EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0132

Uredba Sveta (ES) št. 132/2001 z dne 22. januarja 2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Poljske in Ukrajine ter o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom blaga s poreklom iz Litve

OJ L 23, 25.1.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 036 P. 81 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 130 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 130 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/132/oj

32001R0132Uradni list L 023 , 25/01/2001 str. 0001 - 0008


Uredba Sveta (ES) št. 132/2001

z dne 22. januarja 2001

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Poljske in Ukrajine ter o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom blaga s poreklom iz Litve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Komisija po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. ZAČASNI UKREPI

(1) Komisija je z Uredbo (ES) št. 1629/2000 [2] (v nadaljnjem besedilu "začasna uredba") uvedla začasno protidampinško dajatev za uvoz amonijevega nitrata, ki spada pod oznaki KN 31023090 in 31024090, s poreklom iz Poljske in Ukrajine.

(2) V isti Uredbi je bilo začasno sklenjeno, da se ne uvede nobena protidampinška dajatev za uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Litve, ki je bil tudi predmet iste preiskave, glede na to, da je bilo ugotovljeno, da ta uvoz ni bil dampinški.

B. NAKNADNI POSTOPEK

(3) Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila sprejeta uvedba začasnih ukrepov za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Poljske in Ukrajine, so številne zainteresirane stranke predložile pisne pripombe. Strankam je bila na zahtevo dana tudi možnost za ustno zaslišanje.

(4) Komisija je nadaljevala z zbiranjem in preverjanjem vseh informacij, za katere je menila, da so potrebne za njene dokončne ugotovitve.

(5) Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bilo predvideno, da se priporoči uvedba dokončnih protidampinških dajatev in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Po tem razkritju jim je bil dan tudi rok za podajo stališč.

(6) Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile stranke, so bile preučene in kjer je bilo to primerno, so bile začasne ugotovitve ustrezno spremenjene.

C. ZADEVNI IZDELEK IN PODOBEN IZDELEK

(7) Ker nobena od zainteresiranih strank ni predložila novih utemeljitev v zvezi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, se potrdijo dejstva in ugotovitve iz uvodnih izjav 7 in 8 začasne uredbe.

D. DAMPING

1. Litva

(a) Normalna vrednost

(8) Pritožnik, Evropsko združenje proizvajalcev umetnih gnojil (EFMA), je imelo več pripomb na začasne ugotovitve v tem naslovu:

- odstotek donosne domače prodaje, ki ga je dosegel sodelujoči proizvajalec izvoznik, bi moral biti blizu ničle, ker je ruski dampinški uvoz v večjem delu obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu "OP") povzročil znižanje cen v Litvi;

- najnižja možna konstruirana normalna vrednost, izračunana na podlagi tožnikovih informacij, je bila višja od izvoznih cen, kar kaže na obstoj dampinga;

- nizka donosnost, ki jo je zabeležil litvanski proizvajalec, je vzrok, da je srednjeročno njegova prihodnost vprašljiva. Njegova prodaja se torej ne bi smela obravnavati za prodajo v okviru običajnega poteka trgovine.

(9) Vse te pripombe so bile podrobno proučene. V zvezi s proizvodnimi stroški je treba navesti, da so bili preverjeni in da se niso izkazali za nezanesljive ali podcenjene. Kar se tiče obsega donosne prodaje, je bil ta določen na podlagi tistih prodajnih cen, za katere se je izkazalo, da so višje od stroškov na enoto proizvodnje, v skladu s členom 2(4) Uredbe (ES) št. 384/96 ("osnovna uredba"). Natančnega obsega donosne prodaje zaradi zaupnosti ni mogoče razkriti, vendar je bil vseeno precejšen in je bil v skladu z navedenimi določbami lahko uporabljen kot osnova za določanje normalne vrednosti. Kar se tiče vpliva ruskega uvoza na cene, se ta dejansko odraža v nižjih prodajnih cenah, ki so bile izključene iz izračuna normalne vrednosti, če niso bile donosne.

(b) Izvozna cena, primerjava

(10) Ker v zvezi s temi naslovi ni pripomb, se potrdijo začasne ugotovitve iz uvodnih izjav 11 in 12 začasne uredbe.

(c) Stopnja dampinga

(11) Pritožnik je trdil, da bi bilo za določanje stopnje dampinga treba uporabiti metodologijo primerjave posameznih transakcij, ker je metoda primerjave tehtanih povprečij prikrila cenovno strategijo litvanskega proizvajalca (ki naj bi bila namenjena izogibanju protidampinškim ukrepom) in ni odražala celotnega obsega dampinga.

