EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2064

Uredba Komisije (ES) št. 2064/2001 z dne 22. oktobra 2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 278, 23.10.2001, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 52 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 164 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 164 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2064/oj

32001R2064Uradni list L 278 , 23/10/2001 str. 0003 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 2064/2001

z dne 22. oktobra 2001

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1783/2001 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke, in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se lahko imetnik blaga v skladu z določbami iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2700/2000 [4], ob upoštevanju veljavnih ukrepov v Skupnosti v zvezi s sistemom dvojne kontrole ter predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti nad tekstilnimi izdelki pri uvozu v Skupnost, še 60 dni sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic glede uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

V skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 in ob upoštevanju veljavnih ukrepov v Skupnosti v zvezi s sistemom dvojne kontrole ter predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti nad tekstilnimi izdelki pri uvozu v Skupnost se je za obdobje 60 dni mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 241,11. 9. 2001, str. 7.

[3] UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12. 12. 2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Oblačilo, ki sega do meč (128 cm dolžine na hrbtni strani) iz enobarvnega, rahlega, lahkega, prosojnega material iz sintetičnih vlaken (100 % poliester). Oblačilo ima ovratnik z reverji in dolge, ozke rokave, spredaj odprto po celi dolžini, zapenja se z gumbi z desne čez levo stran od ovratnika do pasu in je nepodložen. Material je zavihan in zašit tako, da oblikuje raven rob in zavihke. Oblačilo je sestavljeno iz treh delov (dva spredaj in eden zadaj), ki so po dolžini zašiti skupaj. Na hrbtu od lopatic do pasu ima dva všitka, druga dva pa spredaj od prsi do pasu. (druge obleke) (Glej sliko št. 613). | 62114390 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 1 k 54. poglavju in opombi 1 in 8 k 62. poglavju in besedilo tarifnih oznak KN 6211, 621143 in 62114390. Rahel, lahek, prosojen material ne nudi zaščite pred vremenom, kar izključuje razvrstitev med plašče v tarifno številko 6202. Glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 6101. Kljub dolžini se oblačilo ne more nositi brez drugega oblačila, ki pokriva spodnji del telesa, ker se oblačilo ne zapenja niže od koraka. Zato ni obleka. Glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifnim podštevilkam 61044100 do 61044900. Ker je oblačilo dolgo do meč, ne more biti razvrščeno kot srajca/bluza pod tarifno številko 6206. Glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifni številki 6106. |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top