495/2001

z dne 19. decembra 2001

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2406/96, ki določa skupne tržne standarde za določene ribiške proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni tržni ureditvi za ribiške in akvakulturne proizvode [1] in zlasti njenega člena 2(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2406/96 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2578/2000 [3], je uvedla predvsem novo lestvico kategorij velikosti za sled rodu Clupea harengus. V primeru baltske sledi ta lestvica določa posebno velikost za proizvode, ujete in izkrcane severno od 59° 30', in eno samo posebno velikost za proizvode, ujete in izkrcane južno od 59° 30'.

(2) Posebna velikost za baltsko sled, ujeto in izkrcano severno od 59° 30', ne izpolnjuje več dejanskih zahtev trga na tem območju, zato bi bilo treba določiti večje število kategorij velikosti.

(3) Povprečna teža in dolžina sledi v glavni podmorski kotlini Baltskega morja sta se v zadnjih 15 letih znatno zmanjšali. Zaradi tega predstavlja severni tip sledi (po velikosti manjši, vendar starejši) večji del zalog in ulova v glavni podmorski kotlini. Mednarodna ribiška komisija za Baltsko morje (IBSFC) ni določila minimalne velikosti za baltsko sled.

(4) Zato bi bilo treba poskrbeti za trženje te sledi, in sicer z določitvijo večjega števila kategorij velikosti.

(5) Zato bi bilo treba spremeniti velikosti, ki trenutno veljajo v severnem delu Baltskega morja. Ta sprememba bo zahtevala spremembo skupnih tržnih standardov, ki jih predvideva člen 2(3) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(6) Ukrepi te uredbe so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi II Uredbe (ES) št. 2406/96 se kategorije velikosti, ki se uporabljajo za baltsko sled (Clupea harengus), ujeto in izkrcano severno od 59° 30', spremenijo v skladu s prilogo te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

[2] UL L 334, 23.12.1996, str. 1.

[3] UL L 298, 25.11.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Lestvica tež | Minimalne velikosti, ki se morajo upoštevati v pogojih, določenih v Uredbah, na katere se nanaša člen 7 |

Vrsta | Velikost | kg/ribo | Število rib/kg | Območje | Zemljepisno območje | Minimalna velikost |

Atlantska sled (Clupea harengus) | 1 | 0,250 in več | 4 ali manj | 1 | ICES Vb (območje ES) | 20 cm |

2 | 0,125 do 0,250 | 5 do 8 | 2 | (a) | 20 cm |

3 | 0,085 do 0,125 | 9 do 11 | | (b) | 18 cm |

4 (a) | 0,050 do 0,085 | 12 do 20 | 3 | | 20 cm |

Baltska sled, ujeta in izkrcana južno od 59° 30' | 4(b) | 0,036 do 0,085 | 12 do 27 | | | |

Baltska sled, ujeta in izkrcana severno od 59° 30' | 4(c) | 0,057 do 0,085 | 12 do 17 | | | |

5 | 0,031 do 0,057 | 18 do 32 | | | |

6 | 0,023 do 0,031 | 33 do 44 | | | |

--------------------------------------------------

Top