(12) Običajna metoda, ki se uporablja za ugotavljanje obstoja dampinga, je primerjava tehtanega povprečja normalne vrednosti s tehtanim povprečjem vseh izvoznih transakcij, v skladu s členom 2(11) osnovne uredbe. Metoda primerjave posameznih transakcij ni bila uporabljena zaradi zelo velikega števila transakcij (več tisoč) in nepremostljivih praktičnih težav, do katerih pride pri primerjavi posameznih normalnih vrednosti s posameznimi izvoznimi cenami. Trditev je bila zato zavrnjena. Vendar pa se upošteva, da je tudi primerjava tehtanega povprečja normalne vrednosti s posameznimi izvoznimi cenami, ki je temeljila na regionalnem vzorcu izvoznih cen, pokazala stopnjo dampinga pod de minimis ravnjo.

(13) Pritožnik je nadalje trdil, da bi se moralo glede na zelo veliko število transakcij vzorčenje opraviti tako, da bi vzeli 5000 ton izvoznih pošiljk in jih primerjali s podobno prodajo domačim kupcem.

(14) Za določitev stopnje dampinga je vzorčenje transakcij lahko primerno, kadar zadevni izdelek pokriva veliko število tipov/modelov ali kadar je število transakcij veliko, v kolikor je vzorec statistično značilen ali predstavlja največji možen obseg prodaje, v skladu s členom 17(1) osnovne uredbe. V tem primeru je šlo samo za en tip izdelka in le ena izvozna transakcija je bila enaka ali večja od 5000 ton (takšna ni bila nobena domača transakcija), medtem ko je bil celoten obseg prodaje več sto tisoč ton. Zato se vzorčenje ni štelo za primerno metodo.

(15) Zato se potrdi stopnja dampinga (0 %), določena v uvodni izjavi 13 začasne uredbe.

2. Poljska

(a) Normalna vrednost, izvozna cena

(16) Ker v zvezi s temi naslovi ni pripomb, se potrdijo začasne ugotovitve iz uvodnih izjav od 15 do 18 začasne uredbe.

(b) Primerjava

(17) V začasni fazi je bila zavrnjena trditev glede obsega trgovine v zvezi z razliko med cenami prodaje trgovcem na debelo in trgovcem na drobno. Od tedaj je bil zadevni proizvajalec izvoznik sposoben razjasniti položaj. Izvoz je bil namenjen trgovcem na debelo, medtem ko je bila domača prodaja (z eno izjemo, ki ni reprezentativna) namenjena trgovcem na drobno. Na tej podlagi je bila odobrena prilagoditev navzdol za cene za trgovce na drobno. Za količinsko opredelitev te prilagoditve se je od normalne vrednosti odštel pavšalni znesek, ki ustreza 10 % bruto marže (prodajni, splošni in administrativni stroški plus dobiček od prodaje trgovcev na drobno). Ta pavšalni znesek predstavlja nadomestek za pribitek trgovcev na drobno. Bilo je tudi ugotovljeno, da je treba isto prilagoditev odobriti drugemu proizvajalcu izvozniku.

(18) V začasni fazi je bila zavrnjena prilagoditev zaradi sezonskih nihanj. Proizvajalec je nato trdil, da to ni upravičeno, ker je obstajal znaten sezonski vpliv na cene zadevnega izdelka na trgu Skupnosti, ni pa bilo takšnega vpliva na cene amonijevega nitrata na poljskem domačem trgu. Zato je ta razlika vplivala na poštenost primerjave med izvozno ceno in normalno vrednostjo ter upravičila prilagoditev v skladu s členom 2(10)(k) osnovne uredbe. Ta zahtevek je bil tudi ponovno preučen, vendar ga je bilo treba zavrniti, ker je bilo ugotovljeno, da je obstajal sezonski vpliv na cene amonijevega nitrata tudi na poljskem trgu, ker kupci, v nasprotju s trditvami, niso plačali enakih cen ne glede na sezono. To torej ni vplivalo na primerljivost cen v smislu člena 2(10)(k) osnovne uredbe.

