Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1004

Uredba Komisije (ES) št. 1004/2001 z dne 22. maja 2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 140, 24.5.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 179 - 180

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 13/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1004/oj

32001R1004Uradni list L 140 , 24/05/2001 str. 0008 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 1004/2001

z dne 22. maja 2001

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2559/2000 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene k navedeni uredbi, je potrebno sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo se ta pravila uporabljajo tudi za katero koli drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ki ji dodaja nove pododdelke, in ki je uvedena s posebnimi določbami Skupnosti.

(3) Na podlagi navedenih splošnih pravil je treba blago, poimenovano v stolpcu 1 tabele, ki je priložena k tej uredbi, uvrstiti v oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se lahko imetnik blaga v skladu z določbami iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2700/2000 [4], še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic glede uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik–

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene tabele, se v kombinirano nomenklaturo uvrsti v oznake KN, navedene v stolpcu 2 navedene tabele.

Člen 2

V skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se lahko še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic, ki niso v skladu z določbami te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 293, 22.11.2000, str. 1.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev (oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Modularna linearna kamera z enokanalnim video izhodom. Vezje v kameri vključuje diferencialne linijske pogone in sprejemnike, logiko za kontrolo časa, CCD linearni slikovni senzor, DC pretvornik, video združevalnik (video combining), ojačevalnik izhoda in shranjevanje v medpomnilnik. Kamera je izdelana za priključitev v elektro-optične meritve in kontrolne sisteme. Glej sliko. | 85283090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k poglavju 90 in besedilo oznak KN 8525, 852530 in 85253090. Kamera je izključena iz poglavja 90, ker se izdelek lahko uvrsti v ustrezno tarifno številko poglavja 85. |

Barvni plasma zaslon z diagonalo 105,6 cm (celotne dimenzije 103,5 (Š) × 64 (V) × 15 (G)) resolucije 852 × 480 točk in z dvema vgrajenima zvočnikoma. Naprava ima naslednje vhode: tri vhodne konektorje za video (sestavljeni video signal),en vhodni konektor za prenos podatkov (VGA-SVGA),en vhodni avdio konektor,en kontrolni konektor.Različni vhodi monitorja omogočijo prikaz barvne slike iz stroja za avtomatsko obdelavo podatkov ter posamičnih ali gibljivih slik iz naprave za snemanje ali reprodukcijo, DVD naprave, video kamere itd. Dobavljena je skupaj z naslednjimi dodatki: kabelske spojke, flex kabel, daljinski upravljalec (ki deluje na dve bateriji), navodila za uporabo, | 85282190 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k poglavju 85 in besedilo oznak KN 8528, 852821, 85282190, kakor tudi oznak KN 8524 in 85249100. Izdelek se ne uvrsti v tarifno oznako 847160, ker je zmožen reproducirati barvno sliko iz sestavljenega video signala (glej HS Pojasnjevalne opombe k tarifni številki 8471, točka I.D.(1)). Izdelek se prav tako ne uvrsti v tarifno številko 8531, ker njegova funkcija ni vizualna indikacija za potrebe signaliziranja (glej HS Pojasnjevalne opombe k tarifni številki 8531, točka D). |

inštalacijske diskete. | 85249100 | |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top