EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0818

Odločba Komisije z dne 22. novembra 2001 o spremembi Odločbe 95/454/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3692)Besedilo velja za EGP

OJ L 307, 24.11.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 267 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/818/oj

32001D0818Uradni list L 307 , 24/11/2001 str. 0020 - 0021


Odločba Komisije

z dne 22. novembra 2001

o spremembi Odločbe 95/454/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3692)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/818/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [1], in zlasti člena 11(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga A Odločbe Komisije 95/454/ES z dne 23 oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/641/ES [3], določa vzorec zdravstvenega spričevala za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje, namenjene za izvoz v Evropsko skupnost.

(2) Odločba Komisije 95/453/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Republike Koreje [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/676/EC [5], dovoljuje uvoz zamrznjenih in predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev iz Republike Koreje. Zato je treba dopolniti potrdilo o zdravstvenem stanju v zdravstvenem spričevalu iz Odločbe 95/454/ES z ustreznimi navedbami glede zahtev za školjke.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 95/454/ES se spremeni:

Točka IV Priloge A se nadomesti z naslednjo:

"IV. Potrdilo o zdravstvenem stanju

Uradni inšpektor v zvezi z zgoraj navedenimi ribiškimi proizvodi ali proizvodi iz ribogojstva potrjuje:

1. da so bili ujeti in se je z njimi na krovu plovil ravnalo v skladu z zdravstvenimi predpisi, določenimi z Direktivo 92/48/EGS;

2. da so bili iztovorjeni in, kjer je to ustrezno, zapakirani, pripravljeni, predelani, zamrznjeni, odmrznjeni in skladiščeni ter se je z njimi ravnalo higiensko v skladu z zahtevami, določenimi v poglavjih II, III in IV Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

3. da so bili zdravstveno pregledani v skladu s poglavjem V Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

4. da so zapakirani, označeni, skladiščeni in prepeljani v skladu s poglavji VI, VII in VIII Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

5. da ne izvirajo iz toksičnih vrst ali vrst, ki vsebujejo biotoksine;

6. da so zadovoljivo prestali organoleptične, parazitološke, kemične in mikrobiološke preglede, določene za nekatere kategorije ribiških proizvodov v Direktivi 91/493/EGS in v izvedbenih odločbah k Direktivi;

7. poleg tega, kadar so ribiški proizvodi zamrznjene ali predelane školjke: da so školjke pridobljene iz odobrenih proizvodnih območij, določenih v Prilogi k Odločbi 95/453/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Republike Koreje.

Podpisani uradni inšpektor izjavlja, da je seznanjen z določbami direktive 91/492/EGS, 91/493/EGS in 92/48/EGS ter odločb 95/453/ES in 95/454/ES."

Člen 2

Ta odločba začne veljati 45 dni po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. novembra 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 264, 7.11.1995, str. 37.

[4] UL L 224, 21.8.2001, str. 10.

[5] UL L 264, 7.11.1995, str. 35.

--------------------------------------------------

Top