(c) Stopnja dampinga

(19) Eno združenje uporabnikov je ugovarjalo, da Komisija ni upoštevala približno 15-odstotne depreciacije zlota v primerjavi z evrom v OP. Poudarja se, da so bili v izračunih uporabljeni povprečni mesečni menjalni tečaji, zato je bil izključen kakršen koli pomemben vpliv, ki bi lahko nastal zaradi spreminjanja menjalnega tečaja.

(20) Ker v zvezi z metodologijo, ki se uporablja pri izračunu stopnje dampinga, ni bilo nobenih drugih pripomb, se potrdi metodologija, opisana v uvodni izjavi 20 začasne uredbe. Na tej podlagi in ob upoštevanju odobrene prilagoditve za obseg trgovine so stopnje dampinga za sodelujoče proizvajalce izvoznike, kot tudi preostala stopnja dampinga, izražena kot odstotek CIF cene na meji Skupnosti, določene v nadaljevanju:

Anwil SA | 31,2 % |

Zaklady Azotowe Pulawy SA | 22,3 % |

Preostala stopnja dampinga | 41,6 % |

3. Ukrajina

(a) Primerljiva država, normalna vrednost, izvozna cena

(21) Ker ni nobenih pripomb v zvezi z izbiro Poljske kot tretje države s tržnim gospodarstvom, se potrdi začasni zaključek iz uvodnih izjav od 22 do 24 začasne uredbe.

(b) Primerjava

(22) V dokončni fazi se je osnova za primerjavo spremenila iz FOB v franko tovarna zaradi precejšnjih razdalj med tovarnami in mejo. Poleg tega bi lahko primerjava FOB dala neupravičeno prednost ukrajinskim družbam glede na to, da ti stroški pomenijo zelo visok odstotek prodajne cene izdelkov v zbirni embalaži, kakršen je zadevni izdelek. Zato so bile opravljene ustrezne prilagoditve izvoznih cen v zvezi s stroški za prevoz iz tovarne do pristanišča in za pristaniške storitve. Vzporedno je bila na osnovi franko tovarna določena tudi normalna vrednost. Sodelujoči proizvajalci izvozniki niso imeli nobene pripombe na to spremembo.

(c) Stopnja dampinga

(23) Eno združenje uporabnikov je ugovarjalo, da Komisija ni upoštevala znatne depreciacije ukrajinske valute v OP in da je ta vplivala na stopnjo dampinga. Upošteva se, da so bili za določitev izvozne cene uporabljeni podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti. Podatki o izvoznih cenah iz Statističnega urada Evropskih skupnosti so izraženi v evrih in so zbrani na podlagi mesečnih menjalnih tečajev. Zato je izključen kakršenkoli domnevni vpliv depreciacije na metodo, ki jo Komisija uporablja za izračun stopnje dampinga.

(24) Glede na spremembo osnove za izračun iz ravni FOB na raven franko tovarna znaša stopnja dampinga po vsej deželi, izražena kot odstotek CIF cene na meji Skupnosti, 67,6 %.

E. ŠKODA

1. Opredelitev industrije Skupnosti

(25) Ker ni bilo novih informacij, se potrdijo začasne ugotovitve v zvezi z opredelitvijo industrije Skupnosti, opisane v uvodni izjavi 28 začasne uredbe.

2. Uvoz iz Poljske in Ukrajine

(a) Kumulativna ocena

(26) En poljski proizvajalec izvoznik je trdil, da se uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Poljske ne bi smel kumulirati z uvozom s poreklom iz Ukrajine zaradi obstoječih razlik v pogojih konkurence. Ta trditev je temeljila na izhodišču, da je ukrajinski uvoz v povprečju nelojalno znižal cene industrije Skupnosti za 12,5 %, medtem ko je poljski uvoz v povprečju nelojalno znižal te cene za samo 2,1 %.

(27) V zvezi s tem je treba navesti, da je bilo ugotovljeno nelojalno nižanje cen tako v primeru Poljske kot v primeru Ukrajine. Poleg tega člen 3(4) osnovne uredbe ne zahteva, da so stopnje nelojalnega nižanja cen enake. Dejansko je bilo potrjeno, da je kumulativna ocena ustrezna, glede na to, da je stopnja dampinga višja od de minimis. Obseg uvoza in tržna deleža obeh držav imata enak vrstni red po velikosti, ki je znatna in povečana v primerjavi z letom 1995; glede na pogoje konkurence med uvozom iz Poljske in Ukrajine je treba navesti, da je trend padanja cen podoben. Izvozne cene obeh držav so bile znatno nižje od cen industrije Skupnosti in obe sta uporabljali enake ali podobne prodajne poti. Z upoštevanjem navedenega in glede na to, da ni nobenih drugih novih utemeljitev, se potrdijo ugotovitve uvodne izjave 30 začasne uredbe v zvezi s pogoji za kumulativno oceno uvoza iz zadevnih držav.

