Help Print this page 

Document 32001D0842

Title and reference
Odločba Komisije z dne 28. novembra 2001 o spremembi Odločbe 93/402/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričevalih za uvoz svežega mesa iz južnoameriških držav in zlasti Brazilije (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3802)Besedilo velja za EGP
OJ L 313, 30.11.2001, p. 45–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 213 - 225

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/842/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/11/2001
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/12/2001; uporaba glej člen 3
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 30/04/2004; implicitno zavrnjeno 32004D0212
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32001D0842Uradni list L 313 , 30/11/2001 str. 0045 - 0057


Odločba Komisije

z dne 28. novembra 2001

o spremembi Odločbe 93/402/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričevalih za uvoz svežega mesa iz južnoameriških držav in zlasti Brazilije

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3802)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/842/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1452/2001 [2], in zlasti členov 15, 16(1) in 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pogoji zdravstvenega varstva živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz svežega mesa iz Argentine, Brazilije, Čila, Kolumbije, Paragvaja in Urugvaja so določeni z Odločbo Komisije 93/402/EGS z dne 10. junija 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju veterinarskih spričevalih za uvoz svežega mesa iz južnoameriških držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/767/ES [4].

(2) Izbruhi slinavke in parkljevke so bili potrjeni v regiji Rio Grande do Sul v Braziliji z začetkom 9. maja 2001 in uveden je bil program cepljenja goveda proti slinavki in parkljevki.

(3) Komisija je z Odločbo Komisije 2001/410/ES [5] o spremembi Odločbe 93/402/EGS začasno ustavila uvoz vseh kategorij svežega mesa tistih vrst, ki so dovzetne za slinavko in parkljevko, iz regije Rio Grande do Sul v Skupnost in izbrisala zadevno regijo s seznama brazilskih regij, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa.

(4) V okviru obiska Komisije na kraju samem med 22. in 26. oktobrom 2001 so strokovnjaki Komisije preučili epidemiološke razmere v zvezi s slinavko in parkljevko in uvedene ukrepe nadzora.

(5) Ta pregled je pokazal, da so pristojni veterinarski organi Brazilije razrešili pomisleke, ki so bili ugotovljeni v predhodnih misijah, in da so se razmere v zvezi z boleznijo umirile. Zato je ustrezno, da se odpravi prepoved uvoza v Skupnost svežega mesa brez kosti za prehrano ljudi ter nekaterega mesa in drobovine za neposredno predelavo v hrano za hišne živali in da se regija Rio Grande do Sul ponovno vključi v seznam Priloge I k Odločbi 93/402/EGS.

(6) Odločba 2001/410/ES je tudi pojasnila pogoje, ki veljajo za Urugvaj, vendar so ta pojasnila zdaj združena v Odločbi 2001/767/ES in je torej Odločbo 2001/410/ES možno v celoti razveljaviti.

(7) Direktiva Sveta 93/119/ES [6] zahteva, da je veterinarskemu spričevalu, ki spremlja meso, uvoženo iz tretjih držav v Evropsko skupnost, priloženo potrdilo o tem, da so bile živali zaklane pod pogoji, ki zagotavljajo jamstva za humano ravnanje, vsaj enakovredna zadevnim določbam v navedeni direktivi; primerno je, da se ta zahteva takrat, ko bodo potrebne druge spremembe vzorca, vključi v vzorec veterinarskega spričevala.

(8) Prav tako je primerno, da se posodobi vzorec veterinarskih spričeval, tako da ta vključujejo številko zabojnika in ustrezno številko plombe, in da se zagotovi potrdilo o varstvu živali v času zakola.

(9) Odločbo 93/402/EGS je torej treba ustrezno spremeniti in Odločbo 2001/410/ES je treba razveljaviti.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Odločbi 93/402/EGS se nadomestijo z ustreznimi prilogami k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 2001/410/ES je s tem razveljavljena.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. decembra 2001, potem ko jo je pregledal Stalni veterinarski odbor, sklican za 20. in 21. novembra 2001.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. novembra 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 198, 21.7.2001, str. 11.

[3] UL L 179, 22.7.1993, str. 11.

[4] UL L 288, 1.11.2001, str. 51.

[5] UL L 145, 31.5.2001, str. 49.

[6] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

„PRILOGA I

Opis južnoamerikih ozemelj, določenih za izdajo veterinarskih spričeval

Država | Ozemlje | Opis ozemlja |

Oznaka | Verzija |

Argentina | AR | 01/2001 | Cela država |

Brazilija | BR | 01/93 | Cela država |

BR-1 | 02/2001 | Države: Rio Grande do Sul; Paraná, Minas Gerais (razen okrožij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (razen občin Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso in Corumba), Santa Catarina Goias in regionalne enote Cuiaba (razen občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone in Barão de Melgaço), Caceres (razen občine Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (razen občine Itiquiora), Barra do Garças and Barra do Bugres in Mato Grosso |

Čile | CL | 01/93 | Cela država |

Kolumbija | CO | 01/93 | Cela država |

CO-1 | 01/93 | Območje, znotraj naslednjih meja: od točke, kjer se reka Murri izliva v reko Atrato, navzdol po reki Atrato do točke, kjer se izliva v Atlantski ocean, od te točke do panamske meje po atlantski obali do Cabo Tiburona; od te točke do Tihega oceana po kolumbijsko-panamski meji; od te točke do ustja reke Valle vzdolž pacifiške obale in od te točke v ravni liniji do točke, kjer se reka Murri izliva v reko Atrato |

CO-2 | 01/93 | Občine Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (desni breg reke Atrato) in Frontino |

CO-3 | 01/93 | Območje, znotraj naslednjih meja: od ustja reke Sinu ob Atlantskem oceanu, navzgor po reki Sinu do njenega izvira pri Altu Paramillu, od te točke do Puerto Reya ob Atlantskem oceanu, po meji med departmajema Antiquia in Cordoba, in od te točke do ustja reke Sinu ob Atlantskem oceanu |

Paragvaj | PY | 01/93 | Cela država |

Urugvaj | UY | 01/2001 | Cela država |

""

„PRILOGA II

JAMSTVA V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM STANJEM IVALI, ZAHTEVANA PRI IZDAJI VETERINARSKIH SPRIČEVAL [1]

Država | Ozemlje | Vzorec spričevala za sveže meso | Vzorec spričevala za drobovino | Vzorec spričevala za sveže meso brez kosti (se ne uporablja za drobovino) |

Vrsta | goveda | ovac | Vrsta |

Govedo | Ovce | Prašiči | Kopitarji | PL | MI | HŽ | HŽ | Govedo | Ovce-koze | Prašiči | Kopitarji |

1 | 2 | 3 | 4 |

Argentina | AR | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D |

Brazilija | BR | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D |

BR-1 | — | — | — | D | — | — | — | — | — | F | — | A | — | — | D |

Čile | CL | В | В | H | D | В | в | В | в | В | В | В | A | С | H | D |

Kolumbija | CO | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D |

CO-1 | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | A | — | — | D |

CO-2 | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D |

CO-3 | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — | A | — | — | D |

Paragvaj | PY | — | — | — | D | — | — | — | — | — | F | — | A | — | — | D |

Urugvaj | UY | B | B | — | D | В | В | В | В | В | F В | F B | A | С | — | D |

""

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top