EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1987

Uredba Sveta (ES) št. 1987/2001 z dne 8. oktobra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 3072/95 o skupni ureditvi trga za riž

OJ L 271, 12.10.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 473 - 473
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 140 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; implicitno zavrnjeno 32003R1785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1987/oj

32001R1987Uradni list L 271 , 12/10/2001 str. 0005 - 0005


Uredba Sveta (ES) št. 1987/2001

z dne 8. oktobra 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 3072/95 o skupni ureditvi trga za riž

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zadnji pododstavek člena 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž [4] določa, da je treba kompenzacijska plačila izplačati med 16. oktobrom in 31. decembrom po začetku tekočega tržnega leta.

(2) Člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpor za pridelovalce nekaterih poljščin [5] določa, da je plačila treba izplačati med 16. novembrom in 31. januarjem.

(3) Člen 6(10) Uredbe Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o uvedbi integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti [6] predvideva en sam zahtevek za pomoč na površino.

(4) Člen 7 Uredbe (EGS) št. 3508/92 določa, da zajema integrirani kontrolni sistem vse predložene zahtevke za pomoč. Da bi poenostavili upravljanje plačil držav članic, je treba uskladiti plačilne roke za pomoč na površino –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zadnjem pododstavku člena 6(3) Uredbe (ES) št. 3072/95 se datum "16. oktober" nadomesti z datumom "16. november", datum "31. december" pa z datumom "31. januar".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. januarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. oktobra 2001

Za Svet

Predsednik

L. Onkelinx

[1] UL C 213 E, 31.7.2001, str. 248.

[2] Mnenje, dano dne 2. oktobra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje, dano dne 12. septembra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1667/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 3).

[5] UL L 160, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1672/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 13).

[6] UL L 355, 5.12.1992, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1593/2000 (UL L 182, 21.7.2000, str. 11).

--------------------------------------------------

Top