(b) Obseg uvoza

(28) Dva ukrajinska proizvajalca, ki sta v začasni fazi izjavila, da med OP nista izvažala neposredno v Skupnost, sta trdila, da so se podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti, ki so bili uporabljeni za določanje izvozne cene, razlikovale od podatkov ukrajinskega Ministrstva za statistiko, ki je v istem obdobju poročalo o znatno nižjem obsegu. Vendar pa ta trditev ni bila utemeljena z nobenim dokazom. Razen tega, glede na to, da so ti statistični podatki statistični podatki o izvozu, kar pomeni, da ni nujno, da bo vsaka prodaja, ki je zabeležena v njih, tudi poslana na določen cilj, je bilo ugotovljeno, da so statistični podatki o uvozu Statističnega urada Evropskih skupnosti bolj zanesljivi. Poleg tega so bili proučeni najnovejši podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti in ni bila ugotovljena nikakršna neskladnost s številkami, uporabljenimi v začasni fazi.

(c) Nelojalno nižanje cen

(29) V zvezi s stopnjami nelojalnega nižanja cen, je en poljski proizvajalec izvoznik trdil, da bi morala biti povprečna stopnja dobička uvoznikov, uporabljena za izračun izvoznih cen franko obala ocarinjeno (DEQ) proizvajalcev izvoznikov v Skupnosti, višja od tiste, ki se uporablja za začasni izračun.

(30) V zvezi s tem so začasne ugotovitve Komisije temeljile na preverjenih informacijah, ki so jih poslali sodelujoči uvozniki iz Skupnosti. Glede na to, da proizvajalec izvoznik ni zagotovil nobenih novih ali utemeljenih dokazov v zvezi s tem, se potrdi stopnja dobička uvoznikov, ki se uporablja za začasno določanje nelojalnega nižanja cen.

(31) Isti proizvajalec izvoznik je trdil, da bi morali stroški raztovarjanja, ki se uporabljajo za izračun DEQ izvoznih cen, znašati vsaj 8,5 EUR na tono in ne 5,9 EUR, kot je bilo uporabljeno za začasni izračun.

(32) V zvezi s tem so dokazi, ki jih je predložil proizvajalec izvoznik v podporo svoji trditvi, vsebovali nekatere elemente, ki niso predstavljali stroškov raztovarjanja. Dejansko je popravljena različica predloženih dokazov podprla začasne ugotovitve Komisije, ki se torej potrdijo.

(33) V zvezi z razliko v ceni med amonijevim nitratom v granulah in kristalih je pritožnik trdil, da je po OP in zlasti v sezoni 2000/2001 očitna razlika v ceni med amonijevim nitratom v kristalih in granulah na nekaterih trgih izginila in zato ne bi smelo biti odobreno nobeno nadomestilo. Vendar pa je en poljski proizvajalec izvoznik trdil, da bi moralo biti nadomestilo za razliko v ceni med amonijevim nitratom v granulah in kristalih 10 EUR na tono tako kot v prejšnjih protidampinških primerih v zvezi z amonijevim nitratom, in ne 5,8 EUR na tono, kot se uporablja za začasni izračun.

(34) Treba je navesti, da v skladu s členom 6(1) osnovne uredbe informacije, ki se nanašajo na obdobje po OP, običajno ni treba upoštevati. Pri obravnavi, ali je treba proučiti razvoj cen po OP, je bilo sklenjeno, da teh informacij ni treba upoštevati, glede na to, da ni bil predložen noben dokaz, da je nedavno gibanje cen trajne narave, zaradi česar bi bila uvedba ukrepov na predlagani ravni očitno neprimerna. Kar se tiče nadomestila v zvezi z razliko v ceni med amonijevim nitratom v granulah in kristalih, je Komisija svoje začasne ugotovitve utemeljila na razpoložljivih dejstvih in uporabila povprečno razliko v cenah, ki jih je zaračunavala industrija Skupnosti v OP.

(35) Ker ni novih dokazov, se potrdijo ugotovitve uvodne izjave 33 začasne uredbe v zvezi z izračunom stopnje nelojalnega nižanja cen.

