EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1192

Uredba Komisije (ES) št. 1192/2001 z dne 18. junija 2001 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2219/92 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega dobavnega režima za Madeiro, ki se nanaša na mlečne proizvode, in pripravi predvidene dobavne bilance

OJ L 162, 19.6.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 396 - 397
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 50 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; implicitno zavrnjeno 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1192/oj

32001R1192Uradni list L 162 , 19/06/2001 str. 0005 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 1192/2001

z dne 18. junija 2001

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2219/92 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega dobavnega režima za Madeiro, ki se nanaša na mlečne proizvode, in pripravi predvidene dobavne bilance

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1600/92 z dne 15. junija 1992 o posebnih ukrepih za Azore in Madeiro, ki se nanašajo na nekatere kmetijske proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 [2], in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (EGS) št. 1696/92 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2596/93 [4], zlasti določa podrobna pravila za uporabo posebnega režima za dobavo nekaterih kmetijskih proizvodov na Azore in Madeiro.

(2) Uredba Komisije (EGS) št. 2219/92 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1030/2001 [6], zlasti določa podrobna pravila za uporabo posebnega režima za dobavo nekaterih mlečnih proizvodov na Madeiro in pripravlja predvideno dobavno bilanco za Madeiro v obdobju od 1. julija 2000 do 30. junija 2001.

(3) Navedena dobavna bilanca se lahko revidira, kadar se to izkaže za potrebno, količine proizvodov pa se lahko prilagodijo med letom v okviru celotne količine, določene skladno z zahtevami regije. Z namenom izpolniti zahteve Madeire po mlečnih proizvodih, je treba prilagoditi ocenjene količine takih proizvodov v predvideni dobavni bilanci. Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2219/92 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2219/92 se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 173, 27.6.1992, str. 1.

[2] UL L 328, 23.12.2000, str. 2.

[3] UL L 179, 1.7.1992, str. 6.

[4] UL L 238, 23.9.1993, str. 24.

[5] UL L 218, 1.8.1992, str. 75.

[6] UL L 144, 30.5.2001, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Dobavna bilanca za mlečne proizvode za Madeiro v obdobju od 1. julija 2000 do 30. junija 2001

(tone) |

Oznaka KN | Poimenovanje | Količina |

0401 | Mleko in smetana, nezgoščena in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil | 12000 |

ex0402 | Posneto mleko v prahu | 800 |

ex0402 | Polnomastno mleko v prahu | 700 |

0405 | Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi | 1200 |

0406 | Sir | 1650 |

"

--------------------------------------------------

Top