EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0032

Direktiva Komisije 2001/32/ES z dne 8. maja 2001 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS

OJ L 127, 9.5.2001, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 165 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 108 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 108 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008; razveljavil 32008R0690 . Latest consolidated version: 19/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/32/oj

32001L0032Uradni list L 127 , 09/05/2001 str. 0038 - 0041


Direktiva Komisije 2001/32/ES

z dne 8. maja 2001

o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin, in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti [1], in zlasti prvega pododstavka člena 2(1)(h) Direktive,

ob upoštevanju zahtev Danske, Grčije, Španije, Francije, Irske, Italije, Avstrije, Portugalske, Finske, Švedske in Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z določbami Direktive 2000/29/ES se lahko določi "varovana območja", ki so izpostavljena posebnim nevarnostim za zdravstveno varstvo rastlin in se jim zato sme odobriti posebno varstvo pod pogoji, združljivimi z notranjim trgom. Ta območja so bila določena v Direktivi Komisije 92/76/EGS z dne 6. oktobra 1992, ki priznava varovana območja, izpostavljena posebnim nevarnostim za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti [2], nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/23/ES [3].

(2) Od tedaj se je stanje zdravstvenega varstva rastlin na nekaterih od prvotno priznanih varovanih območij znatno spremenilo glede na nekatere škodljive organizme.

(3) Iz informacij, ki jih je predložila Danska, je razvidno, da ni več smiselno ohranjati varovanega območja, ki je bilo Danski priznano zaradi vrste Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) in tomato spotted wilt virusa.

(4) Nekatere določbe o varstvenih ukrepih na Portugalskem proti vrsti Gonipterus scutellatus Gyll. in v Združenem Kraljestvu ter Irski proti vrstam Pissodes spp. (evropski) bi morali dopolniti, tako da bi upoštevali sedanjo porazdelitev navzočnosti teh organizmov v teh državah.

(5) Iz informacij, ki sta jih predložila Združeno kraljestvo in Švedska, je razvidno, da bi bilo po lokalni reorganizaciji oblasti treba dopolniti sedanji opis ustreznih varovanih območij glede na škodljiva organizma Dendroctonus micans Kugelan in Leptinotarsa decemlineata Say.

(6) V skladu z Direktivo 92/76/EGS so bile Avstrija, Irska in pokrajine Apulija, Emilia-Romagna, Lombardija ter Veneto v Italiji začasno priznane kot varovana območja zaradi bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. za obdobje, ki se izteče 31. marca 2001.

(7) Iz informacij, ki jih je predložila Irska, je razvidno, da bi bilo treba začasno priznavanje varovanega območja za Irsko zaradi bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. podaljšati še za nadaljnje določeno obdobje.

(8) Iz informacij, ki sta jih predložili Avstrija in Italija, je razvidno, da ni več potrebe, da bi nekatera območja v Avstriji in Italiji priznavali za varovana območja zaradi bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., medtem ko bi morali druga območja zaradi bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. priznati za varovana še za nadaljnje določeno obdobje.

(9) Iz informacij, ki jih je predložila Francija, je razvidno, da nekaterih območij ni več treba priznavati za varovana zaradi bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10) Iz informacij, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, je razvidno, da bi morali začasno priznavanje varovanega območja za Združeno kraljestvo zaradi beet necrotic yellow vein virusa podaljšati še za nadaljnje določeno obdobje.

(11) Zato je treba spremeniti obstoječo označitev varovanih območij. Zaradi jasnosti je treba sprejeti nov seznam teh območij. Direktivo 92/76 EGS je zato treba razveljaviti. Glede na nenehne težave z zdravstvenim varstvom rastlin, mora ta direktiva čimprej začeti veljati in biti prenešena.

(12) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Območja v Skupnosti, ki so našteta v Prilogi, so priznana kot "varovana območja", navedena v prvem pododstavku člena 2(1)(h) Direktive 2000/29/ES, v zvezi s škodljivimi organizmi, ki so našteti v Prilogi ob njihovih imenih.

V primeru točke 2(b), za Irsko, Italijo (Emilia-Romagna: pokrajine Forlí-Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Lombardija; Trentino-Alto Adige: avtonomna pokrajina Bolzano; Veneto) in za Avstrijo (Burgenland, Koroška, Spodnja Avstrija, Vzhodna Tirolska, Štajerska, Dunaj), so imenovana območja priznana do 31. marca 2002.

V primeru točke 1(d) je imenovano območje Združenega kraljestva priznano do 31. marca 2002.

Člen 2

Podaljšanje priznavanja po datumih iz člena 1, in vse spremembe seznama varovanih območij iz člena 1 se opravi v skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 2000/29/ES, pri čemer se upošteva izsledke ustreznih raziskav, opravljenih na podlagi razmer v Skupnosti, ki jih spremljajo izvedenci Skupnosti.

Člen 3

1. Države članice uveljavijo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 21. maja 2001. Uporabljati jih začnejo od 22. maja 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo. Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Postopek za tak sklic sprejmejo države članice.

2. Države članice nemudoma sporočijo Komisiji bistvene določbe v domači zakonodaji, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 4

Direktiva 92/76/EGS se razveljavi z dnem 22. maja 2001.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja od 22. maja 2001.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 305, 21.10.1992, str. 12.