(d) Položaj industrije Skupnosti

(36) Poleg gospodarskih dejavnikov, ki so bili analizirani že v začasni fazi, so bile proučene tudi informacije v zvezi z vplivom višine stopnje dampinga, donosnostjo naložb, denarnim tokom, plačami in sposobnostjo zbiranja kapitala za obdobje med letom 1995 in OP. Kar se tiče donosnosti naložb in denarnega toka, je bil razvoj zelo usklajen z razvojem donosnosti, navedenim v uvodni izjavi 39 začasne uredbe. Plače so na splošno sledile zmanjševanju števila zaposlenih, kakor je navedeno v uvodni izjavi 40 začasne uredbe. Kar se tiče sposobnosti zbiranja kapitala, spadajo družbe, ki proizvajajo gnojila, med večje skupine in ni bilo nobenih poročil o težavah. Glede na obseg in cene uvoza iz zadevnih držav se vpliv višine dejanske stopnje dampinga na industrijo Skupnosti ne more šteti za zanemarljivega.

(37) Na podlagi zgoraj navedenega se potrdijo začasne ugotovitve v zvezi z bistveno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti v OP.

3. Vzročna zveza

(38) En ukrajinski proizvajalec je trdil, da je na podlagi podatkov Statističnega urada Evropskih skupnosti uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Ukrajine znašal samo 4 % celotne porabe v Skupnosti, kar naj bi pomenilo zanemarljivo količino, ki ni mogla povzročiti škode industriji Skupnosti.

(39) V zvezi s tem so bili vplivi uvoza s poreklom iz Ukrajine ocenjeni kumulativno z uvozom s poreklom iz Poljske v skladu s členom 3(4) osnovne uredbe. Pri proučevanju, ali so bili v tem primeru izpolnjeni pogoji za kumulacijo (uvodna izjava 30 začasne uredbe), je bilo ugotovljeno, da tržni delež ukrajinskega uvoza v celotni porabi Skupnosti ni bil zanemarljiv. Zahteva je bila zato zavrnjena.

(40) En poljski proizvajalec je trdil, da je bil eden od razlogov bistvene škode, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, padanje cen žitaric od leta 1996, kar je povzročilo cenovni pritisk kmetov na prodajne cene proizvajalcev amonijevega nitrata.

(41) Kljub padanju cen žita od leta 1996 je treba navesti, da je amonijev nitrat izdelek z visoko stopnjo cenovne konkurence in zato kakršen koli pritisk kmetov na znižanje cen v primerjavi z vlogo takšnih dejavnikov, kot je padec cen zaradi opaženega škodljivega dampinga, ni mogel imeti odločilnega vpliva na tržne cene in biti vzrok povzročene škode. Ta utemeljitev zato pripelje do zaključka, da vzročna povezava med dampingom in ugotovljeno škodo ni bila prekinjena.

(42) Eno združenje uporabnikov je trdilo, da je Komisija podcenila nekatere dejavnike, ki naj bi povzročili padec cen amonijevega nitrata in kasnejšo škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, kot so upadanje porabe in domnevno nezadostna prizadevanja industrije Skupnosti za racionalizacijo, ki jih med drugim dokazuje nizka stopnja izkoriščenosti zmogljivosti.

(43) Poleg tega je združenje uporabnikov trdilo, da je bil vzrok škode, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, globalni presežek zmogljivosti industrije.

(44) Vprašanje upadanja porabe je bilo proučeno v začasni uredbi in, ker ni nobenih novih informacij, se potrdijo ugotovitve začasne uredbe.

(45) Kar se tiče prizadevanj industrije Skupnosti za racionalizacijo, je treba navesti, da so bila opravljena precejšnja vlaganja, ki niso povezana s povečanjem proizvodne zmogljivosti zadevnega izdelka, in da je bilo nedavno zaprtih več obratov, kar je povzročilo zmanjšanje proizvodnje zmogljivosti in števila zaposlenih. Bilo je ugotovljeno, da to dokazuje obstoj zadostnih prizadevanj za racionalizacijo.

