EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0705

Odločba Komisije z dne 27. septembra 2001 o nekaterih varstvenih ukrepih v zvezi z nekaterimi proizvodi ribištva in ribogojstva s poreklom iz Indonezije, ki so namenjeni za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 2935)

OJ L 260, 28.9.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 230 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2003; razveljavil 32003D0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/705/oj

32001D0705Uradni list L 260 , 28/09/2001 str. 0035 - 0036


Odločba Komisije

z dne 27. septembra 2001

o nekaterih varstvenih ukrepih v zvezi z nekaterimi proizvodi ribištva in ribogojstva s poreklom iz Indonezije, ki so namenjeni za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 2935)

(2001/705/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o načelih, ki urejajo organizacijo veterinarskih preverjanj proizvodov, ki se v Skupnost uvozijo iz tretjih držav [1], in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 22 Direktive 97/78/ES je treba sprejeti potrebne ukrepe za uvoz nekaterih proizvodov iz tretjih držav, če se pojavi ali širi tveganje resnega ogrožanja zdravja ljudi ali živali.

(2) Prisotnost kloramfenikola je bila ugotovljena v kozicah, namenjenih za prehrano ljudi, ki so bile uvožene iz Indonezije.

(3) Ker prisotnost kloramfenikola v hrani predstavlja potencialno tveganje za človekovo zdravje, se pošiljkam kozic s poreklom ali izvorom iz Indonezije vzame vzorec, da se dokaže njihova zdravstvena ustreznost.

(4) Direktiva Sveta 92/59/EGS z dne 29. junija 1992 o splošni varnosti proizvodov [2] je uvedla Sistem hitrega opozarjanja na nevarnost hrane, ki je primeren za izvajanje zahteve o medsebojnem obveščanju, kakor jo določa člen 22(2) Direktive 97/78/ES.

(5) Ta odločba bo preverjena na podlagi garancij pristojnih organov v Indoneziji in rezultatov preiskav, ki so jih opravile države članice.

(6) Ukrepi, ki jih določa ta odločba, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za kozice s poreklom ali izvorom iz Indonezije, namenjene za prehrano ljudi.

Člen 2

1. Države članice z uporabo ustreznih načrtov vzorčenja in metod odkrivanja za vsako pošiljko kozic s poreklom ali izvorom iz Indonezije opravijo kemijsko preiskavo, s katero se zagotovi, da zadevni proizvodi niso nevarni za človekovo zdravje. To preiskavo je treba opraviti zlasti zaradi določitve prisotnosti kloramfenikola.

2. Države članice takoj obvestijo Komisijo o rezultatih preiskave iz odstavka 1 s sistemom za hitro opozarjanje na nevarnost hrane, uvedenim z Direktivo 92/59/EGS.

Člen 3

Države članice ne dovolijo uvoza na svoje ozemlje ali odpošiljanje proizvodov iz člena 1 v drugo državo članico, če rezultati preverjanj iz člena 2 niso ugodni.

Člen 4

Vsi stroški, ki nastanejo zaradi uporabe te odločbe, se zaračunajo pošiljatelju, prejemniku ali njunemu zastopniku.

Člen 5

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo pri trgovanju, in jih uskladijo s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Odločba se preveri na podlagi garancij, ki so jih predložili indonezijski pristojni organi, in na podlagi rezultatov preskusov iz člena 2.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. septembra 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[2] UL L 228, 11.8.1992, str. 24.

--------------------------------------------------

Top