[3] UL L 103, 28.4.2000, str. 72.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OBMOČJA V SKUPNOSTI, KI SO PRIZNANA KOT "VAROVANA OBMOČJA" GLEDE NA ŠKODLJIVE ORGANIZME, NAŠTETE OB NJIHOVIH IMENIH

Škodljivi organizmi | Varovana območja: ozemlje |

(a)Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Grčija, Španija (Andaluzija, Katalonija, Ekstremadura, Murcia,Valencia) |

2.Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) | Irska, Portugalska (Alentejo, Azori, Beira Litoral, Beira Interior, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste in Trás-os-Montes), Finska, Švedska, Združeno kraljestvo |

3.Cephalcia lariciphila (Klug.) | Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Jersey) |

4.Dendroctonus micans Kugelan | Grčija, Irska, Združeno kraljestvo (Škotska, Severna Irska, Jersey, v Angliji pa naslednje grofije, okraji in enotna okrožja: Barnsley, Bath in North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton in Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding v Yorkshiru, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle ob reki Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar in Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor in Maidenhead, Wokingham, York, Otok Man, Isle of Wight, otočje Scilly in naslednji deli grofij, okrajev in enotnih okrožij: Derby City: tisti del enotnega okrožja, ki leži severno od severne meje s cesto A52(T), skupaj z delom enotnega okrožja, ki leži na severni strani ceste A6(T); Derbyshire: tisti del grofije, ki leži na severni strani severne meje s cesto A52(T) in tisti del, ki leži na severni strani severne meje s cesto A6(T); Gloucestershire: tisti del grofije, ki leži na vzhodni strani vzhodne meje z rimsko cesto Fosse Way; Leicestershire: tisti del grofije, ki leži na vzhodni strani vzhodne meje rimske ceste Fosse Way, skupaj z delom grofije, ki leži na vzhodnem delu vzhodne meje ceste B4114 in tisti del grofije, ki leži na vzhodni strani vzhodne meje z avtocesto M1. Severni Yorkshire: vsa grofija, razen tistega dela, ki tvori okrožje Craven; Južni Gloucestershire: tisti del enotnega okrožja, ki leži na južni strani južne meje z avtocesto M4; Warwickshire: tisti del grofije, ki leži na vzhodni strani vzhodne meje ob rimski cesti Fosse Way; Wiltshire: tisti del grofije, ki leži na južni strani južne meje z avtocesto M4 in tisti del grofije, ki leži na vzhodni strani vzhodne meje z rimsko cesto Fosse Way) |

5.Gilpinia hercyniae (Hartig) | Grčija, Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

6.Globodera pallida (Stone) Behrens | Finska |

7.Gonipterus scutellatus Gyll | Grčija, Portugalska (Azori; okrožje Beja: vsi okraji; okrožje Lastelo Branco: okraji Lastelo Branco, Fundăo in Penamacôr, Idanha-a-Nova; okrožje Évora, razen okrajev de Montemor-O-Novo, Mora in Vendas Novas; okrožje Faro: vsi okraji; okrožje Portalegre: okraji de Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte in Sousel) |

8.Ips amitinus Eichhof | Grčija, Francija (Korzika), Irska, Združeno kraljestvo |

9.Ips cembrae Heer | Grčija, Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska in otok Man) |

10.Ips duplicatus Sahlberg | Grčija, Irska, Združeno kraljestvo |

11.Ips sexdentatus Boerner | Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska in otok Man) |

12.Ips typographus Heer | Irska, Združeno kraljestvo |

13.Leptinotarsa decemlineata Say | Španija (Ibiza in Menorca), Irska, Portugalska (Azori in Madeira), Finska (okrožja Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švedska (okrožja Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar in Skåne), Združeno kraljestvo |

14.Matsuccocus feytaudi Duc. | Francija (Korzika) |

15.Sternochetus mangiferae | Fabricius Španija (Granada in Malaga), Portugalska (Alentejo, Algarve in Madeira) |

16.Thaumetopoea pityocampa (Den. in Schiff) | Španija (Ibiza) |

(b)Bakterije

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. | Grčija, Španija, Portugalska |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Španija, Francija, (Korzika), Irska, Italija (Abruzzi; Basilicata; Kalabrija; Campania;Emilia-Romagna: pokrajine Forli-Cesena, Parma, Piacenza in Rimini;Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Apulija; Sardinija; Sicilija; Toskana; Trentino-Alto Adige: avtonomni pokrajini Bolzano in Trento; Umbrija; Valle d'Aosta;Veneto), Avstrija (Burgenland, Koroška, Spodnja Avstrija, Vzhodna Tirolska, Štajerska, Dunaj), Portugalska, Finska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Rokavski otoki) |

(c)Glive

1.Glomerella gossypii Edgerton | Grčija |

2.Gremmeniella abietina Morelet | Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller | Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska) |

(d)Virusi in virusom podobni organizmi

1.Beet necrotic yellow vein virus | Danska, Francija (Bretanja), Irska, Portugalska (Azori), Finska, Švedska, Združeno kraljestvo |

2.Tomato spotted wilt virus | Finska, Švedska |

3.Virus citrus tristeza (evropski sev), škodljiv plodovom limonovcev Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovim hibridom, vključno z listi in peclji | Grčija, Francija (Korzika), Italija, Portugalska |

--------------------------------------------------

Top