(46) Kar se tiče stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in vprašanja globalnega presežka zmogljivosti industrije, se navede, da se v začasni fazi ta kazalec ni upošteval kot pomemben kazalec za stanje industrije Skupnosti (glej uvodno izjavo 35 začasne uredbe). Poleg tega kljub možnosti, da bi vseeno lahko obstajal določen presežek zmogljivosti zadevne industrije, za ta element ni bilo dokazano, da bi imel vpliv, ki bi lahko prekinil vzročno povezavo, vzpostavljeno med dampingom in škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

(47) Glede na zgoraj navedeno in ker ne obstajajo nobene nove informacije, se potrdijo začasne ugotovitve, navedene v uvodnih izjavah od 46 do 49 začasne uredbe.

4. Interes Skupnosti

(48) Eno združenje uporabnikov je trdilo, da bi protidampinški ukrepi znižali dohodek britanskih kmetov in tako precej poslabšali njihove gospodarske razmere.

(49) V zvezi s tem je bilo na podlagi informacij, ki jih je predložilo združenje uporabnikov, ugotovljeno, da so v OP gnojila pomenila povprečno 6 % skupnih proizvodnih stroškov kmetov.

(50) Glede na to, da je uvoz iz zadevnih držav pomenil samo 9 % porabe amonijevega nitrata na trgu Skupnosti (11 % na britanskem trgu), glede na stopnjo protidampinške dajatve in glede na dejstvo, da uporabnike verjetno prizadene samo del kakršnega koli nastalega povišanja cen, je kakršno koli zvišanje proizvodnih stroškov kmetov najbrž zanemarljivo. Poleg tega bi bilo v primeru, da bi industrija Skupnosti povečala ne samo obseg svoje prodaje, ampak tudi svoje cene, takšno zvišanje cen omejeno, glede na to, da obstajajo drugi nabavni viri, in sicer uvoz iz tretjih držav, za katere ne veljajo ukrepi.

(51) Na podlagi zgoraj navedenega je bilo ocenjeno, da omejen vpliv na kmete ni nujen razlog proti uvedbi protidampinških ukrepov.

(52) Na podlagi zgoraj navedenega so potrdijo začasne ugotovitve iz uvodne izjave 53 začasne uredbe.

F. PROTIDAMPINŠKI UKREPI

1. Zaključek postopka v zvezi z Litvo

(53) Glede na ugotovitve o uvozu s poreklom iz Litve je treba zaključiti postopek v zvezi s to državo.

2. Stopnja odprave škode

(54) V skladu s členom 9(4) osnovne uredbe mora protidampinška dajatev ustrezati stopnji dampinga, razen če je stopnja škode nižja. Za določanje stopnje ukrepov, ki jih je treba dokončno uvesti, je bila določena stopnja odprave škode.

(55) Treba je navesti, da utemeljitve in ustrezne ugotovitve v zvezi s prilagoditvami za razliko v ceni med amonijevim nitratom v granulah in kristalih v okviru izračuna nelojalnega nižanja cen veljajo tudi za izračun stopenj škode.

(56) Poleg tega je pritožnik posebej v zvezi z izračunom stopenj škode ponovil svojo trditev, da bi morala biti stopnja dobička, ki bi jo Skupnost lahko dosegla, če ne bi bilo škodljivega dampinga, vsaj 10 %. Vendar pa v zvezi s tem ni bil predložen noben nov dokaz. Hkrati je poljski proizvajalec izvoznik trdil, da bi bilo treba uporabiti 5 % stopnjo dobička tako kot v prejšnjih protidampinških primerih v zvezi z gnojili. V skladu z navedenim v uvodni izjavi 56 začasne uredbe je bilo ocenjeno, da bi lahko bila glede na velik dobiček, ki ga je dosegla industrija Skupnosti v letih 1995 in 1996 v zvezi z obravnavanim izdelkom v tem postopku, upravičeno dosežena 8 % stopnja dobička, če ne bi bilo škodljivega dampinga.

(57) Posledično se potrdi metodologija, uporabljena za določanje stopnje odprave škode, opisana v uvodni izjavi 56 začasne uredbe.

3. Oblika in stopnja dokončnih ukrepov

(58) Pritožnik je trdil, da so obstajali znaki pojava novih oblik amonijevega nitrata, in sicer zmesi amonijevega nitrata z drugimi izdelki, katerih edini namen je izogniti se možnim protidampinškim ukrepom v zvezi z amonijevim nitratom. Na to zadevo so opozorjeni carinski organi.

(59) Glede na zgoraj navedeno velja, da je treba v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe uvesti dokončno protidampinško dajatev na ravni ugotovljenih stopenj škode, razen za enega poljskega proizvajalca izvoznika, za katerega je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na ravni ugotovljene stopnje dampinga.

(60) Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov in preprečili manipulacijo cen, do katere je prišlo v nekaterih od prejšnjih postopkov v zvezi z gnojili, se potrdi, da je treba uvesti dajatve v obliki posebnega zneska na tono. Te dajatve znašajo:

Država | Osnova za protidampinško dajatev v % | Znesek dajatve (EUR na tono) |

Poljska

Anwil SA | 25,2 | 23,13 |

Zaklady Azotowe Pulawy SA | 22,3 | 20,65 |

Vse druge družbe | 30,5 | 26,91 |

Ukrajina

Vse družbe | 43,4 | 33,25 |

(61) Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev v okviru sedanje preiskave. Torej odražajo položaj, ki je bil ugotovljen med to preiskavo v zvezi s temi družbami. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvijo, ki velja po vsej deželi za "vse druge družbe") veljajo tako izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države in so jih izdelale te družbe in posebej navedene pravne osebe. Za uvožene izdelke, ki so jih izdelale druge družbe, ki v izvedbenem delu te uredbe niso posebej navedene s svojim imenom in naslovom, vključno s subjekti, povezanimi s posebej navedenimi družbami, ne veljajo te stopnje, temveč stopnja dajatve, ki velja za "vse druge družbe".

(62) Zahtevke za uporabo teh stopenj protidampinških dajatev za posamezne družbe (npr. zaradi spremembe imena subjekta ali ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih subjektov) je treba nemudoma predložiti Komisiji [3] skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, zlasti o spremembi dejavnosti družbe v zvezi s proizvodnjo ter domačo in izvozno prodajo, ki je povezana na primer s spremembo imena ali spremembo glede proizvodnih ali prodajnih subjektov. Komisija bo, če bo to ustrezno, po posvetovanju s Svetovalnim odborom Uredbo ustrezno spremenila s posodobitvijo seznama podjetij, za katera veljajo posamezne stopnje dajatev.

4. Pobiranje začasnih dajatev

(63) Glede na višino ugotovljenih stopenj dampinga in glede na stopnjo škode, povzročene industriji Skupnosti, se ocenjuje, da je potrebno zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, to je Uredbo (ES) št. 1629/2000, dokončno pobrati po stopnji dokončno uvedene dajatve –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Uvede se dokončna protidampinška dajatev za uvoz amonijevega nitrata, razen amonijevega nitrata v vodni raztopini, in mešanic amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi, pri katerih delež dušika presega 28 % po masi, ki spadajo pod oznake KN 31023090 in 31024090 s poreklom iz Poljske in Ukrajine.

2. Znesek dajatve v EUR na tono je naveden v nadaljevanju za izdelke, ki so jih izdelale naslednje družbe:

Država | Družba | Znesek dajatve (EUR na tono) | Dodatna oznaka TARIC |

Poljska | Anwil SA ul. Tourunska 222,87-805 Wloclawek Poljska | 23,13 | A174 |

Zaklady Azotowe Pulawy SA Al. Tysiaclecia P.P. 13,24-110 Pulawy Poljska | 20,65 | A175 |

Vse druge družbe | 26,91 | A999 |

Ukrajina | Vse družbe | 33,25 | |

3. V primerih, ko se blago poškoduje, preden je dano v prosti promet, in se zato dejansko plačana ali plačljiva cena porazdeli za določitev carinske vrednosti v skladu s členom 145 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 [4], se znesek protidampinške dajatve, izračunan na podlagi zgoraj navedenih zneskov, zniža za odstotek, ki ustreza porazdelitvi dejansko plačane ali plačljive cene.

4. Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

5. Postopek v zvezi z uvozom amonijevega nitrata s poreklom iz Litve se zaključi.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Poljske in Ukrajine v skladu z Uredbo (ES) št. 1629/2000, se poberejo po stopnji dokončno uvedene dajatve. Zavarovani zneski, ki presegajo dokončne protidampinške dajatve, se sprostijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 2001

Za Svet

Predsednica

A. Lindh

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2238/2000 (UL L 257, 11.10.2000, str. 2).

[2] UL L 187, 26.7.2000, str. 12.

[3] Evropska komisjaGeneralni direktorat za trgovinoDirektorat BTERV 0/10Rue de la Loi/Wetstraat 200B-1049 Bruselj

[4] UL L 253, 11.10.1993, str. 40.

--------------------------------------------------

Top